Horus via Elaine DeGiorgio, 31 januari 2018

Horus via Elaine DeGiorgio, 31 januari 2018

Per Staffan 1 februari 2018

När jag sitter i den Heliga Jag Är Närvaron, med min älskade Heru och mitt andeguide Team ger mig Heru följande meddelande ….

Barn, stillhet är nyckeln till inre förbindelse … Det är dags kära barn att ansluta till er inre stillhet, för i detta nu kommer jag fram genom hjärtat av min älskade för att tala med er alla nu om er inre förbindelse.

Harmonisering och kärlek är nyckeln till Enhet. Stillhet är nyckeln till anslutning till alla de Gudomliga Egenskaperna …

Kärlek, som ni vet, är Hjärtans förening, för ni är verkligen alla en del av den Stora Planen

När du gjorde dina separationsresor på Jordplanet, startade du ditt individuella lärande och dina lektioner.

Dessa lärdomar, dessa lektioner av förståelse för din själs utveckling kommer fram med större förståelse.

När ni går ombord här på er Jord går ni fram på individuella vägar, för att lära er att växa till framgång, och era lärdomar och er utveckling fortgår med de Gudomliga Förmågor som har skänkts till alla från Universum och till er Själsresa.

Jag talar nu genom hjärtat av min älskade som jag har rest med i liv efter liv och vi vet väl att Själens resa bringar fram många välsignelser mitt i den stora utmaningen. Ty Själens resa är verkligen en resa … och vi ber er alla vid den här tiden, med Energin som kommer från den Stora Centrala Solen och i ert uppvaknande tillstånd, att hålla en dialog om händelser som utvecklas, för detta kommer verkligen att bidra till er större förståelse.

Tidslinjeskiften utspelar sig … Många av er flyter nu genom Amentis Hallar, som nu ansluter till tidslinjer och Själens sanna syfte. Kosmisk medvetenhet utvecklas verkligen.

Sanningarna i era hjärtan utvecklas – för det är från era hjärtan som sanningarna berättas… Urskiljning, Kära barn, är ett Självmästerskap … för det finns en kamp för att förstå vid denna tidpunkt. Anslutning och återkoppling är nyckeln. Nycklarna till Sanningen finns inom era Livsböcker … och inte i de obetydliga uttalanden som har gjorts i Böckerna om Religioner, och Källor som har orsakat en stor förvrängning.

Vi uppmuntrar alla att gå in i ett tillstånd av inre enhet och förståelse.

De Esoteriska Sanningarna från Universum utvecklas och kommer fram nu till era hjärtan i er uppvaknande timme.

Jag talar nu om vibrationer … och om erkännande … för det här är Självmästerskapet i Större Förståelse för Sanningarna … för när jag säger anslut er kära barn, så ansluter du dig till ditt inre jag… med din vibration…

Här kommer vi från en plats och ett plan där igenkänning sker utan beröring, utan att känna på det sättet som ni känner det. Vi förstår den andra som är separat från oss själva, helt enkelt genom deras själars sång, känslan av deras vibrationer och hur de möter vår egen. Och vi förstår vår vibration, som en krusning av den kreativa kraften som genererar allt liv. Ni är också en förlängning av den vibrerande existensen som är kraft som skapar form.

Vad skulle du göra när du förstår att din vibration förändras i enlighet med din vilja? Vad kan du göra om du förstår att din vilja förändras vid en tankes andetag?

Ta in nya tankar till dig själv. Ta ny vilja in i din Varelse. Ta nya vibrationer in i ditt liv, och du kommer att upptäcka att du kommer att locka till dig liknande vibrationer. Och ni kommer att skapa en symfoni bland er själva.

Hur mycket större låter inte en symfoni för det universella örat än ett enda instrument som fläktar runt ensamt? Solisten har sin roll att spela, men aldrig ensam länge, utan alltid ackompanjerad av annat.

Känn dig som en solist i din vibration, och din del inom en orkester av ljus. Din roll är att sjunga ut din melodi och att falla tillbaka i harmonin hos orkestern som upprätthåller dig.

När vi kommer till dig, kommer vi med ett budskap om kärlek. Det är gammalt, Bibliskt i er text. Det är från en tid innan penna mötte papper, när berättelsen berättades om och om igen. Det är en tid innan förvanskning av en sådan historia, innan byggnader blev hus för att fånga berättelserna. Det är från en tid då meddelandet var känt och upplevt i fibern av den varelsen som det bebodde.

Vet att du är en kropp av Ljus. Vet att du kan påverka din värld med ditt ljus. Förstå, förstå verkligen, att när du når ut med dina tankar, när du når ut med ditt ljusa sinne och din ljuskropp, kommer du in i den verkliga världen av ditt skapande. Detta förändrar din materievärld.

Var försiktig då, med vad du tänker. Var försiktig då, med vad du önskar dig. Var försiktig då, med det känslomässiga innehållet i dina drömmar och dagdrömmar, och frambringa det, och var borta. Allt kommer att avslöjas. Allt kommer att råda i Ljusvärlden som är byggnadsvärlden; det är världen av bitar och lager som bygger ditt väsen. Var medveten om hur du bygger. Var medveten om vad du släpper in i din konstruktion. Gör så och skapa den med ditt högsta syfte, din högsta önskan. Låt det vara så att din ljusskapelse, tornen i ditt skapande, är genomsyrade av Kärlek. Förundras över detta. Förundras över det och öva på det. Se det och fyll det som du ser, fyll din vision med kärleken i ditt hjärta och se din materiella värld växa från den visionen, från dessa ljusfrön.

För kära barn, vet att ni är Mästarna i er Skapelse, ni är Mästarna på ert Resmål, ni är mästarna av Kärlek, av Ljus och Frid, ni är Mästarna i Anslutning. Låt det här flöda – Låt detta gå framåt i samförstånd av kärlek och förståelse.

Jag är Heru och jag talar genom Elaine idag.

www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGio

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...