Saint Germain via James McConnell, 23 april 2018

Saint Germain via James McConnell, 23 april 2018

 

Saint Germain

JAG ÄR St. Germain. Och som vår kära En Som Tjänar sa, våra kära bröder i ljus, kärlek, i samband, har jag varit mycket engagerad i grundandet av detta land, som ni alla vet. Som många vet så var jag var där när Deklarationen undertecknades. Jag var en del av detta. Och jag har varit där med er alla i livstid efter livstid nu i fortsättningen av den här stora nationen för att ta tillbaka Republiken som startades vid den tiden.

Det har inte varit en Republik som ni känner att den skulle varit. Det har inte ens varit en full demokrati. Det blir en socialistisk rörelse. Det blir något som går ut ur kontroll.

Men trots att jag säger detta nu vill jag att ni ska veta att allt är under kontroll. Alla de intriger som ni ser hända med de olika kabalorganen som fortsätter att skapa kaos, fortsätter att göra vad de alltid har känt för att göra – och det här är allt de har velat göra från början av sina liv den här gången till denna punkt, och till och med många livstider före denna, så är detta allt vad de har känt till. Och de fortsätter att göra samma sak om och om och om igen. Och i det förflutna lyckades det för dem.

Men som ni vet nu är det inte längre framgångsrikt. De av er, ljusarbetarna, krigarna, de som förankrar och delar ljuset, alla ni vet nu, när dessa saker händer runt om i världen, ni vet att dödsfallen är allt som händer nu. Dödsfallen hos dem som fortsätter att göra detta, de som fortsätter att blockera ljuset så mycket som de kan.

Men ljuset skiner överallt! Och mycket snart börjar ni se att ljuset kommer genom molnen på ett sätt som ni aldrig har sett tidigare. Det är de kosmiska förändringarna som ligger på lager här. För att inte säga att Händelsen ligger runt hörnet, fast vi kan säga att det är nästan så, men för att säga att förändringarna kommer snabbt nu. Och de kommer att fortsätta att komma.

Fler och fler visselblåsare kommer fram för att avslöja information som finns bakom kulisserna; de saker som har hållits tillbaka till denna punkt, de saker som har varit dolda för era ögon fram till denna punkt. Men allt detta kommer till ett slut. Eftersom dessa visselblåsare, dessa som för fram informationen, nu kommer fram i drivor och de dränker alla de intriger som kabalen fortsätter att försöka skapa.

Och även era mediatjänster, era, vad ni kallar massmedia börjar göra vridningar och vändningar för att bli fria från dessa kontroller, som de hävdar att de ansvariga har haft över dem. Ni förstår, journalisterna som är inblandade i media vill berätta sanningen, men de har hållits ifrån det fram till den här tiden. De vill dela med sig av vad de vet. De vill dela det till världen men de har blivit förbjudna att göra det om de inte vill förlora sina jobb. om inte de vill riskera sina familjer, om de inte vill förlora sina liv. De har hotats mer än ni kanske förstår. Så när ni tittar på några av dessa episoder, kommer en del av dessa nyheter komma igenom, förstå då att när de talar så använder de retoriken som de fick lov att göra. Det är inte från deras hjärta som de gör det. Så skicka dem kärlek när ni kan. Skratta inte åt dem. Säg inte att de inte vet vad de pratar om eller att de sprider falska nyheter. Ja det är falska nyheter men det måste omges av kärlek och förståelse för de gör jobbet, det enda jobb de kan göra nu.

Men jag berättar för er nu som St Germain, som den som har vakat över detta land, som den som har varit behjälplig bakom kulisserna att föra ut allt i det öppna, även det som är NESARA – även de som inte tror att den existerar – jag kan säga att den verkligen existerar. Den är där. Den är klar att rullas ut. Den har varit klar för en tid men den har hållits tillbaka med avsikt eftersom det inte var rätt ögonblick ännu. Eftersom, som ni förstår, när NESARA tillkännages, när arresteringarna börjar bli mer allvarliga, kommer befolkningen i detta land att ta till vapen. De förstår inte vad som träffar dem om det inte sker gradvis.

Vid ett tillfälle bestämdes det att den bara skulle komma ut på en gång och de som skulle acceptera det, underbart. De som inte skulle det, nå, då var det deras väg. Det beslöts att inte genomföra detta. Det beslöts att hålla detta tillbaka. Det beslöts att hålla tillbaka Händelsen, eftersom världen, befolkningen på denna planet, inte var redo för den. Så, energierna har hållits tillbaka.

Ni förstår att energierna kunde ha kommit in på en dag för flera år sedan och det skulle ha förändrat allt. Men många som ni känner om runt om i världen skulle inte längre vara här då. De skulle inte ha överlevt dessa energier. Ni skulle ha gjort det. De av er och även några av era familjemedlemmar skulle ha gjort det men några av dem skulle inte det. Och hur skulle det ha varit att skapa stor rädsla över hela landet och över hela världen? Så de där tiderna är över; de där tiderna när energierna hölls tillbaka.

Energierna kommer att börja komma nu. De kommer att börja flöda in i vågor av energier. Och detta var början på vad Darrell upplevde här. Detta är början på det. Så alla, var nu redo för detta eftersom det kommer. Och ni kommer att finna den där själens mörka natt, åtminstone verkar det vara så men det är det inte än. Men ni kommer att uppleva förändringar och skiften inom er som ni ännu bara har börjat föreställa er.

Nu är det här inte för att skrämma någon. Vi skulle absolut aldrig dela rädsla eller sprida rädsla. Det är för att förbereda er för de skiften och förändringar som kommer. Och de kommer att komma inom er och då kommer det att sprida sig utanför er. Och det här är vad Den Som Tjänar och alla vi ville att ni skulle veta, att ni alla står på randen nu av att förändra många liv över hela världen. Det här är det uppdraget ni valde när ni såg kallelsen till Ancient Awakenings och ni bestämde er för att svara på det anropet. Ni valde då att vara en del av detta uppdrag, för att vara en del av anropet här.

Ni kallades för länge sedan och ni valde alla att vara här i denna utveckling för att vara en del av detta som volontärer, att vara en av de 144 000. Men nu har ni alla valt den här nästa delen av detta uppdrag, den här större delen. Jag skulle säga nu att den största delen av detta uppdrag ligger precis framför er.

Så era liv, som ni känner dem, kommer att börja förändras. De förändras redan för att de av er som kom långt ifrån har redan förändrat det som normalt skulle ha varit. Tidigare hade dessa av er sagt, “Jag har inte pengarna. Jag har inget sätt att resa. Jag är inte säker på att jag kan göra resan, “och du skulle inte ha kunnat det. Men för att ni har accepterat uppdraget är ni här, och ni är en del av detta, och ni är mer en del av detta än ni ännu kan börja förstå.

Men som jag säger, som Den Som Tjänar fortsätter att säga, som Sananda, som Ärkeängel Michael, som Adama, som Ashtar osv., alla vi, som vi fortsätter att säga: Det är dags nu för er att dra er själva upp ur era platser, ta er ifrån de här sofforna och göra vad ni kom hit för att göra, vad det än kan vara.

Men lyssna på den lilla, lilla rösten i er när den viskar och viskar och viskar. Och när ni inte hör den viska, så ropar den och ropar och ropar! Och det är vad ni ska börja höra nu. Om ni inte redan har gjort det, så kommer ni att börja höra ropen. Och det kommer att föra er i riktningar som ni aldrig hade planerat göra tidigare. En av dem är den här resan, den här expeditionen som kommer att sättas ihop.

Och ni måste se till att den här James inte drar sig tillbaka från det här. Han har redan några reservationer om detta, om att gå tillbaka där nere, men han är också upphetsad över det. Så det finns en push-pull som pågår. Och alla ni, särskilt de som vill göra denna resa, stanna kvar med honom. Se till att detta fortsätter. Var en del av detta uttryck. Var en del av planeringen av detta. Lämna det inte bara upp till James att planera hela saken eller Joanna att vara stöd bakom honom för detta. Alla ni, gå ombord och planera detta och jobba tillsammans för jag säger att det bara kommer att lyckas att föra dessa vittnesbörd framåt om ni jobbar tillsammans.

Jag lämnar er nu som St. Germain med en Violett Flamma som omger er alla. Den Violetta Flamman som fortsätter att brinna inom var och en av oss och kommer att fortsätta att brinna och kommer att fortsätta att ge det skydd som ni alla behöver, liksom det skydd som kommer från Ärkeänglarna regelbundet till er alla.

Må frid och kärlek vara med er alla

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida klart framgår.

“Att Tro är Att Se!”

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...