St. Germain via Nancy Tate, 15 januari, 2018

St.Germain

via Nancy Tate

15 januari, 2018

”Dags att Vakna Upp”

Idag kommer jag för att ge denna ett budskap som hon ska dela med sig till er alla. Jag, St.Germain är här, för att berätta för er att det välstånd som ni eftersöker redan ligger i era händer. Ni står i färd med att få ta emot det på alla sätt som är lämpliga och som är redo för handling. Det enda som ni kan se att fattas är att ni inte har det i era händer, eller på ert bankkonto. Jag talar nu om för er att det ligger och väntar den clearing som står på tröskeln, och så snart som det fullständigt ligger på plats, kommer ni att kunna se vad som kan bli sett och ni kommer att kunna använda tillgångarna som ni och hela mänskligheten i denna värld hela livet har väntat på. Jag finns här idag för att hjälpa er att se vad jag menar, gällande det faktum att det redan finns i er ägo. Inse att ’i er ägo’ innebär att ni har tillgång till det inom en energi som finns inom er. När ni fortsätter vara medvetna om att ni har det, gör så i stillheten av att veta om att det kommer att framträda när det finns inom friheten av att ni ska kunna använda det på sätt som inte bara tjänar er, utan även andra. Då kommer ni att förmå känna det, se det och distribuera det på ett sätt som står i enlighet med det sätt på vilket ni vet att det kommer att gynna er alla.

När jag säger detta till er och känner den respons som ni har till det som ni får höra inom er själva, uppmärksammar jag att ni förstår vad jag säger. Jag påminner er om att ni är medvetna om hur många gånger lättheten av att få släppa detta fritt till människorna har hållits tillbaka, på grund av de som har försökt vinna det tillbaka till sina händer enbart för sitt eget bruk. Detta kommer inte att ske, för ni har tillräckligt starkt uttryckt att vad de har hållit på med gällande tillgångarna och alla skatter på jorden, har kommit till ett slut. Det är dags för allt det att komma fram till den punkt där det inte förekommer någon orättvisa på jorden. Det ligger inom så många av era hjärtan att lidandet och svårigheterna har överskuggat allt nöje på jorden och nu strömmar det fritt i riktning mot era händer, i vetskapen om att ni har makten att få ta emot det. Det handlar om att ni alla ska inse att det har funnits så många sätt på vilka fonderna har blivit manipulerade och slängda över rättvisans murar. Så nu är det dags att återta allting till verkligheten, vilket innebär att friheten gällande Fred, Kärlek och Glädje finns här hos er alla. Ni har kraften att inifrån gå vidare och förverkliga himlen på jorden, vilket ni har väntat på.

Det har varit en sådan resa och när vi ser hur den håller på att komma till ett underbart fullbordande, så kommer ni alla att kunna gå framåt i det nya livet som ni skapar på planeten och bortom. Ni kommer alla att inse att denna resa har varit en som har bringat er alla till den sanning som handlar om vad ni är kapabla till. Ni står i färd med att förmå se att de som har gjort vad de har gjort, befinner sig i en process av att ge det tillbaka till er alla. De ser att det var en del av vad ni alla kom hit för att få uppleva. De förstår hur olyckligt ni alla reagerade på den ovetskap de hade gällande vad som blev gjort och nu har de lärt sig att de inte agerat i sin sanna kraft. De tog sina steg på sådana sätt som svarade på vad som fanns utanför dem och nu ser de att det ständigt fanns utanför dem. Det är varför det alltid blev en sådan syssla de blev fångade i. De blickar tillbaka och ser att så många av er agerar med Kärlek, snarare än med den rädsla som de såg så mycket av, inte bara hos vissa av dem som de gick emot, utan även inom sig själva.

Nu är allt på väg till en ström av öppenhet och frihet för att man ska kunna vandra framåt, dansa tillsammans, samt sjunga sånger om den yttersta friheten gällande fred, Kärlek och glädje i allt som har uträttats på jorden och bortom. De ser att nu när de har avlägsnats från en låtsas-existens gällande Kärlek, att de aldrig någonsin riktigt befunnit sig i Kärlekens verkliga värld, i det uttryck som hade kunnat ge dem ett annorlunda sätt att leva sina liv här på jorden.

Javisst, ni kommer alla att få se hur det är att kunna ha friheten att skapa era världar på det sätt som säger att ni alla är en familj, med en kärlek för allt som ni representerar. Detta kommer snart att bli riktlinjerna för ert inre vetande, vad ni kommer att göra med fonderna och den frihet som ni ska framkalla i användandet av dem, med allt liv i harmoni på vartenda steg.

Jag lämnar nu denna i Frid, Glädje och Kärlek, med att ni alla befinner er i processen att få uttrycka er, i och med att de kommande tiderna befinner sig inom ert nuvarande ögonblick. Betrakta det så att detta ögonblick är i nuet, och ni kommer att väcka upp all Kärlek inom varenda levande essens på och inom denna jord. Jag hyllar det jag ser att komma skall i nästa ögonblick, och i nästa osv, i all evighet. Kärlek är allt som finns i ens uttryck, samt i att leva ut den på så många sätt. Ni är Kärleken och jag finns tillsammans med er på vartenda steg ni tar i Kärlek, Frid och Glädje i den frihet som ni ger uttryck för.

Tack käre St.Germain.

Stor Kärlek,

Nancy Tate

 

Saint Germain via Nancy Tate, January 15th, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...