KaRa och OWS (En Som Tjänar) via James McConnell, 8 september, 2019

KaRa och OWS (En Som Tjänar)

via James McConnell, 8 september 2019

 

KaRa (kanaliserad av James McConnell)

Jag är KaRa. Det är underbart att kunna vara med er, att kunna fortsätta tillhandahålla denna tjänst. Denna tjänst av kommunikation som vi, Galaktikerna, Plejadierna, kan använda oss av, under denna tidsperiod.

Det kommer inte alltid att vara så, för många program finns nu på plats, många projekt är i gång för att kunna få återförening med våra bröder och systrar här på planeten, en återförening med oss igen, så att vi kan uppleva den fysiska förbindelsen med er alla, och ni med oss.

De tider som kommer, vågorna av energier som kommit in, och många av er har känt av dem. Många av er har upplevt dem på varierande sätt, ibland inte så mycket, ibland med en stor höjning av energin i det ögonblicket. Ibland har de till och med åstadkommit fysiska sensationer, ibland till och med det som skulle kunna betraktas som negativa fysiska sensationer eller uppstigningssymtom. Ni känner energierna, och de kan till och med göra er sjuka ibland. Men dessa tider snabbar nu på. Det kommer att bli mindre och mindre, när ni anpassar er mer och mer till dem.

Det är därför dessa energivågor har kommit in. De har kommit in lite långsamt och är inte så starka som de kunde ha varit. För de som arbetar med uppstigningsprocessen, de som till största delen ansvarar för uppstigningsprocessen, de Väktare som som är här för att hjälpa till och vi i alla våra råd, beslutade att hålla tillbaka energierna, som nu visade sig skulle bli under flera år. Och detta var för att låta er fortsätta att förankra energierna, för att kunna hålla fast vid dem och kunna ta dem till er, utan att bli överväldigade, så att ert centrala nervsystem inte skulle överbelastas av intensiteten i dem.

Vi fortsätter att övervaka allt detta. Vi övervakar de Uppstigna Mästarna som arbetar med er grupp, som arbetar med alla Ljusarbetare och Ljuskrigare här på planeten. Vi övervakar alla denna process, så att den inte blir för överväldigande.

Men förstå också, att när dessa vågor kommer in, och ni fortsätter att acceptera dem och fortsätter att bjuda in dem, så kommer de att bli kraftfullare för er. Och ni kommer att gå snabbare fram i er andliga utveckling, så att ni kommer närmare och närmare den första uppstigningsvågen. Och den första uppstigningsvågen är inte alls långt borta. Ni kanske upplever vibrationsvågorna med högre frekvens som nu kommer in, och de kommer att bli starkare och starkare. Det är därför era mentorer har sagt till er att hålla er fastspända, eftersom resan kommer att bli tuffare och tuffare.

Men om ni inte är förberedda på detta, om ni upptäcker att ni glider tillbaka till 3D-världen mer och mer, och börjar vältra er i dessa lägre energifrekvenser, så kommer ni inte att vara tillräckligt förberedda när tiderna kommer, då vibrationerna ökar så att ni kan börja röra er mer och mer fullständigt genom övergången, och in till uppstigningsprocessen.

Ni finns alla i uppstigningsprocessen nu. Det har pågått ett tag. Men ni är ännu inte helt redo för den första uppstigningsvågen. De flesta av er är inte det. Men ni kommer närmare och närmare när ni fortsätter att röra er ut ur den illusionära 3D-världen, och in i de högre vibrationerna i den högre fjärde dimensionen, och ibland faktiskt i den femte dimensionen.

Oavsett det så går allt framåt. Det kan inte stoppas. De som försöker fortsätta med det, de som fortsätter försöka blockera solen eller fortsätter att förgifta era kroppar med kemikalier, och allt annat de gör för att fördröja den här processen, och förhindra att ni stiger upp, kommer inte att kunna fortsätta med det, det fungerar inte ens nu.

Många av dem har tappat kontrollen och de börjar mer och mer inse att de har gjort det. Men de fortsätter att hålla fast, och tänker att de till slut kommer att räddas, att de som kom hit för länge sedan skulle komma tillbaka igen för att rädda dem, och fortsätta att hålla dem kvar vid makten. Men det kommer inte att ske, det kan inte hända. Det som närmar sig nu kan inte stoppas.

Eftersom ni, Ljusarbetarna, Ljuskrigarna, går vidare med era uppdrag. Ni har alla uppdrag. Ni är alla del av det större uppdraget, men ni har också era individuella delar i det större uppdraget.

Och som ni har pratat om tidigare, så finns det inget större eller mindre uppdrag, inget större eller mindre syfte eller syften. Allt är en del av den stora helheten. Allt är en del av den Stora Planen.

Alla vi och alla ni, arbetar tillsammans för att ta denna plan till förverkligande, för att få den till kulmination, det crescendo som det har talats om, där allt i det ögonblick ni upplever det, kommer att ta er till nästa högre nivå inom er. Och det är vad ni alla är här för att göra. Men inte bara här för att göra för er själva, utan också för alla runt omkring er, och sprida ert ljus så mycket ni kan, dela med er av ert ljus där det finns möjlighet. Det är ert uppdrag.

Det är det vi vill att ni ska tänka på som ert uppdrag nu, att sprida ljuset, hur det än görs, oavsett vad det än omfattar. Vi vill att ni ska fokusera på det och sprida ert ljus. Vare sig det handlar om att ni själva är glada, eller att ni gläder er åt något i det yttre.

Att vara lycklig, att visa glädjen inom er för alla som ni känner, det är så underbart. Om det innebär att ni i hemlighet delar ert ljus med andra, skickar dem ljus utan att de ens vet att ni gör det, så är det också okej. Om ni skickar healande energi till någon annan genom att skicka dem ljus, så är det verkligen också okej.

Allt är exakt som det måste vara i det ögonblick ni gör det. Vet det. Så länge ni gör det med de bästa avsikterna i åtanke, de bästa avsikter ni just då kan förstå. Och det är vad ni behöver fokusera på mer och mer. Börja röra er ut från 3D-världen så mycket ni kan.

När det kommer känslor av ilska, låt dem lägga sig. Varje gång det kommer känslor av ledsamhet eller sorg, ersätt dem då med glädje och tacksamhet. Om ni inte känner er tacksamma, börja göra det. Tänk på något som gör att ni känner er tacksamma eller gör er lyckliga. Ni har ett talesätt, ’hitta den positiva delen’, ’hitta ert lyckliga ställe’ för det kan hjälpa er väldigt mycket, såväl som att gå ut i naturen när ni har möjlighet till det.

Eller att bara helt enkelt se skönheten runt omkring er och inom er, eller hos någon ni står nära. Se skönheten i den personen. Leta inte efter det fula, för om ni letar efter det så kommer ni att hitta det. Leta efter skönheten hos personen, vem det än är. Och om det inte är en person, om det är ett djur eller en växt, se då skönheten i den formen. För allt är en process, och ni fungerar nu alla inom den processen med att höja er vibration, höja er medvetenhet och börjar minnas vilka ni är och vilka ni alltid varit, för ni har aldrig varit de ni är nu.

Jag är KaRa, och jag lämnar er nu i frid och kärlek, enighet och glädje, och må ni finna frid, kärlek, enighet och glädje, hela tiden i alla era livstiders strävanden. Frid och kärlek till er alla.

 

EN SOM TJÄNAR (OWS) kanaliserat av James McConnell

 

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum, hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här, och Shoshanna finns också bredvid för att hjälpa er med era frågor.

 

Just nu har vi ett litet meddelande till er, och det är att bara fortsätta med allt ni gör, ”fortsätt att fortsätta”, som ni brukar säga.

 

For everything is moving in a direction, as KaRa has said.  Everything is moving in a direction,

 

För allt rör sig i en riktning, som KaRa sagt. Allt rör sig i en riktning, allt rör sig i rätt riktning för er. För ni är verkligen i rätt ögonblick och i rätt tid. Och när dessa ögonblick kommer då ni undrar, ”Är jag på rätt plats?” Ni kommer att vara på rätt plats. Ni kommer att vara i rätt ögonblick. Eftersom ni kommer att bli förberedda för det.

 

Ni kommer att veta lite i förväg, när den stora händelsen kommer. Och det beror på att ni har förberett er, för att hålla och förankra dessa energier under en tid. Och detta ger er till och med en liten inblick in i framtiden, om när händelsen faktiskt kommer att träffa jorden. När den sista vågen, som KaRa sagt, kommer till jorden så blir den en del av denna uppstigningsprocess, eller så ger den uppstigningsprocessen den sväng som då behövs.

 

Har ni några frågor nu till En Som Tjänar och Shoshanna?

 

Gäst: Välsignelser. Jag har en fråga om uppstigning. Vad exakt menas med uppstigning? Betyder uppstigning upplysning? Betyder uppstigning att bara falla död ner? Betyder uppstigning att man når ett visst Meritmärke i andlig utveckling? Betyder uppstigning att man kan ta kroppen och lämna planeten? Det har funnits så många versioner, att jag skulle vilja höra er version av uppstigning. Tack.

 

OWS: Ta ordet ’uppstigning’ eller ’stiga upp’ och vad det betyder? Det betyder ”upp”, det betyder att flytta uppåt. Men i det här fallet, att gå upp i vibration, inte att flytta till en annan planet eller något sådant. Att gå uppåt vibrationsmässigt. Gå upp i medvetenhet. Det är processen av uppstigning. Att flytta till högre medvetenhet i förhållande till den här tredimensionella illusionära världen, till den högre fjärde och in i den femte dimensionen, till och med bortom..

 

Syftet med livet i sig själv är att stiga upp, att ständigt röra sig uppåt vibrationsmässigt, att ständigt förse skaparens källa med fler och fler upplevelser. Det är vad det här handlar om. När du går vidare till nya upplevelser, går Huvudskaparen också in i de upplevelserna tillsammans med dig, förstår du? Det är vad uppstigning handlar om.

 

Allt är en process som du går igenom. Du har rört dig igenom den många gånger tidigare, men du minns det inte nu. Men vi är här för att hjälpa dig att minnas att du har gått igenom den. Så att det kan bli något lättare för dig, att kunna förstå vad som händer när det händer dig.

 

Vi vet att det finns bryderi, vi vet att det finns frågor om det här, för vi kan själva inte berätta exakt hur det kommer att bli, eftersom, som ni vet, så har detta med en massuppstigning av befolkningen på en planet, där alla stiger ungefär samtidigt och tar med sig sin fysiska kropp, aldrig tidigare hänt. Det är den stora saken här. Det är varför det är så annorlunda, och därför kan vi inte säga exakt hur det kommer att bli. Vi vet hur det var för oss. Du vet hur det var för dig när dina minnen kommer tillbaka till dig, men att kunna beskriva det i någon tredimensionell form, är nästan omöjligt. Det blir den mest underbara upplevelse du någonsin haft, som du någonsin kan minnas, oavsett hur det än kan ha varit, multiplicera den hundratals gånger om, och du kommer inte ens att komma nära den totala förståelsen av den ökning i medvetenheten, som sker i de ögonblicken. Okej?

 

Shoshanna, någonting att tillägga?

 

SHOSHANNA: (Kanaliseras av JoAnna McConnell)

 

Ja, vi har ett perspektiv att dela med dig, Kära Broder. Får vi dela vårt perspektiv med dig?

 

Gäst: Ja tack, Kära Syster.

 

Shoshanna: Varje dimension vi befinner oss i som medvetande varelser, har ett tillstånd som kan associeras till den dimensionen. Tillståndet att vara förknippat med och leva i den tredje dimensionen, är tillståndet av dualitet och illusion, eftersom dualitet är en illusion. Vi befinner oss på den tredimensionella nivån, och i ett mycket svårt tillstånd, för ingen vill vara separerad. Separation orsakar smärta, frustration och sorg. Ingen vill verkligen vara separerad. Alla vill vara en del av den Enda, när man blir medveten om den verkligheten.

 

När vi flyttar upp till den fjärde och femte dimensionen, särskilt den femte, så är tillståndet där enighet, harmoni och ordning, vilket inkluderar ovillkorlig kärlek och medkänsla för alla. Det är tillståndet i den femte dimensionen. Under din väg som varelse i den tredje dimensionen, så kommer du att glimta in i den femte dimensionen, och då känna glädjen, harmonin, kärleken, den femte dimensionens ordning, och du har känt det många gånger.

 

Vi upptäcker att under era Framsteg, så har många stigit till den femte dimensionen och känner då den yttersta harmonin med varandra, och stor glädje och lycka bryter då ut! Om du kan hålla kvar det tillståndet, så stiger du permanent upp till den femte dimensionen. Utmaningen är att hålla kvar det tillståndet av varande, för att nå den femte dimensionen. Det är vad vi kan berätta för dig. Verkar det vettigt, Kära Broder?

 

Gäst: Absolut. Underbart svar. Tack så mycket.

 

Shoshanna: Tack. Mycket glädje, mycket kärlek till dig, Kära Broder. Namaste.

 

OWS: Mycket bra. Vi vet att det finns en fråga som kommer från e-post. Vill du dela med dig av den här?

 

Gäst: Ja, jag har en fråga från ett e-postmeddelandet. Denna fråga är: baserat på nuvarande situation här, hur troligt är det att RV kommer att inträffa nästa år?

OWS: Då är vi där igen med datum och liknande saker, med hur länge det kommer att ta. Och som vi alltid säger, det handlar inte om när eller något datum, det handlar mer om vibrationer. För när vibrationerna fortsätter att höjas, så kommer du närmare och närmare de saker du letar efter, och allt annat vi alla har berättat för dig som kommer.

 

När det gäller RV, omvärderingen, så är detta en del av hela processen, och det kommer när det är redo att komma. Vi kan inte säga att det är överhängande. Vi kan inte säga att det finns runt hörnet. Vi kan inte säga att det sker snart, eftersom sådant inte har någon relevans längre. Så var det tidigare här i din andliga strävan, i arbetet med denna grupp och allt sådant, men inte längre, eftersom det inte har någon relevans. Men vibrationerna ökar, medvetenheten ökar, vilket kommer att leda till att det du ber om beträffande omvärderingen, den globala valutaåterställningen, massarresteringarna, allt sådant, avslöjandet beträffande de Galaktiska bröderna och systrarna, allt detta är en del av helheten, och det kommer. Vi kan inte säga att det händer i slutet av året, det kan vi inte, men sannolikheten och möjligheten finns, för att detta ska inträffa. Men det måste komma tillsammans med alla de andra delarna i planen.

 

Du har hört att vissa säger att detta inte kommer att ske förrän Händelsen kommer, medan andra säger att det kommer att ske innan den. Vi kan inte direkt säga det heller, även om du vill veta när det kommer att hända, så har vi inte friheten att ge er det just nu, för vi vet inte ens själva när det sker. Okej?

 

Gäst: Okej. Beträffande den andra delen av e-postfrågan, den om att det kommer fram uppgifter till oss (jag har omformulerat, men det är kontentan i det). Vad han vill veta är om det vi får veta om RV stämmer, och tidpunkten för det? Om vi kan lita på det?

 

OWS: Ja, du undrar specifikt om de som kallas ’RV-Gurus’, om deras information är korrekt eller inte, beträffande datumen de pratar om och de förutsägelser de gör, och hur de måste förklara sig, när deras förutsägelser inte stämmer.

 

Shoshanna, vill du dela med dig?

 

Shoshanna: Ja, det är ett mycket svårt perspektiv vi har att dela med oss av, och vi har svårt att uttrycka det, men vi kommer att försöka. RV, eller omvärderingen av valuta, är en 3D-idé. Det är en tredimensionell aspekt av denna verklighet som kallas 3D. Vad vi emellertid finner är att RV-idén för de som vill stiga upp från 3D, är att den medför att alla varelser på denna planet får samma värde, att alla varelser på denna planet får det de behöver, att de slutar svälta, att bebisarna slutar dö vid födseln, för att deras mödrar inte kan ge dem mat. Det finns så mycket kaos, smärta och lidande i denna dimension, och de som från sitt hjärta önskar RV, önskar att dessa mänskliga grymheter som skapar lidande och smärta, för de varelser som bor på denna planet, ska upphöra. Det är det vi ser i människornas sinnen, och hos de som önskar denna RV.

 

Det som händer nu, om vi ska försöka förklara detta om denna RV-idé – är att vi gått bortom den. De som söker andlighet, de som söker uppstigning har tagit sig bortom detta, och vill inte längre fokusera så mycket på det. Vilket innebär att man måste fokusera på de underliggande attributen av vad RV innebär. Det vill säga, att alla varelser får det de behöver, att alla varelser finner kärlek, att alla varelser finner enighet och anknytning till varandra, och att de får sina behov omhändertagna.

 

Så vi skulle vilja be alla som fortsätter att fokusera på denna RV, att fokusera på det underliggande: det som människor behöver för att blomstra, för att stiga upp, för att gå framåt i medvetenhet. Så vi skulle vilja be er om det, istället för att fokusera på en händelse som kallas RV. Det är vad vi kan säga. Namaste.

 

OWS: Underbart. Och vi lägger bara till här, att allt är en del av övergången. Och det är en övergång från den tredimensionella illusionära världen, till vibrationella dimensioner med högre frekvens. Bara en övergångsperiod.

 

Och som Shoshanna har sagt, de som är fokuserade på medvetenhetens förflyttning in i de högre vibrationerna, och inte längre tänker eller befinner sig inom den tredje dimensionen, fokuserar mindre och mindre på de materiella aspekterna av den tredimensionella världen.

 

Så tänk bara på det som en övergång, för så småningom kommer ni att komma till punkten efter händelsen, då medvetenheten har ökat över hela planeten, så att det inte kommer att behövas några splittrande processer i er värld längre, som pengar och alla andra saker tenderar att orsaka. Så tänk bara på det som övergång för dit ni är på väg, med att komma till nästa medvetenhetsnivå,.

 

Shoshanna: Och vi måste lägga till något, om vi får det?

 

OWS: Ja.

 

Shoshanna: Vi måste lägga till, att tidpunkten för detta är irrelevant. Det som är relevant är att människans sinnen fokuserar på det som verkligen är viktigt nu. Namaste.

 

OWS: Ja. Mycket bra.

 

Gäst: Jag har en fråga.

 

OWS: Ja?

 

Gäst: Jag har haft några mycket intensiva nedladdningar av energi. Jag ser energi. Efter meditationen som vi just gjorde, öppnade jag ögonen och det såg ut som om hela rummet var fullt av vatten. Och jag hör ljud. Det låter som om någon pratar med mig, men jag kan inte höra orden, och jag vill veta om ni kan säga vad jag kan göra för att få det här att gå snabbare, eftersom det gör mig galen. Jag försöker höra vad de försöker berätta för mig, men jag kan inte höra det. Jag vet inte!

 

OWS: Du är redan i processen med att få den att öka, Kära Syster, bara genom att skapa avsikten om att du vill att den ska öka. Förstår Du?

 

Ni har ett talesätt, ”Var försiktig med vad du önskar, för dina önskemål kan gå i uppfyllelse.” Så är det verkligen. När ni höjer er avsikt och säger att ni vill att den här typen av upplevelser ska öka, så kommer de att öka när ni fortsätter att be om det. Så var redo för det. Var redo för att vibrationerna i er ökar till en nivå, där det ibland till och med inom era kroppars funktioner, kan bli för mycket för att kunna tåla eller tillåta, vill vi säga.

 

Vi säger inte att ni bör oroa er, för ni ska vara medvetna om att ert Högre Själv övervakar hela denna process ni går igenom. Och när ni ber om det, så kommer ert Högre Själv att uppfylla er önskan om att ökade vibrationer ska komma till er, och kommer att övervaka processen. Och när ni fortsätter att be om mer, kan det komma mer. Okej?

 

Gäst: Okej. Kan jag få ställa ytterligare en fråga om det?

 

Shoshanna: Innan du gör det så har vi ett perspektiv att dela med dig, Kära Syster. Får vi det?

 

Gäst: Javisst, varsågod.

 

Shoshanna: Vi måste berätta för dig, och vi ber om din tillåtelse, eftersom det är personligt.

 

Gäst: Det är okej.

 

Shoshanna: Vi upplever att du alltid har haft problem med att lyssna klart. Vi ser att detta har pågått sedan du var ett litet barn, eftersom du har en mycket snabb hjärna. Och eftersom du har en mycket snabb medveten hjärna, vill du avsluta andra människors meningar. Du vill skynda på dem. Stämmer det, Kära Syster?

 

Gäst: Det stämmer till 100%.

 

Shoshanna: Ja. Så vi måste be dig att bredda ditt perspektiv, och lyssna på det som berättas för dig, dessa viskningar, de utvidgade medvetenhetsaspekterna av dig själv, du måste vara tyst! Du måste välja att lyssna istället för att prata, och du behöver vara medveten om detta. Du kommer att öka din potential av att höra, se och veta, när du bestämmer dig för att vara tyst. Det var det vi hade till dig. Namaste..

 

Gäst: Det är perfekt. Tack. En liten fråga till.

 

OWS: Ja.

 

Gäst: Jag måste medicinera ett tag till dess jag är avvand. Jag antar att jag kommer att må dåligt av det. Hindrar det mig?

 

OWS: Medicinering för vad?

Gäst: Jag har gått på smärtmedicin en längre tid. Och jag måste avvänjas från medicinen jag fick fick för att avvänja mig från den förra medicinen – vad säger ni om det ?! Det kommer förmodligen att ta mig ytterligare en månad att göra det.

 

Shoshanna: Vi kan dela med oss angående detta.

 

OWS: Ja.

 

Shoshanna: Vi kan dela med oss av vårt perspektiv på detta, Kära Syster. Får vi det?

 

Gäst: Absolut. Tack.

 

Shoshanna: Okej, nu måste du lyssna noga. Vi ser att du inom parametrarna i ditt medvetna sinne, har en övertygelse. Denna övertygelse är djupt rotad i ditt medvetna sinne. Vilket innebär att, för att du ska kunna ta dig förbi denna övertygelse, så måste du göra så som du fått höra, nämligen att låta en annan övertygelse för självhealing få övervinna den nuvarande övertygelsen, om vilken hjälp du behöver.

 

Din kropp healar sig själv. Men de flesta har inte denna tro. Så när det gäller denna medicinering så ser vi att den kommer att ge dig biverkningar.

 

Gäst: Absolut.

 

Shoshanna: Ja. Din fråga är om det hindrar dig, och svaret är ja, eftersom du får biverkningar. Vi ber dig att ta dig igenom det så snabbt som möjligt för att ta dig förbi det, och istället hitta växtbaserade kosttillskott och en naturlig väg, som kan hjälpa din kropp att healas.

 

Det finns många i denna grupp som har kunskap om naturliga kosttillskott, och hur man påskyndar kroppens läkning. Det finns många naturliga ersättningar mot smärta.

 

Vi ber dig helt enkelt att ställa frågan, ”vem kan berätta vad jag kan ta av något växtbaserade och naturligt, och vad jag kan göra för att min kropp ska kunna påskynda denna process, så att jag kan befria mig själv från dessa hemska kemikalier”. Du kan göra det nu i din Mötesgrupp, bara genom att ställa en enkelt fråga. Det finns många som kommer att ge dig råd. Och sedan måste du gå till ditt Högre Själv och fråga vilken eller vilka metoder som är bra för dig. Förstår du? Verkar det vettigt för dig, Kära Syster?

 

Gäst: Ja. Tack.

 

Shoshanna: Ja. Var snäll och fortsätt ta kontakt med de som har naturliga botemedel. Namaste

 

Gäst: Det kommer jag. Tack.

 

OWS: Och vi lägger nu till för alla, ni måste förstå att Allopatisk Medicin (Skolmedicin) med era läkare och sjukhus, allt detta ni för närvarande har, är något som bara kommer att pågå under en period. Det är en del i övergången som ni går igenom. Ni kommer att lämna den här typen av medicinsk modell, som den kallas här, och röra er mot, som Shoshanna sagt, och som många tidigare har sagt, mot en punkt där ni inser att ni kan heala er själva. Det är dit ni ska. Det är den Nya Tiden ni flyttar till, där ni inte kommer att behöva mediciner och alla dessa farmaceutiska saker, som i många fall gör kroppen mer förgiftad än hjälper den.

 

Nu säger vi inte om ni har högt blodtryck eller andra saker som ni nu tar medicin för, att ni ”utan vidare” sluta med dem bara för att vi säger det. Vi säger inte det, och tycker inte det på något sätt.

 

Men samtidigt, återigen, vet att ni rör er genom denna övergång, och när ni gör det och era vibrationer ökar, så kommer dessa typer av läkemedel som ni använde i den tredimensionella frekvensen, inte att flyga med er in i de högre vibrationsfrekvenserna, och ni kommer att få fler och fler av de biverkningar ni talar om, eftersom de inte är bra för kroppen. De är inte bra för det centrala nervsystemet. De är inte bra för magen. De är inte bra för hjärtat eller något sådant, när ni flyttar in i högre vibrationer. Ni måste alltid komma ihåg, att när ni fortsätter att öka era vibrationer, och går in i de högre dimensionerna, så kommer dessa saker från den tredimensionella illusionära världen att stanna där, ett illusionärt förflutet som du hade, och snabbt kan glömma, då ni fortsätter uppåt. Okej?

 

Finns det några andra frågor nu?

 

Gäst: Ja, En Som Tjänar. Jag tror att vi som grupp skulle kunna använda dina underbara kärleksfulla femdimensionella råd. Jag är säker på att du var med i samtalet i början, och att du hörde att vi kom in i en liten 3D-virvel, som inte stämde med våra riktlinjer,

 

Dessutom fick jag veta att min gäst som hade kommit in och hört allt, försvann för att han såg det som ett drama, som inte togs omhand tillräckligt fort. Först och främst så vill jag bara säga att jag inte pekar ut någon, för vem som helst av oss skulle kunna hamna i den 3D-konversationen direkt, under det här samtalet. Det kan hända oss alla. Det hände mig, och jag vet att jag inte hanterade det så bra.

 

Hur tänker du om hur vi, medlemmarna eller ledningen, på ett 5D-sätt kan adressera dessa saker, när de uppstår under våra samtal, som kan vara så illa för en person som kommit för att lyssna, och letar efter något. Hur kan vi hantera detta på ett 5D-sätt?

 

Shoshanna: Får vi dela med oss först?

 

OWS: Ja, varsågod.

 

Shoshanna: Får vi dela ett litet perspektiv med dig, Kära Syster?

 

Gäst: Ja snälla.

 

Shoshanna: Den vi talar igenom, JoAnna, är en del av oss, så du behöver läsa din text. Läs din e-post om vad som hände. Vi viskade ett ord som de flesta inte gillar, i hennes öra. Vi kommer att berätta för dig, vi ber om ursäkt för det och vi önskar att du tar emot denna information noggrant.

 

Den som försvann från samtalet är arrogant, besatt av arrogans, och eftersom vi alla är människor, och kan ha lite gruff eller småkamper, men ett argument som varar under 30 sekunder, är inte relevant i samtalet. Eftersom det finns så mycket mer i denna grupp. Det finns så mycket djup, kärlek, förståelse, harmoni, ordning och nåd, inom denna grupp som man kan ta del av, istället för att döma. Om en individ inom 30 sekunder gör en så snabb bedömning, om att denna grupp inte är till för dem, så deltar de verkligen inte själva på en helt kärleksfull nivå. Förstår du vårt perspektiv på det?

 

Gäst: Ja, det gör jag. Jag förstår. Jag tackar dig för det.

 

Shoshanna: Och vi måste säga er, att vi inte får fokusera för mycket på de som snabbt avslutar, för de letar efter en anledning till det. Och de kommer att hitta en anledning. Vi lovar er, att om de lyssnar på ett annat samtal och hittar något som är obehagligt, så kommer de att göra likadant.

 

Så den uthållighet som krävs för att uppnå tillväxt och hitta det femdimensionella medvetandet som vi alla söker, innebär att ni alla måste ha tålamod, förståelse, medkänsla och kärlek. Det var det vi behövde dela med dig, Kära Syster. Namaste.

 

OWS: Vi lägger till här, att du antingen kan leta efter en väg in eller en väg ut, som Shoshanna har sagt. Den du talar om letade efter en väg ut.

 

Alla ni som kommer till dessa samtal regelbundet, har letat efter sätt att komma in. Och se hur mycket ni har fått till följd av att ni är ihärdiga, och kommer på dessa samtal regelbundet, och sedan deltar i Framstegen och allt som hänt, som ett resultat av det.

Titta nu på den här du talar om, och hur mycket han eller hon har gått miste om i denna process, genom att vara arrogant, som Shoshanna sagt, genom att inte älska och acceptera, vilket skulle vara ett högre fjärde- eller till och med ett femdimensionellt uttryck.

 

När det gäller din faktiska fråga om vad du kan göra, så är det att inte reagera. Det finns inget behov av någon reaktion. Du tar helt enkelt emot det som ges, bearbetar det och fortsätter sedan. Om det varit så, så skulle allt detta vi talar om, inte ens ha varit ett problem.

 

Så förstå att du är mänsklig, och att du har känslor som ibland kan blossa upp. Och när de blossar upp, så går du tillbaka till de lägre vibrationerna, i den tredimensionella världen igen.

 

Shoshanna: Vi har något att lägga till.

 

OWS: Ja varsågod.

 

Shoshanna: Vi har ett annat perspektiv, Kära Syster. Får vi lägga till det?

 

Gäst: Javisst.

 

Shoshanna: De som stör, som verkar befinna sig i det tredimensionella medvetandet, de som gör oss frustrerande, som vill argumentera, som har dessa kopplingar, så kan vi säga att det finns i oss alla. De som känns störande skulle inte uppfattas så, om vi inte hade det inom oss själva. Så det finns mycket att lära här. Och när vi hittar ovillkorlig kärlek, visar förståelse, kan kompromissa och visa medkänsla, varje gång vi hör någon tokig person störa konversationen, och vi då finner våra femdimensionella själv, så kommer de som stör att avsluta samtalet helt, eller så kommer de att förändras rakt inför våra ögon. Förstår du, Kära Syster?

 

Gäst: Ja. Ja jag förstår, tack.

 

Shoshanna: Namaste.

 

OWS: Ja. Förändra hur du ser på saker, så kommer sakerna att förändras.

 

En annan gäst: Amen!

 

OWS: Så har vi några andra frågor nu?

 

Gäst: Ja. Jag skulle vilja gå igenom något. Häromdagen under min morgonmeditation när jag föreställde mig framtiden, så såg jag kedjor av människor över hela världen, som höll varandra i händerna precis som jag brukar göra i början. Sedan slutar min vision och något annat som jag är en del av, spelas upp.

 

Jag såg mig själv leda en grupp människor som satt i en halvcirkel vid havet, och håller varandra i handen, som en fridfull fest. Efter ett tag kallade jag på djuren. Och det kom djur från olika håll för att vara med oss. Ibland dem fanns en stor tiger som kom fram till mig, och lade sig vid min högra sida. Efter ett tag kommer jag bara ihåg att jag steg upp och gick över ett stor slätt, och tigern fanns hela tiden vid min högra sida. Det kändes helt naturligt för mig.

 

Så när meditationen slutade, blev jag nyfiken och letade efter information på datorn om Parvati. Parvati är den Indiska Gudinnan, hustru och Tvillingflamma till Shiva. Jag öppnade först bildsidan och såg Parvatis bild överallt, med en tiger på sin högra sida. Jag tror att hon är mitt Högre Själv, vilket skulle förklara varför Shiva uppträder i mitt liv då och då. Det är vad jag tror.

 

Shoshanna: Får vi dela med oss först?

 

OWS: Ja, varsågod.

 

Shoshanna: Kära Gudinna, vill du vara snäll och svara på en fråga, och snälla, kan vi få dela med oss av vårt perspektiv?

 

Gäst: Naturligtvis.

 

Shoshanna: Får vi ställa en fråga?

 

Gäst: Varsågod

 

Shoshanna: Varför tvivlar du på att detta är sant?

 

Gäst: Det är nog bara lite nytt. Jag tror inte jag tvivlar på det.

 

Shoshanna: När du visas något så snabbt, och när din meditation tar dig till denna vision, så minns du livstider du har haft. Du minns dessa saker. De är en del av ditt cellulära minne och en del av ditt DNA! Det var därför du fick se dessa saker! Så oavsett vad vill göra med detta, så är det inte relevant för någon annan än dig.

 

Så det vi finner i dig (och vi får inte gå över gränsen, för vi vill berätta allt), men vi måste be dig att fortsätta upptäcka denna vackra, fantastiska väg som du har tagit i många liv, njut av den och stig in i den, och minns med stor nåd och ödmjukhet, vem du är. Det är vad vi har till dig. Namaste.

 

Gäst: Tack så mycket.

 

OWS: Och vi kan lägga till här, att tankar med tvivel, är en av de största kopplingarna du har till denna tredimensionella värld. Ju mer du håller fast vid tvivlen, desto mer kommer du att hålla fast vid kopplingen till 3D-världen.

 

Shoshanna: Snälla, vi har en sak till att dela med dig.

 

Gäst: Ja.

 

Shoshanna: När du berättade om din meditation och allt som hände då, så kände vi det på djupet, vi upplevde det på djupet och vi kände en sådan glädje för dig. Namaste.

 

Gäst: Tack. Namaste.

 

OWS: Mycket bra. ”Att tro är att se.” Finns det någon sista fråga nu, innan vi släpper kanalen?

 

Gäst: Ja. Det är ingen fråga, men vi pratade tidigare om att heala våra kroppar själva, att göra det själva. Jag hade en mycket, mycket, mycket intressant upplevelse förra söndagen. Måndagen som följde var helgdag, så alla tandläkare i stan hade stängt. Sent på söndagens kväll började jag känna av en tand. Jag kunde inte tugga. Jag var tvungen att tugga på den andra sidan. Det gjorde så ont att jag inte kunde tänka på något annat. Jag kunde inte slappna av, jag kunde inte sova, jag kunde inte göra någonting, utan bara vara i denna smärta. Nästa dag var en helgdag och alla tandläkare hade stängt. Jag kunde inte dra ut min tand. Det var så extremt. Tanden var nästan lös, och när jag rörde vid den, så smärtade den otroligt.

 

Först så kallade jag på Mästare Hilarion och alla andra mästare, som skulle kunna hjälpa till att heala mig. Det hela höll på i 24-30 timmar med konstant smärta. Jag kunde inte koppla bort det, kunde inte ta mig bortom den.

 

Så jag började använda rolfing. Jag lärde mig rolfing för åratal sedan, vilket innebär att man stretchar bindväven (fascian), stretchar musklerna. Jag hade en bok som heter ”Contact Healing Acupressure”, och jag använde tryckpunkterna för ömma och infekterade tänder. När du stretchar fascian så tar du bokstavligen tag i musklerna och stretchar dem mellan två händer. Du skjuter på i motsatt riktning. Du sträcker faktiskt ut musklerna. Musklerna var så spända vilket gjorde att jag fick så mycket smärta i tanden. Jag började stretcha fascian, musklerna, runt hela käken, halsen, överallt. Jag gjorde allt detta.

 

Jag kunde inte gå till tandläkaren på måndagen eftersom det var en helgdag. Men när tisdag morgon kom, så kunde jag somna, och sedan vaknade jag runt 8 eller 9, och smärtan var helt borta! Om det inte hade varit helgdag på måndagen, så skulle jag ha gått till tandläkaren och fått tanden utdragen! Det var en otrolig smärta. Och lilla jag kunde hantera den alldeles själv, är inte det storartat?!

 

OWS: Det var dock inte bara ditt lilla jag, som du säger.

 

Gäst: Åh, jag vet, du har rätt!

 

OWS: Du kallade på alla de som skulle kunna komma och hjälpa till med assistans, och de gjorde det.

 

Gäst: Jag vet att de gjorde det, jag vet att de gjorde det.

 

OWS: På grund av din situation så hjälpte de dig också, att ge dig något att titta närmare på, och följa de tillvägagångssätt som skulle hjälpa dig i denna process. Det finns många olika sätt att heala på, och du upptäckte ett av dessa sätt. Det finns många fler som också skulle kunnat vara till hjälp. Men nu gjorde du det på ett utmärkt sätt.

 

Shoshanna: Ja, ja. Vi vill kommentera din upplevelse, Kära Broder. Kan vi få ge dig vårt perspektiv på detta?

 

Gäst: Absolut. Tack.

 

Shoshanna: Först och främst så är du är inte anpassad till tredimensionella tillvägagångssätt. Den du är, och den medvetenhet du uppnått under ditt liv, vill inte gå till någon tandläkare. Det är nr 1.

 

Gäst: Rätt. Gäller alla läkare.

 

Shoshanna: Exakt. Så det är underbart att ditt Högre Själv, den dimensionen du befinner dig i, i det högre riket, gav dig en helgdag för att komma över det! Och de som skulle hjälpt dig med tredimensionell metoder, inte fanns tillgängliga. Detta är så underbart för det gav dig möjlighet att gå vidare i medvetenhet, och hitta de femdimensionella metoderna som skulle heala dig. Vi gratulerar dig!

 

Det vi skulle vilja säga utifrån din erfarenhet, och vi hoppas att alla ni som slutat ge efter för dessa galna tredimensionella läkare, är tålmodiga och hittar ett sätt för att heala er själva, för det finns mycket hjälp hämta där.

 

Vi tackar dig för din uthållighet och att du tillät dig själv att gå vidare, medveten om att du skulle uppnå denna underbara healing. Namaste, Kära Broder.

 

Gäst: Ja. Tack så mycket till er båda. Jag vill bara be om ursäkt. Jag menade inte säga att jag gjorde det själv. Jag kallade på Ärkeängeln Hilarion och många av de andra Mästarna, och de var med mig hela natten, och de fortsatte att föreslå andra saker, och jag kunde faktiskt lyssna men kunde inte nödvändigtvis höra det, men jag menar, jag visste det, så jag lyssnade. Och vi gick igenom fyra eller fem olika sätt. Jag fick förslagen om att jag skulle resa mig upp och göra det. Och helt säkert, den morgonen var det totalt borta. Det var så stärkande!

 

Shoshanna: Och det tillämpbara ordet där, för alla som lyssnar på dina upplevelser är: ”stärkande.” Det är det viktiga ordet, att stärka varelsen för att kunna gå framåt i medvetenhet, och då påverka healingen, förstår du? Det är helt underbart. Vi är så stolta över dig! Namaste.

 

Gäst: Ja. Det är bortom den tredje dimensionen och närmare den femte, det jag gjorde.

 

Shoshanna: Ja.

 

OWS: Ja. Vi måste gå vidare nu och släppa den här kanalen. Men innan vi gör det, Shoshanna, har du något du vill lägga till, som avslut?

 

Shoshanna: Vi har inget meddelande. Vi har inget slutligt meddelande. Vi skulle kunde fortsätta i århundraden. Det finns inget slut i våra meddelanden.

 

Men det vi skulle vilja säga till alla som lyssnar på detta samtal, och som läser dessa skrifter, vi älskar er alla. Vårt hjärta sträcker sig ut till var och en av de modiga själarna, de modiga själarna som korsar denna tredje dimension, höjer sig över den och finner sätt för att medvetet leva i den femte dimensionen. Det här är vad det handlar om! Vi är så stolta över er, vi älskar er och vi tackar er för ert kurage, eftersom ni är tappra och modiga. Ni lyfter upp oss alla. Ni lyfter upp alla. Namaste.

 

OWS: Mycket bra. Vi har en sak att säga nu innan vi släpper kanalen.

 

När dessa vågor av energi fortsätter att komma in, så kommer de att bli starkare och starkare som ni vet, och när de kommer och ni tar in och känner dem mer och mer, så vet bara återigen, som vi alltid säger, så sker det av en anledning, och allt är en del av processen, allt en del av det stora arrangemanget nu. Så fortsätt att tillåta dessa energier. Och om de blir för starka för er, kan ni be dem att backa lite. Men om ni kan hantera dem, be dem då att inte bara fortsätta, utan att även kanske öka på, när ni klara det.

 

Shanti. Frid vare med er. Vara den Enda.

 

Kanaliseras av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

 

www.ancientawakenings.org

 

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

 

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

“Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...