Saint Germain via Natalie Glasson, 10 augusti, 2018

Saint Germain via Natalie Glasson, 10 augusti 2018

Per Staffan 10 augusti 2018

Att Hela och Frigöra Stress av Saint Germain

10 augusti 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 10 augusti 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Stress är ett allmänt ord som täcker en mängd känslor och inre upplevelser. Ångest, spänning, oro, nervositet och trauma kan alla beskrivas som stress och ändå kan alla vara helt olika upplevelser och ha olika effekter på hela din varelse. Stress kan upplevas i vissa delar av din kropp, ditt sinne eller dina känslor eller som en fullständig kroppsupplevelse. Stress är en reaktion inom dig som kan ske på grund av tankar, känslor, tidigare minnen, rädsla för vad som kan hända, en traumatisk situation i det nuvarande eller som kan tyckas manifestera på grund av situationer i din verklighet. Stress är en så vanlig upplevelse i vardagslivet att människor tror att det är en normal och naturlig aspekt av existensen på jorden. Det finns många typer av stress och många sätt på vilka stress kan aktiveras. Jag vill dock, Saint Germain, dela med dig några insikter för att hjälpa till att frigöra och läka stress i hela din varelse.

Snarare än att titta på orsakerna till stress, vill jag, Saint Germain, engagera mig med närvaron av stress inom din varelse, hur den påverkar dig, medan jag stöder dig i att frigöra stress från din varelse för att du ska känna igen Skaparens ljus, sanning och närvaro inom dig.

Vad är Stress och Hur Påverkar det Din Varelse?

Närvaron av stress skapar en känsla av urkoppling och separation inom din varelse och från Skaparen. Du kan känna dig isolerad, ensam, utan stöd, uppleva brist på förtroende för dig själv och Skaparens fortsatta närvaro, en känsla av avbrott i din intuition, ditt medvetande, dina guider och ditt sanna jag. Stress kan skapa känslor av att ge upp, att fly, att gömma sig, att skylla på omvärlden eller dig själv, att döma dig själv och använda ilska som din kraft. När du upplever stress, kan du inte slappna av hela din varelse och ansluta dig till guidning och sanning inom ditt väsen. I stället handlar du och reagerar på de sår du håller inom dig, vilket gör att du blir mer orolig, upprörd och får en känsla av separation från andra. Vissa former av stress kan uppmuntra dig att nå dina mål, att gå bortom begränsningar och gränser. Den stress jag talar om kan vara kontinuerlig och kan vara paralyserande på ett eller annat sätt.

När stress är uppenbar inom din varelse, är det en bekräftelse på en falsk uppfattning om dig själv och/eller omgivning samt en urkoppling av din kraft och ditt inre guideljus. Din falska uppfattning har skapats av dig för att låta dig engageras i och känna igen de sår du håller inom din varelse och som är redo att släppas. Den stress du upplever är sårens energi som är helt ansluten till dig och kan också orsakas av din ovillighet att känna igen såren. Dina sår kan vara från denna livstid eller olika livstider, energi oupplöst inom din varelse kan vara kvar inom dig och försöka hitta ett sätt att bli utsläppt eller helad. Vissa situationer uppstår i din verklighet eller du uppfattar saker på ett visst sätt för att rikta din uppmärksamhet åt den energi som du håller på att frigöra, vilket för dig tillbaka till balans med dig själv och Skaparen.

När stress kvarstår och ignoreras kan detta leda till en försämring i sinnet, den känslomässiga balansen och hälsan och välbefinnandet i den fysiska kroppen samt en begränsning av hur du lever ditt liv.

Stressens Syfte

Stress är en varning att du stimulerar en falsk uppfattning, och det här aktiverar ett sår inom ditt väsen. Stress varnar dig för att läkning krävs, och en ny medvetenhet väntar på att gry från dig. Man kan säga att spänningen signalerar att du är redo att flytta till en ny nivå av medvetenhet om dig själv som en andlig varelse och ett uttryck av Skaparen.

Det finns inget behov av att försöka eliminera stressreaktionen inom din varelse, eftersom detta bara kommer att skapa inre oro. Om stress upplevs för några ögonblick och du då reagerar på att frigöra det inre såret eller energin som aktiveras och du känner igen den falska uppfattningen, då har stressen uppnått sitt syfte. När du tillåter stressen att vara kvar inom din varelse i dagar, månader eller till och med år utan att vidta åtgärder, missbrukar du syftet med stress och orsakar dig ytterligare smärta. Ju mer du känner igen stress, släpper ut den och läker det som den riktar uppmärksamheten på, desto mindre stress kommer att manifesteras eftersom du hanterar och rensar såren i dig, och upplever därför större frid och balans. Din kropp eller varelse behöver inte längre agera med en sådan kraft för att få din uppmärksamhet eftersom du lyssnar på och observerar energierna inom dig och de bedömningar du ständigt gör om dig själv och världen runt dig. På grund av en större koppling till din inre balans och frid uppfattar du världen i och omkring dig från sanningen och klarheten inom dig.

Har du någonsin läst någonting eller hört någon säga något, och reagerat negativt bara för att inse att du missförstod eller missförstått och tolkade det som något annorlunda än den ursprungliga avsikten? Du läser eller hör från sår inom dig, du uppfattar din verklighet från de där såren och reagerar sedan från såren. Det är bara när du börjar rensa såren som du tar emot från sanningen inom dig.

Rensa Stress från Hela Ditt Väsen

Det är viktigt att utföra denna övning så mycket som möjligt tills du märker att när stress aktiveras inom dig så aktiveras den lugnare. Med upprepning bör du märka en känsla av lätthet samt en större känsla av frihet inombords.

Jag, Saint Germain uppmuntrar dig att ligga ner och uttala den nedan nämnda invokationen, placera några kristaller av vilken typ som helst runt din kropp i din kropps aura bredvid dig. Vid slutet av meditationen, rengör kristallerna med vatten, salvia rök, avsikt eller som du vill, för att frigöra den stressenergi som har absorberats av kristallerna. Gör detta varje gång. Detta kan också uppnås i ett vattenbad med lite tillsatt salt och kristaller.

”Saint Germain, jag kallar på din Violetta och pärlemorskimrande Healingspiral för att rensa hela min varelse på närvaron och inverkan av alla former av stress. Jag tillåter att din Violetta- och Pärlemorskimrande Healingspiral rör sig upp och ner genom mitt väsen, när den försiktigt snurrar upp förekomsten av stress i hela min varelse.

Saint Germain, omge mig med tolv Sjunde Strålens Alkemiänglar av Ljus. Jag bjuder in Alkemiänglarna att väcka ljuset inom mitt väsen och assistera ljusflödet genom hela mitt väsen. Var snäll och hjälp mig med läkning av stressens närvaro och inflytande samtidigt som jag anpassar mig till Skaparens sanning inom mig.

Saint Germain, jag kallar på din närvaro och kärlek, var god låna mig ditt ljus och utvidgade medvetenhet så att jag kan anpassa mig till kärnan och sanningen i mitt varande, samtidigt som jag känner igen falska uppfattningar och de budskap som de vill dela med mig. Med ditt ljus och din kärlek som pulserar genom mig, övervaka frisläppandet och läkningen av all stress i mitt liv på ett vackert och harmoniskt sätt. Omprogrammera hela mitt väsen så att jag är redo, villig och inser att när stress manifesterar sig måste jag vidta åtgärder och lyssna inom mitt väsen för att förstå budskapet som kommer att erbjuda mig större upplysning.

Jag erkänner Saint Germain, den Violetta och Pärlemorskimrande Healingspiralen och de tolv Sjundestrålens Alkemiänglarna av Ljus som min stödtrio för att hjälpa mig att släppa stressen och dess inverkan på mitt väsen. Hjälp mig att förstå syftet med stress inom min varelse och vart min uppmärksamhet behöver riktas. Jag vet att jag kan kalla på min stödtrio för att hjälpa mig när som helst. Tack.’

Vänligen kalla på mig när du känner närvaron av stress, be mig att hjälpa dig. Handla och inse att du ger energi till en falsk uppfattning och ett sår inom dig, som behöver släppas, och som kommer till ytan. Fråga dig själv vad budskapet och insikten är för dig för att flytta till nästa nivå av medvetenhet och upplysning.

Med frid och kärlek,

Saint Germain

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...