Saint Germain via Susan Leland, 23:e maj, 2017

Saint Germain via Susan Leland, 23:e maj, 2017

St Germain: ”Vad en Gudomlig Styrning Egentligen Är!!!”

Ashtar On The Road Telekonferens – 23:e maj 2017*

 

”Jag är St Germain, och för två dagar, er tid, sedan fick jag den äran att vara med en Grupp individer som kommit samman i hjärtat och sinnet för att stödja NESARA.** Och jag säger igen, att det är nyckeln till det vi kallar den ”Gyllene Tidens Livsstil”, och som när man nått fram till den punkten, accelererar – exponentiellt – utvecklingen av alla i Mänskligheten, som vill göra sina Uppstigningar, i det ni kallar, tiden som är ganska nära nu.

Det finns ingen i denna publik som behöver vänta tusen, eller ens hundra år, för att göra det!

”Men den Gyllene Tidens Livsstil, öppnas av NESARA:s officiella tillkännagivande och genomförande – och förbättras och förstärks ytterligare, av vår närvaro på hela Planeten Jorden – smaka på det! Det blir njutbart! Det blir en möjlighet att vila från alla de stressiga situationerna, som livet i den tredimensionella livsstilen har förhindrat. Och så råder jag er, mina Älskade Bröder och Systrar, att göra det som tilltalar er, även om ni blir upprymda och uppmuntrade av alla nya möjligheter som blir tillgängliga för er.

”Och jag ska berätta vad det här betyder för er, hur kommer det att se ut, hur det kommer att kännas? Och jag ber er släppa alla eventuella tvivel, eller någon liten rädsla ni kan bära på, och förena er med era sinnen och hjärtan i denna livsstil! Och bara prova på – om ni inte redan har gjort det – eller till och med om ni har det. Ni har hört, att NESARA är sättet att öppna för denna livsstil, och göra den tillgänglig för alla på Planeten Jorden!!!

”Och vad ska ni göra i denna Livsstil? Jag pratar inte så mycket om pengar – fast även det, er ekonomiska värld kommer att bli starkare, er ekonomi blir bättre av de Högre Dimensionerna så länge det är nödvändigt, blir värdefull, som ni säger – värdefulla pengar – eftersom det är nödvändigt för att få denna övergång till NESARA, och bli kvitt alla de rädslobaserade livsstilarna av den tredje dimensionen, och komma dit där det inte finns någon rädsla!

”Men om ni är rädda för svält, hemlöshet, inte kunna betala räkningarna eller att någon regering kommer att ta allt ni har jobbat så hårt för – eller, för den delen, om ni bara är trötta på att arbeta så hårt – då är det ganska svårt att föreställa sig den frihet NESARA ger. I det avseendet, kommer denna Gudomliga Styrning att ge er det ni behöver, och befria er för att kunna åstadkomma det ni vill!!!

”När ni väl fått denna Frihet, kommer ni att bli kraftfulla Skapare! Ni kommer att leva i en så Hög vibration att om ni gör något – som till exempel, låt oss säga att ni skadar stortån. Och medan ni söker hjälp av någon läkare, healer eller liknande, kommer ni, ni själva, att upptäcka att ni är den främsta healern, eftersom ni ansluter till allt inom er själva!!! Vissa kommer att säga, se upp! Och kommer att tro att ni är riktigt tokiga, och kanske vill låsa in er eller något annat liknande som förekom i Planeten Jordens tredimensionella förflutna.

”Och medan vi ändå pratar om att heala er själva, låt oss då också prata om att hjälpa varandra bli healade. Tänk er att komma samman i en vacker park eller trädgård, vid stranden eller på en bergstopp, tillsammans med andra – komma samman, och göra det från den Kärlek ni delar med varandra, för alla som behöver healing av något slag. KLART!!!

”Och jag menar inte bara just då – jag menar GJORT! Det är så kraftfulla ni är just nu, Älskade Ni! Men vi förstår att ni inte känner hela den kraften. Men NESARA ger er Friheten att lära känna er egen Gudomliga Styrka! Och ni kan inte jämföra det med en summa pengar. Försök inte ens! Gör inte det, för det är inte syftet med NESARA. Det handlar inte om att ge alla pengar, så alla blir ännu mer beroende av dem. Det handlar om att BEFRIA ER FRÅN PENGAR, totalt befria er från pengar! Det handlar om att stärka er själva!!!

”Vad händer om ni har planterat några frön och ni bekymrar er över hur de växer? Det finns redan Högdimensionella Andliga Vetenskapliga sätt för vad ni kan göra! Ni kan tillsätta näring i vattnet, till exempel, och sedan dricka det – allt eftersom era kroppar blir ljusare, kommer de att att kräva mindre och mindre av mat, såvida ni inte bara vill roa er eller ha en fest. Och ni kommer att kunna dricka vatten för ni får rent vatten. Och ni kan berika vattnet ytterligare med näring om ni känner att ni behöver lite mer C-vitamin, eller något annat. Det är rätt! Det tillverkas redan näringsberikat vatten. Och jag pratar inte om det sockervatten ni hittar i era livsmedelsbutiker. Titta på arbetet hos Keshe Foundation***, så förstår ni vad jag pratar om!!!

”Låt oss säga att ni vill ha lite el-kraft i era hem, men ni vill inte ge pengarna till ägaren av el-företaget. Det finns ett sätt som redan presenterats för Världen, så ni kan få det.*** Det är en interim – det är en bro, precis som det näringsberikade vattnet – det är en bro, för ni vill genom er Gudomliga vilja och önskemål, kunna tända eller släcka lamporna i era hem, av egna villkor. Det är rätt! Vi pratar om att gå in i den Gyllene Tiden. Vi pratar om att flytta in i den. Vi pratar om den Livsstilen som förberedelse för era slutliga Uppstigningar – men fort, oavsett om ni behöver mer tid, så vill ni kanske att det ska hända.

”Alla aspekter i era liv kommer att förändras! Och vi föreslår, att ni samtidigt som ni tar in NESARA i 3D, börjar titta på vad ni vill göra i den Gyllene Tiden. Ni behöver inte ha en definitiv slutgiltig plan. Ni kan helt enkelt kontakta era guider, och se vad som finns på er tidslinje. Och om ni vill ändra något i den, så kan ni självklart göra det!!! Vad sägs om det? Ni kanske vill börja skriva ner era tankar och idéer. Vad vill ni skapa när ni lever i Kärlek och bara Kärlek? Eftersom, det är en del av den Gyllene Tiden också! Det kommer inte att hända precis på minuten då NESARA annonseras. Men ju mer ni tar fram det i er själva och delar det med andra Ljusarbetare, era familjer, era grannar, alla ni väljer att dela det med – då kommer ni att se att fler och fler får Hjärtan av Ljus – och eftersom ni håller er inom Höga vibrationer, kommer ni att vara som magneter för andra och ni kommer att dras till andra som gör samma sak!!! Det är en förberedelse för den Gyllene Tiden, och när ni kommer dit, kommer den att tjäna er mycket Glädjefullt, även fast ni skapar och tjänar – naturligtvis er själva, men också hela Planeten Jorden, under och över!

”Det finns inget mirakel, om ni vill kalla det så, som inte är möjligt att skapa i de Högre nivåerna av dimensioner. Den enda villkoret, om ni vill kalla det så, är att det är skapad av Kärlek!!! Det måste skapas från Kärlek. Allt som kommer från Kärlek är från en Högre Dimension. Nu pratar jag naturligtvis om ovillkorlig, oändlig, evig kärlek, samma kärlek som vi alla är gjorda av, och som Ashtar **** just sagt, så har ni en ganska generös mängd, även inom era mänskliga kroppar! Varför? Eftersom ni är Ljusarbetare! Ni kom för detta ändamål och ni uppfyller det. Vi gör det här tillsammans! Det är inte bara från oss som kommer från, som ni kanske säger, den permanenta bosättningen i de Högre Rikena. Det är NI! Utan er skulle detta inte kunna hända på Planeten Jorden!!!

”Så stanna kvar i det Höga! Skapa era visioner från det perspektivet. Ta er Högt upp. Gå in i era hjärtan om ni möter utmaningar, och låt det omvandlas därifrån! Det är mycket lättare att göra det än att gå ner i de lägre nivåerna, de lägre vibrationerna, och försöka förändra det där. Gå bara rakt in i era hjärtan, där ni har det Perspektivet, och transmutera sedan allt som ni kan se eller känna, som inte är Kärlek och Ljus, genom att rikta Kärlekens Ljus till det!

”Jag vet att det ibland är svårt, eller mer utmanande vid vissa tillfällen, men om ni verkar hamna vid en vägspärr, så vet ni att jag redan har erbjudit er en Transformering med den Violetta Flamman. Ni har Excalibur, Ärkeängeln Michaels Svärd att vifta med, så ni kan alltid se sanningen – den riktiga sanningen – i allt ni tittar på. Ni har Sanandas lära om att Lysa upp hela er – om ni inte har gjort det, så kanske ni vill lära er den processen också! ***** Ni har era guider och ni har er Verkställande Direktör, som är ert Högre Dimensionella Själv!

”Så anpassa er, lyft er upp och låt oss sväva tillsammans in i den Gyllene Tiden, och till era fester vid Hemkomsten! Det är vad NESARA öppnar upp, för var och en av er, och faktiskt för hela Planeten Jorden!!! Så jag tackar er, från mitt hjärta till ert, för att ni gett mig uppmärksamhet – och inbjudit mig – för att komma och tala om de Höga aspekterna av NESARA, de Gudomliga aspekterna av NESARA, och vad som ingår i den Gudomliga Styrningen och vad den medför – med början hos er själva, som kommer samman i samhällen, i länderna och på hela Planeten Jorden! Så är det. Namaste!”

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

 

 

*The transcript published in our last newsletter was from January of 2016. The Mentors saw that more people were ready for it, so they arranged for it to be repeated, and because of a series of unique circumstances, we found out afterward.

**Link to 5-21-17 live NESARA conference call: https://fccdl.in/JlvPSNCL2

***www.keshefoundation.org

****Ashtar’s 5-23-17 audio message is here; transcript to follow:

https://fccdl.in/uAEFca3pQ

*****http://www.ashtarontheroad.com/sanandas-lovelight-mp3.html

http://www.ashtarontheroad.com/st-germain-divine-governance.html

 

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, May 23, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or delete

Du gillar kanske också...