Saint Germain via James McConnell, 8 november, 2020

 

Saint Germain via James McConnell

 

Jag är er Saint Germain. Jag vet att Sananda idag tänkte vara tillsammans med er, men jag har frågat honom ifall jag kunde få vara den som ger er detta meddelande.

Men innan jag ger er det här meddelandet, så vill jag att ni alla tar ett djupt andetag. Andas. Andas in livet som finns runtomkring er. Inte det tredje-dimensionella kaos som nu pågår runtom er, utan självaste livet. Självaste det högre medvetandet. Känn det. Var medvetna om det. Allt det finns här. Det har ständigt funnits här. Men ni har varit förblindade. Inte av Ljuset, utan av mörkret inom var och en av er.

Men detta mörker har nu blivit upplyst inom er. Allt detta sker nu. Ni kommer inte att tro på allt som kommer fram från de som hör till de mörka styrkorna och ni vet vad jag talar om här. Ni vet var denna information, dessa nyheter härstammar från.

Men sanningen kommer likaså. Sanningen som verkligen kommer att befria er, precis som vi har sagt. Inte bara för den här livstiden som ni befinner er i, utan under flera livstider nu. Det finns i era bibliska talesätt att ”Sanningen kommer att befria er”. Det är ödesbestämt att sanningen ska avslöjas. Allt ni behöver göra nu är att vara öppna för den.

Men när ni är öppna för sanningen så kommer den in och genljuder med dessa ord, i och med att ni via ert internet läser dem i efterhand. Allt kommer att komma fram. Sanningen kommer fram i egenskap av ett avslöjande.

När vi talar om ett avslöjande, så har vi inte bara talat om avslöjande och det som kommer från Galaktikerna, vi har talat om avslöjandet såsom sanningen generellt och som kommer fram för att bli avslöjat från många olika källor, många olika håll. Och detta är vad som nu sker, när friheten står på spel här.

Frihet. Er egen frihet. Inte bara frihet här, bara i det här landet, emellertid, utan på hela planeten. Världen måste vara fri och den ska bli fri. Fri från de mörka styrkorna.

För de mörka styrkorna lägger nu fram allt de förmår. Som vi många gånger har sagt, så följer de en plan. Men den planen är en plan av en gammal vibration. Det är en tre-dimensionell illusorisk plan som de följer.

Men ni som hör till de högre styrkorna, till Ljusstyrkorna, samt er President Trump, följer en högre plan. En högre gudomlig plan som för högre vibrationer med sig.

De enda som kan följa med in i denna plan, denna gudomliga plan, är de som rör sig till de högre vibrationerna. De som fortfarande genljuder vid de lägre vibrationerna kommer att stanna kvar i de lägre vibrationerna och kan inte överleva i de högre vibrationerna. Och detta är vad som ligger i processen som äger rum just nu, när sanningen kommer fram. Och den kommer att komma fram alltmer.

Jag talar nu om för er, i egenskap av Saint Germain, och många andra säger samma sak på många olika sätt. Den som visas att framträda och bli det här landets president kommer inte att bli president. Han kommer inte att regera som president här. Jag kan inte berätta mer om detta utöver det, men det är bestämt av ödet att den som har varit president ska fortsätta. Jag kan inte säga hur länge han kommer att fortsätta, för det finns andra krafter som spelar in här.

Andra krafter av Ljuset, av den gudomliga planen, spelar in. Och som vi har sagt, så blir allting här orkestrerat för er frihet. Frihet inte bara för det här landet, utan för hela planeten.

Detta är vad som pågår här nu. Frihet. Frihet att leva era liv så som ni vill leva dem. Inte bli nedstängda och befinna er i en kontrollerad situation, manipulerade som marionetter av dem som vill försöka göra det, de som vill försöka kontrollera världen.

Det blir ingen New World Order. Det kommer inte att ske. Det skulle aldrig kunna ske. Jorden kommer inte att övertas av de som försöker decimera den och vanhelga den. Det kommer inte att ske. Det kan inte ske.

Så ni alla som kom hit för detta uppdrag, vakna nu upp. Vakna upp till det uppdrag som ligger framför er. När vi har sagt att ni är Ljuskrigarna och inte längre bara Ljusarbetarna, så talar vi nu till denna grupp. Vi talar nu till dem som genljuder med dessa ord.

Tiden då ni lutar er tillbaka och bara betraktar showen är förbi. Ni är inte en del av föreställningen, om ni tillåter det att vara så. Så låt er stiga fram, ta er upp ur sofforna, sluta titta på nyheterna som kommer fram och gör era egna nyheter. Skapa er egen verklighet här. Detta är vad det här handlar om: att vara i stunden och bära ögonblicket, just nu, framåt.

Framåt till sanningen. Framåt till den kärlek som framträder i var och en av er, mer och mer, i och med att ert fjärde chakra börjar öppnas upp på vid gavel, på grund av vad som nu händer. Det kommer att öppnas på vid gavel för många, på grund av vad som nu äger rum. För de lägre vibrationerna höjs nu med anledning av det här.

Tro på planen. Ha tillit till planen. Den finns där av en anledning. Den finns där för ett syfte. Allt som sker gör det för ett syfte just nu. Så ni alla måste ha tillit. Ha tillit till planen. Ha tillit till att självständigheten träder fram så som jag nyligen berättade. Självständigheten är inte bara för det här landet, utan för hela planeten. Det är vad som är på väg och ödesbestämt att bli. Men ni måste uthärda stormen ett litet tag till.

Luta er inte bara tillbaka och sitt ner under stormen. Nu är det inte läge för att befinna sig i stormens öga. Men håll er lugna. Låt inte allt som sker runtomkring er ta greppet om er. Snarare ska ni ta greppet om det. Detta är vart ni nu måste färdas.

Dela med er av ljuset, sprid ut ljuset, ta varje tillfälle, varje möjlighet som ni får. Om det innebär att ni måste ta av er maskerna, gör det då. Om det innebär att ni ska tala till en folksamling, gör det. Om ni känner ingivelsen att göra det, tala ut er sanning högt och ljudligt till alla, alla som vill lyssna.

Kom ihåg att ”där två eller fler samlas i Hans namn …” som Han sade och använde JAG ÄR-Medvetandet inombords, ”där två eller fler samlas i mitt namn, inom JAG ÄR, där ska jag vara”, där ska JAG ÄR finnas inom er. Ni har kraften att tala ut. Ni har vetskapen att tala ut. Precis så som jag talar ut genom denne nu, denne James nu. Ni alla har kraften att också göra det, när behovet uppstår. Och nu talar jag om för er, i egenskap av Saint Germain, att behovet nu föreligger att göra det.

Stig ner. Stig ner från er bekvämlighetszon och kliv på Sannings-Tåget som ni har talat om. Åk med Sannings-Tåget. Åk med det till friheten. Åk med det till självständigheten. För det är vad som nu ligger på spel. Hela planetens självständighet. Hela planetens självständighet står nu på spel. Och alla tittar på vad som händer i det här landet, Amerikas Förenta Stater, när självständigheten i detta land på nytt nu vänds till att bli den republik som den var menad att vara, som den började vara och som den på nytt kommer att bli.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu i frid och kärlek. Och den Violetta Flamman fortsätter att lysa genom allt som är av en lägre vibration och tar er till de högre vibrationerna, i och med att den gör så.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...