Blå Änglarna (& Serafim) via Galaxygirl 24 oktober 2022

 

Blå Änglarna (& Serafim) via Galaxygirl

24 oktober 2022

 

Lyssna till stillheten inombords. Där kommer ni att höra er röst. Där kommer ni att som starkast känna er förbindelse till Källan, den Allsmäktige. Vi tjänar den Allsmäktige i de innersta helgedomarna i hjärtat av hjärtan hos Allt som är, Allt som kommer att vara och Allt som någonsin varit. För vi är inom denna närvaro av Alltet, av det Slutliga, och vi är inte brända av detta ljus, utan är föryngrade i tronsalen. Vi ser skeendet i er värld och vi lånar ut vårt ljus nu- Ni kommer att känna lite av vår blå energi flöda in i er nu. Det kan kännas som en surrning eller ryckning. (jag ser elektiska blå blixtar överallt).

Vi är de Blå Änglarna. Vi ser oss själva som Specialoperationernas Änglar, och vi kallats in för att låna ut vår talang, vår tjänst och våra förmågor. Tiden, människor och stjärnfrön, vägvisare, älskade, tiden är mycket nära. (Jag ser diamanter och prismatiskt ljus). Ni börjar bli levande diamanter. Er värld är inte längre vad den en gång var och kommer att vara oigenkännlig när allt är fullbordat. Vi lyder ivrigt önskningarna hos det alltid kärleksfulla Gudomliga flödet som vägleder våra hjärtan och styr våra beslut. Vi är taktiska i vår kärlek, i vår makt. Vi kan inte bagatelliseras. Tiden för spel i denna sfär är över. Den Allsmäktige har talat.

(Jag ser massiva blå änglar som glöder elektriskt blå, med otrolig kroppsfysik, klädda i full stridsmundering. De är mycket, mycket stora. Och mycket skrämmande). Ni kommer att känna vår energi växa då vi fortsätter att närma oss. Vi sänder vår energi först så att ni kan stå emot den. De högre vibrationella energierna kommer inte att sluta flöda över er sfär förrän det stora uppvaknandet, den stora hågkomsten och den stora utjämningen sker. Vi är här för att få till en smidig övergång, för ni är så älskade. Ni är så älskade i Guds hjärta. Tvivlar ni fortfarande på er betydelse? Ni ljuskrigare, ni har sänts ut på detta uppdrag. Vi ansvarar för er slutliga trygghet och er frälsning in i den nya sfären. Ingen skada. Ingen rädsla.

Vi är de Blå Änglarna. Tiden närmar sig. Er stridsmundering är er tro, er orubblighet. (Jag ser dem omge Jorden, och några av dem är i Jordens storlek. De bildar ett nätverk av blått ljus omkring henne. Gode Gud, de liknar Tor.)

Vi är de Blå Änglarna. Låt inte vårt utseende skrämma dig, galaxygirl. (De ler). Vi är här för att tjäna och skydda på Alltets högsta befallning. Så vi lånar ut vårt ljus. Vi lämnar inte ofta tronsalen. Vi är här nu därför att energierna i tronsalen nu mer fullt ut badar er planet. Vi hoppas att ni kan öppna upp för att känna detta bättre, utsöktare. För i dessa tider av uppenbart mörker ligger ljusets slutliga seger. Ljuset har vunnit. Vi för in det till den här verkligheten nu. Nätverket är stabilt. Ljuset är tämnjt. Kärleken flödar hela tiden. Mörkret är besegrat. Ni kommer att se ekon från spelet omkring er. Skänk inte er energi till det. Mata inte det döende monstret. Dess tid är över och dess energier avlägsnas till mycket stor del. Mycket stor del.

Vi är de Blå Änglarna. Vi är den Allsmäktiges högra och vänstra händer. Vi följer de gudomliga påbuden från Den Evige. (Deras ögon är ren eld. Jag har aldrig sett sådana änglar. Det är otroligt. Jag är bara några centimeter lång för dem. Jisses! De skrattar åt min reaktion.) Och detta är orsaken till att vi inte ledigt flanerar runt på er planet, galaxygirl. Vi är väldigt stora, och vår närvaro är effektfull. Effekt och jordande av detta nya nätverk av vårt överlysande blå ljus är vår gåva idag, till er, till Gaia. Vi är inte här i tjänst förrän detta är fullbordat och fullt fungerande. Vi tackar er för er tjänst också, och för er orubblighet, tro och uthållighet. Detta har inte varit något enkelt uppdrag. Många hinder och krokar på er väg har ni fått utstå, men här är ni nu. Mänsklighet, vi hyllar er idag. Denna dag är något att minnas. Detta är dagen då vårt blå ljus blev förankrat i Gaia.

Vi är de Blå Änglarna. Ni kan få se mer blått ljus på himlen, ni kan få känna det i era energetiska kroppar, för vi andas lite av vårt blå ljus på er nu, var välsignade. Känn tronsalen och vet att de intrikata delarna av detta uppdrag är idiotsäkra. Fullkomligt. Det är gjort. Vi är de Blå Änglarna.

Vi är Serafim, överlysande och sändande våra svalkande vingar av ljus för att kyla energin som precis bröt fram, för att trösta era system och hjälpa till med den energetiska integrationen. Andas detta djupt inombords. Integrera. Andas. Kyl era system. Denna elektriska blå flamma ni upplevt måste integreras fridfullt. Vi rekommenderar att ni andas in stillheten under några ögonblick och var i frid. Vi älskar er så. Vi är Serafim.

-galaxygirl

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...