Saint Germain via James McConnell, 26 oktober 2022

Saint Germain
Via James McConnell, 26 oktober 2022
Planen Att Väcka Befolkningen Fungerar
Jag är Saint Germain. Jag kommer för att vara med er vid denna tid, i dessa betydelsefulla tider av förändring. Och ja, ni är mitt uppe i dessa förändringar, och de ökar snabbt som ni börjar se nu.
För flera år sedan skulle ni aldrig trott att det här var möjligt. Det är er förtjänst, de av er som har vaknat. Tänk på hur det är för dem som fortfarande sover! Allt de vill göra är att leva sina liv, utan några bekymmer för morgondagen. Helt omedvetna om sanningens verklighet. Sanningen om vilka de är, eller varför de är här. Allt det här som ni är medvetna om, som ni redan har vaknat upp till.
Men jag måste berätta att ljuset kommer mer och mer nu. Och när ljuset kommer in, när sanningen kommer fram, måste mörkret ge vika och försvinna. Innan det försvinner kommer det ut, krypande och skrikande och det klamrar sig fast. Och de som är i dessa mörka krafter vill hålla sig kvar. De gör allt de kan för att motstå ljuset och att sanningen kommer fram. Det är därför det finns många lögner och desinformation överallt.
Och för de av er som vet sanningen, ni vet den därför att det finns djupt inom er att veta den. Det finns i er DNA-process att veta det, på grund av vilka ni vet att ni är nu.
Men de mörka krafterna kämpar och kommer att fortsätta att kämpa. Genom att göra det, tar de ner sig själva överallt. Så ni har fått höra många gånger att ni ska se det här som en show eller film som ni både deltar i som skådespelare, regissörer, producenter och även som publik som tittar på. Ni gör allt detta här.
Det är upp till er, var och en av er, att fortsätta att gå framåt och inte låta er falla tillbaka till att känna att ni borde hålla er inom status quo. Ni är vakna, och vakna ska ni förbli för det är ert öde. Det är det ni kom hit för att göra, att först väcka er själva och sedan börja väcka det kollektiva medvetandet hos människor.
Även om ni ibland känner att ni inte kan göra något, och inte gör någonting, gör ni alltid något. Ni för alltid Ljuset framåt bara genom att vara de ni är. Att vara Sanningen Ljus som ni är. Vart ni än går sprids ert ljus utan att ni är medvetna om att ni hela tiden arbetar med det. Det händer oavsett.
Närhelst någon av er kliver fram och börjar berätta sanningen för någon som är i uppvakningsprocessen, hjälper ni inte bara till med att väcka den personen, utan den personen kommer nu att hjälpa någon annan att också bli väckt för att sprida Sanningens Ljus överallt.
Det finns fler än ni kan ana som har vaknat, eller är i uppvakningsprocessen just i detta ögonblick. Så planen att väcka befolkningen på den här planeten fungerar. Det är verkligen på gång och kan inte stoppas. Trycket är så starkt vid denna tidpunkt att det välter de mörka krafternas korthus.
Även om ni inte ser det hela tiden, och även om ni känner det som att ni dras tillbaka till att ibland känna det som att allt håller på att falla samman i ert liv, så är det inte så. Det är precis tvärt om. Era liv håller på att komma samman nu, inte falla isär.
Fortsätt att ha tillit. Lita på allt som ni har hört och läst, för ni vet sanningen. Återigen, djupt inom er vet ni vad som är falsk information och inte. Och ni vet hur man skiljer den från sanningen. Om ni inte vet det någon gång, är det bara att fråga. Fråga ert Högre Guds-Jag: ”Är det här sant?” och sanningen kommer då till er i en resonans. Ni kommer att känna det inom er. Och återigen, en vetskap kommer att komma till er.
Jag är Saint Germain, och jag lämnar er nu och ber er att fortsätta att gå framåt. Gå inte bakåt, gå framåt steg för steg för steg.
Eftersom ni alla gör det nu, och förändringarna ökar mer och mer, kommer det en tid, jag kan naturligtvis inte säga när, men en tid, en händelse om ni vill, kanske inte den Stora Händelsen, men händelser som kommer fram nu som kommer att förändra allt över hela planeten. Det kommer. Det är nära. Var bara redo. Var förberedda.
Och fortsätt att sprida ljuset överallt, när som helst när ni känner er uppmuntrade att göra det.
Må frid och kärlek vara med er alla.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...