Lord Merlin via Natalie Glasson, 8 mars 2019

 

Lord Merlin (Saint Germain) via Natalie Glasson, 8 mars 2019

Lord Merlin

Att Aktivera Era Gudomliga Färdigheter och Förmågor av Lord Merlin

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

Kära ni, jag är Lord Merlin, jag kommer med kärlek, sanning och inspiration att dela med er. Jag vill uppmuntra er att röra er snabbt längs er uppstigningsväg. Det är viktigt under detta stadium av uppstigning som är dedikerat till ert odlande och stärkande av ert intima förhållande till Skaparen, att ni uppskattar allt som ni är och har i det nuvarande ögonblicket. Jag, Lord Merlin, talar särskilt om era fysiska, emotionella, mentala och andliga färdigheter och förmågor samt de talanger som är osynliga för er. Det är viktigt att uppskatta, värdera och hedra dig själv och allt du manifesterar på Jorden nu, eftersom när du gör det så firar du ditt förhållande med och som Skaparen. När du tillåter dig att vara helt närvarande med Skaparen ser du dig själv bortom dina begränsningar och trossystem som hindrar och knyter dig till en viss idé om dig själv.

Era Guiders Roll
Varje själ på Jorden har en stor grupp guider som hjälper och stöder den under hela sin livstid. Vissa guider är mer framträdande och inflytelserika, medan andra är okända för dig och ändå erbjuder ett värdefullt supportstöd. De flesta har mer än 12 guider i sin grupp av guider. Varje guide har en speciell uppgift, syfte och roll att hjälpa dig i din andliga och fysiska evolution på jorden.

Era guider har ett mycket viktigt syfte och roll; De är en återspegling av allt som är din sanning. Dina guider ser, känner och erkänner dig som det utvidgade, kraftfulla, gränslösa, Skaparuttryck som du är. De håller denna vision av din sanning inom sina varelser och projicerar den hela tiden för dig. Varje gång du kommunicerar med någon av dina guider, oavsett om du är medveten om deras namn/närvaro eller inte, aktiverar de din sanning från ditt inre och uppmuntrar dig att vara uttryck för den Skapare du är. Att kommunicera och ansluta till dina guider är detsamma som att se din expansiva Skapare själv i spegeln eller bevittna allt du kan. De färdigheter och förmågor du känner igen i dina guider finns också närvarande inom dig. Deras roll är att påminna dig om vem du verkligen är.

”Min älskade gemenskap av guider, jag uppmanar er alla att omge mig nu med er närvaro och kärleksfulla energi. Vänligen stöd mig för att ta emot den energi, ljus, kärlek och visdom som ni önskar att jag skall acceptera och erkänna nu. Jag erkänner att allt ni delar med mig är en återspegling av sanningens och Skaparens närvaro i mitt väsen. När jag tar emot er energi, och förbinder mig till er alla på en djupare nivå, förbinder jag mig med mig själv på nya, inspirerande och gränslösa sätt. Jag uppmanar er alla att visa för mig de färdigheter och förmågor som jag förkroppsligar, som väntar på att dyka upp och bli erkända av mig för att stödja min uppstigning. I kärlek och tack. ”

Tillåt dig att fokusera på din andning, och föreställ dig att du andas in ljuset, kärleken och sanningen i din grupp av guider. Vet att din grupp av guider som har varit med dig sedan innan du föddes på jorden aktiverar Skaparens närvaro inom dig.

Själv/Skapare Uppskattning
Att uppskatta dig själv kan liknas vid att älska dig ovillkorligt, vilket väcker dig själv och Skaparens uttryck. Den självuppskattning som jag, Lord Merlin talar om är att hedra och respektera Skaparens närvaro inom dig och att denna närvaro har ett uttryck och en manifestation genom dig. Låt dig tänka för ett ögonblick på;
Vad uppskattar jag om min fysiska kropp?
Vad uppskattar jag om mitt sinne och mina känslor?
Vad uppskattar jag om mina andliga förmågor och min evolution?
Vad uppskattar jag om mitt förhållande till Skaparen?
Vilka talanger, färdigheter och förmågor, som redan finns inom mig, uppskattar jag?

När du hedrar även den minsta eller till synes obetydliga aspekten av dig själv, känner du igen Skaparens närvaro inom dig och uppmanar Skaparens närvaro att ytterligare aktiveras från ditt inre. Det är som om du tänder upp eller erkänner små ljus inom dig som kommer att slås samman för att bli ljusstrålen som du är. Ju mer du kan erkänna aspekter av dig själv varje dag, som du hedrar och värderar, desto mer tillåter du dig att känna igen Skaparens närvaro inom dig och din närvaro med Skaparen. Mitt råd till dig handlar inte om att beundra dig själv eller att dyrka Skaparen, inte heller uppmanar jag dig att ge kraft åt illusioner om dig själv. Mitt uppdrag är att stödja dig i att erkänna, vara närvarande och observera dig själv bortom begränsningar som det Skaparens sanna utvecklande uttryck som du är och har förmåga att manifestera som.

Aktivera dina färdigheter och förmågor
När du väl kan se dig själv i ett sant ljus och form kommer du att kunna dyka djupare in i din varelse, ditt förhållande till Skaparen och känna igen de färdigheter och förmågor som finns tillgängliga inom dig att använda. Att erkänna dina kunskaper, förmågor och talanger av andlig eller fysisk natur går hand i hand med att odla din närvaro med Skaparen.

Det är viktigt att tänka på hur det är för dig, eller hur kan det vara att fullt ut erkänna Skaparens närvaro inom dig och rörelsen genom dig? Om du var tvungen att föreställa dig och beskriva ditt förhållande till Skaparen, Skaparens närvaro inom dig, vad skulle du se, känna eller erkänna? Medan ditt förhållande till Skaparen ständigt utvecklas och aldrig blir detsamma kan du odla och få en inre kunskap om ditt band med Skaparen som är orubblig. Din inre kunskap är lik den gnista av ljus som flera färdigheter och förmågor manifesterar ifrån.

Ta en stund till att föreställa dig, känna eller erkänna Skaparens närvaro inom dig. Skicka din kärlek och respekt för Skaparens närvaro i vilken form den än manifesteras. Låt bara hela din varelse existera i harmoni med Skaparens närvaro inom dig som om en djup integration sker. Säg sedan högt eller i ditt sinne: ”Jag öppnar helt och hållet mitt sinne, mina känslor och hela min varelse för att erkänna, acceptera och uppfatta Skaparens närvaro inom mig och hur detta manifesteras inom mig som vackra och stärkande färdigheter, förmågor och talanger som tjänar mig och alla. ”Ta dig tid att helt enkelt vara närvarande, uppmärksam och medveten om Skaparens närvaro inom dig som ständigt förändras och omvandlas, rör sig genom din varelse och inspirerar till nya uttryck.

Nya färdigheter och förmågor väntar på att dyka upp från din varelse, den enda begränsningen och hindret är din begränsade syn på dig själv. Ju mer du kan känna igen Skaparens närvaro inom dig, desto mer kommer du att expandera ditt perspektiv på dig själv och erkänna att Skaparen rör sig genom dig och inspirerar kraftfulla, inspirerande förmågor, som kanske kan vara bortom din nuvarande tankeprocess. I det här steget med uppstigning är det ditt uppdrag att tjäna dig själv genom att hedra och uppskatta allt du är i nuet och erkänna din storhet samt erkänna Skaparens närvaro i ständigt undertryckande inom din varelse. Genom att göra så kommer du att stärka dig själv, flytta bortom begränsningar och illusioner, samt lära dig att engagera dig själv och Skaparen på ett nytt, existerande, uppfyllande sätt.

Ta dig tid att visualisera och föreställa dig Skaparens närvaro som flyter med kraft och skönhet genom hela ditt liv, så att du känner igen den verklighet som dyker upp i din visualisering eller fantasi. En verklighet fylld med dig själv, uttryckande de mest heliga, stärkande och uppfyllande förmågorna, färdigheterna och talangerna.

Med kärleksfull respekt och heder,
Lord Merlin

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...