Saint Germain via Jahn J Kassl, 29 januari 2018

Saint Germain via Jahn J Kassl, 29 januari 2018

 

 

Jag är MÄSTARE ST. GERMAIN

Bilden av denna dröm är av stor betydelse för alla människor, som är på den andliga vägen! Eftersom “manteln” visar på vad som har uppnåtts och leder till nästa steg i invigningen vilken innebär:

Den som konsekvent tar vägen till omvandlingen, kommer så småningom att få den himmelska manteln.

Denna dröm är tänkt att uppmuntra alla och styrka alla till att initiera självhealing.

Ni kan bara ta emot en ny och konungslig mantel, när ni helt har slopat ert gamla plagg.

Ni får inte avstå från processen med att helt kasta bort de gamla kläderna! Tiden går i denna värld, och snart kommer planeten Jorden att vara bebodd endast av de som renats, och rensats inombords till en viss nivå.

Vill du vara en av dem? Börja då att se inåt. Fördröj inte er omvandling längre, och spring inte bort från er själva, när ni möter er själva i vardagen.

ÄR NI MÄSTARE PÅ ATT UNDERTRYCKA?

Börja med att djupt reflektera över era tankar, känslor och handlingar. Bli medveten om vad ni har problem med, och vad som orsakar problem upprepade gånger. Vilka mönster upprepar sig varje dag, och vilka känslor erkänner ni inte för er själva? Är ni mästare på att undertrycka – omedvetet?

Ni kan och måste, börja ta tag i trådarna till er själva nu! De nu rådande omständigheterna för mänskligheten på jorden, har aldrig varit så här förut. Låt det dagliga livet och människorna runt er, tjäna som en spegel för er omvandling.

Det finns fortfarande mycket för er att göra inombords; och när ni modigt tar tag i det genom att äntligen, äntligen erkänna blockeringarna, och tar bort orsakerna som håller er borta – kasta dem då överbord.

Vid denna timme får det inte finnas några fler ursäkter.

Vid denna timme får det inte finnas någon tvekan.

Vid denna timme får det inte finnas någon misströstan.

Många av er har uppnått mycket, och har undervisats, vägletts och stöttats direkt av ljusets himmelska krafter. Men många har glömt allt om det. Man undviker ytterligare lärdomar, avvisar vägledning och avstår vidareutveckling. Varför kom så många av er till denna punkt? Varför finns det så många lärare och så få elever på den andliga “scenen”?

Börja med att själva svara på dessa frågor. Då blir vägen till nästa steg av medvetenhet tydlig, och sedan finns din nya mantel skräddarsydd för dig, och överlämnas till dig vid en ceremoni, vid det givna ögonblicket.

Jag avslutar detta budskap med en inbjudan om att ta tag i trådarna till er själva igen, även om ni tror att ni redan kommit fram.

Mänskligheten behöver sanna mästare. Är ni där än?

Jag är MÄSTARE ST. GERMAIN

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...