Saint Germain via James McConnell, 2:e april 2017

Saint Germain via James McConnell, 2:e april 2017

 

Ja, JAG ÄR St. Germain. Som alltid är det underbart när jag kan dela några av dessa stunder med er. Och dessa stunder har blivit mycket speciella, verkligen mycket speciella. Nu när ni fortsätter att röra er mycket snabbt mot förståelse, mot denna nivå av enighet då ni tar er till nästa högre utveckling inom er själva, och inom er själva som en enhet.

Ni har mycket att vara glada för, mycket att vara tacksamma för, eftersom det bara finns kärlek framöver för er. Allt hat, all rädsla, alla lägre känslor från de lägre chakraområdena rensas bort, renas. Den Violetta Flamman – även om ni inte visualiserar den varje dag, så är den till hjälp – även om ni ännu inte kan åstadkomma det som behövs i världen. Ni hjälper alla till i denna process på det sätt ni kan. Och förstå att det inte finns något större eller mindre i allt detta. Ni har alla en roll att spela. Så tro på er själva då dessa saker fortsätter att utvecklas runt omkring er. Det har det gjort tidigare och gör fortfarande till viss del ännu i dag, för de som kan uppfatta dessa saker som öppnar upp sig mer för er. Men även för de andra nu, de som fortfarande slumrar; som fortfarande inte har vaknat upp; det sker även förändringar inom dem. Det blir andliga förändringar. Deras DNA skiftas precis som ert. Deras tredje ögas område börjar öppnas precis som ert gör, eller redan har gjort.

Det finns många insikter som fortfarande ännu inte kommit fram, verkligen många. Men jag ber er att fortsätta lita på, fortsätta tro i processen, på det som vi kallar Republiken – inte den Nya Republiken, även om den kommer att bli ny. Det är verkligen den gamla Republiken. Det är de gamla övertygelserna som kommer fram och ersätter – ersätter denna charad som har pådyvlats er alla.

Det är dags att gå bortom denna charad. Det är dags att gå bortom osanningarna. Det är dags att känna igen och acceptera sanningen. Och som tidigare sagts många gånger, ’sanningen skall göra er fria’, och sanningen finns där för alla att kunna se och höra den. Bara öppna upp. Öppna upp till era övertygelser, öppna upp ert hjärta och allt kommer att avslöjas för er.

De uttalanden ni har väntat på är nära … mycket nära faktiskt. Vi har alla arbetat för detta. I hundratals år har vi, denna gång, arbetat för detta ögonblick. Många av er har under många, många liv arbetat för detta. Nu är det dags att släppa taget helt och börjar anamma vilka ni verkligen är. Och förstå att ni är så mycket mer än detta skal, denna kropp. Det är dags att förstå den verkliga nivån av er varelse. Det är dags att vakna upp – alla ni och alla de omkring er – för att påbörja uppvaknandets process.

Om ni tycker att ni redan har vaknat. Då kan jag berätta för er, ni har inte ens påbörjat det. Det kommer att komma över er när ni minst anar det. Och när det kommer över er, kommer ni att tappa andan, i många avseenden. Jag talar nu om Händelsen, från den Galaktiska Pulsen. När den fått grönt ljus och Jorden tar emot denna nåd, denna välsignelse från de höga himlarna och den Galaktiska Centralsolen, ligger nu nära i tiden även från ert sätt att se; och genom min förståelse av tid när jag fanns där hos er.

Och vid tiden då Självständighetsförklaringen (Declaration of Independence) undertecknades, var jag där och var en del av den. Jag var där för att få den förverkligad. Jag var där då, precis som jag är här nu. Nu har allt detta börjat och kommer att förverkligas. Lita på det. Tro på det. Ge inte upp. Misströsta inte, för ni är mycket nära början på slutet för en ny början; den som har kallats, början av en Ny Gryning. Och den Nya Gryningen är på väg att komma fram för oss alla.

JAG ÄR St. Germain. All min kärlek, min frid och den Violetta Flamman är med var och en av er. Låt den rensa er. Låt den rena er. Låt den röra sig genom er varje dag, så att allt som tidigare behövts försvinner.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...