Saint Germain via Nancy Tate, 26 oktober

saintgermain

Saint Germain via Nancy Tate

26 oktober 2015

Väckning signal

 

Jag skulle vilja lägga till något angående nyheten att Mike Quinsey ska sluta kanalisera. Det kommer en tid när det inte blir betraktat som kanalisering av någon alls därför att det blir som att tala om det som man vet är sant och vill dela med alla som vill läsa eller höra det.

Den tiden kommer för så många som nu kanaliserar. De kommer att inse att vad de för fram kommer från deras inre vetande. Det blir en subtil skillnad på vad de säger och känner om informationen. Den kommer att eka genom dem på ett sätt så att deras eget medvetande nu delar information som de vet är sann därför att den levs på en medveten nivå.

Skillnaden blir att en del av den informationen kommer att relatera till sådant de upplevt i andra livstider, på andra planeter och i andra galaxer. De kommer att kunna tillgå den information som de burit med sig i sina själar. Denna manifestation kommer att vara en del av den öppenhet de kommer att leva med och insikter kommer till deras nuvarande medvetanden. Det är del av deras utveckling av varandet. Deras uppstigning kommer på så många olika sätt, och det blir sanningen om vad de fört med sig sedan evighetens begynnelse. Det kommer att vara en fråga om att själen vet när medvetandet är redo att börja resan tillbaka till den yttre världen. För resan framåt in till Skapelsens nivåer existerar genom deras uttryck av vad de manifesterat genom sin existens.

Så, mina kära, när Mike känner längtan att dela något med er alla, som han precis kommit ihåg, så är det då han kommer att bestämma sig för om han ska göra det. Han kanske inte kommer ihåg att det är hans eget minne som för genom denna information, men det är en inre känsla som kommer att föra fram den. Han är på en plats, likt så många av er, där helheten av hans inre vetande finns att tillgå genom avsikten att göra så. Det är en av de aspekter som ni alla kan förvänta er i en tid av perfektion för er.

Gå nu in i världen av minnen. Gör det som en rolig resa genom tid och ut ur tid. Det är ett nytt uttryck av era förmågor som kommer att göra sig kända av er i kommande tider. Njut av minnena och delandet av det som är på sin väg framåt i era själars bibliotek. Kärleken finns överallt omkring och inom er. Tala ut det och känn Kärlekens familj i dess uttryck.

Tack så väldigt mycket, Kära St. Germain

Mycket Kärlek, Nancy Tate

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...