Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 26 januari, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

26 januari, 2018

Kära Ni!

Det verkar som om inget nu spelar någon roll och ändå gör allt det, för det som ni kände er bekväma med finns inte längre och det som ni så långt som möjligt har skjutit upp, det spelar roll.

Ni har befunnit er i ett tomrum av fruktan, rädsla och intighet under de senaste dagarna. Kanske hjälper det er att förstå hur ert inre fungerar, ifall ni kan minnas när ni tog vilket beslut eller vilka ni skulle komma att bli, när ni väl hade lämnat värmen i ert jordiska ursprungliga jag. Detta är en tid för firande, för ni befriades från era föräldrarestriktioner, men även en tid för rädsla, för ni visste att ni måste ta ett beslut gällande vilka ni var.

Nu har detta beslut förstorats upp många gånger om. För när ni lämnade ert jordiska hem, var era val begränsade – skola, arbete, lek eller resor. Och när ni väl tagit ett beslut, så visste ni att ni skulle kunna förändra er väg, vilket många gör. Skillnaden är att ni fortfarande är omedvetna om era valmöjligheter, för de är fjäderprydda drömmar av möjligheter, men inget konkret vilket gällde inom 3D.

Inom 3D visste ni att ifall ni valde en väg, så skulle ert samhälle ge er beröm för ”rätt val” och ifrågasätta er bedömning gällande ”fel val”. Ni hade ett ramverk som rörde vad som förväntades av er. Ert val var att antingen röra er inom dessa förväntningar eller inte.

Nu verkar era val befinna sig utanför samhällsnormerna, detsamma gäller andras förväntningar. Era val förefaller till och med dunkla för er. Därför funderar ni över verkligheten i er nya varelse och önskar få konkreta svar som ännu inte finns tillgängliga.

Ni står i färd med att skapa en ny värld med nya förväntningar gällande er själva – inte andra – enbart er själva. Därför känner ni er ensamma, tidvis irrationella och ständigt utanför samhällets förväntningar. Ifall ni skapade ett mer glädjefyllt liv för er själva, så skulle andra överösa er med lovord – kanske. Men så igen, deras definition på glädje sammanfaller inte längre med den som ni har.

Därför känner ni er som om ni befann er isolerade utan någon som skulle kunna hindra ert förväntade fall.

Men den del som skrämmer er mest är mycket starkare än vad den verkar vara. För ni har tagit examen från småbarnsstegen av förhoppningar, till de vuxna 5D-stegen inom er nya verklighet. Och snart kommer ni att anpassa er till att inte få ta emot eller bry er om samhällets hyllningar.

De som gillar er kommer att bli glatt överraskade och de som inte förstår eller bryr sig så mycket om er kommer att betrakta er som att ni inte ”faller i deras smak” – med att kommentera hur tråkigt ert liv har blivit. För de kan inte känna er glädje, det som känns rätt med er nya varelse.

Det sista påståendet rör de flesta av er, för det indikerar att ert nya liv kommer att bli ett trappsteg nedåt, från ert nuvarande liv. I stället blir det ett steg i rätt riktning. För många av er har i tiotals år längtat efter att vara den ena eller den andra – någon annan än den ni är.

Denna nästa fas förklarar att ni är tillräckligt starka för att veta vilka och vad ni är. Ifall det innebär att resa runt världen, låt det bli så. Ifall det innebär ett nytt samhälle, så låt det bli så. Eller ifall det betyder en ny känsla gällande er själva, utan behovet att få andra att uttrycka vad som är rätt med er, så låt det bli så.

Ni är en ny person i en ny värld. Och ert nuvarande tomrum är ett steg på vägen till ert nya jag. Kanhända kommer det att hjälpa er att tänka på detta tomrum som en tågstation på er resa mot denna glädje. Ni vet vart ni är på väg, men tåget behöver tanka upp innan det fortsätter sin resa.

Ni är inte längre en svag person som hoppas att Universum ska ge er gåvor med rätt information eller skapelser för att göra ert liv glädjefyllt. Ni har lämnat skyddsnätet i ert Universella liv, för att skapa ett liv som är rätt för er precis här och nu. Ni vet utan tvivel att ni kan förändra riktningen på en millisekund ifall ni vill det.

Ni har knuffats ut från det Universella boet för att skapa er ett eget liv.

Vi informerade er för några veckor sedan om att Universum inte längre förser den typen av information som ni kände er bekväma med, för ni höll på att skapa ett liv utanför de Universella sfärerna. Denna nya plats är väsentligen en kreativ riktning som ingen annan Universell entitet någonsin tidigare har försökt ta sig an. Så det är ni som håller på att skifta Universum, såväl som jorden och er själva.

Era skapelser är individanpassade för er glädje, inte glädjen hos Universum, ert samhälle, er familj, eller era vänner.

Ni är i sanning en unik individ med fler färdigheter än vad ni nu känner till. Detta tomrum är ni som samlar era energier, ni fyller på era övertygelser och accepterar att ni är mer kraftfulla än jordens eller himlarnas entiteter.

Naturligtvis kan ni be om hjälp från Universum gällande en förståelse om er själva. Men vi kan inte diktera riktningen för er eller era slutliga resultat, för de är era slutprodukter, inte våra. Inte mer än vad föräldrar som avslutade sin utbildning i sjunde klass, helt kan förstå de jobb-positioner deras barn accepterar efter att ha fullföljt en PhD i ekonomi. Vi är sjundeklassisterna som försöker förstå er PhD-kandidater.

Såklart skrämmer detta senaste påstående er, för ingen vill stå så utanför samhället att de blir isolerade. Det kommer inte att hända, för ni har börjat skapa nätverk av likasinnade och med samma behov. Dessa samhällen kommer med tiden att växa, för att omfatta flera av era sociala behov.

Men först måste ni bevisa för er själva att ni har framskridit till en 5D-varelse, med många färdigheter som till och med vi inte alltid förstår. Det kommer ni att göra under de följande dagarna med er första större skapelse bortom att hitta en bra parkeringsplats eller ett blankt mynt.

Det är dags för er att lämna det Universella boet och sväva genom skyarna och över jorden, mycket likt de fåglar gör, vilka ni så tycker om. Ni är inte längre av jorden eller av himlarna. Ni svävar och sveper kring, genom att skapa ett nytt liv och därför en ny jord i ett nytt Universum. Så är det. Amen.

 

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, January 26th, 2018 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...