Saint Germain via James McConnell, 21 januari, 2018

St. Germain, 21 januari 2018 

Via James McConnell

Jag är St. Germain.

Jag, precis som alla andra som kan göra dessa meddelanden kända genom olika källor, njuter av dessa tider när vi kan vara tillsammans med er, de här tiderna som drastiskt förändras, och de stunder som ännu inte har kommit och ögonblick som är nu.

Ni har fått höra länge nu, i många år för en del av er, att en förändring är på gång och att ni är en del av denna förändring. Och att utan er skulle det inte bli all denna förändring som är på väg, och som är här nu.

Vi som är Himlens Sällskap, de uppstigna Mästarna, vi fortsätter att övervaka dessa procedurer och allt som ni gör, och vi är medvetna om var och en av er när ni utför era dagliga sysslor. Inte så att vi skulle snoka eller lägga oss i era privata göromål, men vi är medvetna om er vibration – ibland om era tankar, men för det mesta om er vibration, den frekvens ni arbetar i.

Och den frekvensen har nu ökat dramatiskt. Det kanske inte alltid är så att ni är medvetna om det här, eftersom ni har era olika sjukdomar, förkylningar, influensor och alla dessa saker som tenderar att drabba er, men nu håller allt detta på att försvinna mer och mer när ni fortsätter att höja er högre och högre i frekvenserna, på en mer regelbunden basis. Den tid som ni har varit i matrisen, i denna 3D illusion, håller snabbt på att försvinna bort från er. Det förflutna kommer att förbli det förflutna.

Minnena av det förflutna kommer att minska mer och mer när ni fortsätter längs vägen och in i den Gyllene Tidsåldern. Och dessa minnen som ni har från långt, långt tillbaka kommer fortsätta att strömma in, eftersom många av dem nu kommer att beröra de flesta av er.

Många av er har olika upplevelser där ni minns vissa saker som har hänt, men som ni helt har glömt bort, och som nu kommer tillbaka till er. Vissa har vad vi kallar aha-upplevelser. Dessa stunder när ni inser att ni vet mycket mer än ni har gett er själva kredit för, fram till detta ögonblick. Att ni har mycket mer kunskap, mycket större kännedom, mycket mer inre vetande när ert medvetande utvecklas.

Och när ert medvetande utvecklas, och frekvenserna som ni arbetar i fortsätter att höjas, kommer era minnen att fortsätta återvända till er. Och jag talar nu om minnen, inte bara från livstider på den här planeten, utan livstider från många olika system och många andra planeter. Vissa av er kanske till och med börjar få kunskap om de anknytningar ni har med era högre aspekter, de högre aspekter av er själva som just nu i detta ögonblick vakar över er, eftersom ni är en del av dem och de är en del av er, och vi alla är en del av varandra. Vi är alla ETT.

När utvecklingen fortsätter, fortsätter de många förändringar som det har talats om, att göra sig kända i olika avslöjanden om sanningen. Allt kommer att avslöjas. Det kommer inte att finnas någonting kvar som kommer att vara okänt. Därför att när allt kommer till kritan, så är ni sanningen och sanningen är ni. Ni förstår det inte nu, men ni kommer att förstå det.

Det finns många olika meddelanden som kommer fram: diverse nyheter, olika avslöjanden och många förändringar som kommer att bli uppenbara för var och en av er och för alla dem därute som ännu inte har vaknat. På grund av alla dessa bevis som kommer fram, kommer många, många fler att vakna upp, vakna upp till det medvetande som har hållits tillbaka från dem.

Den tiden är nu mina vänner. Ni är i nuet. Så ha tillit. Fortsätt att lita på er själva. Fortsätt att lita på er förmåga att urskilja allt som kommer fram, för ni har alla den förmågan. Men när ni hör olika meddelanden som kommer upp, kommer ni att veta inom er om den informationen ger genklang hos er eller inte, vad som är sant eller inte.

Jag är St. Germain. Jag älskar och beundrar er alla för allt som ni går igenom och allt som ni kommer att fortsätta att gå igenom.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...