St. Germain Svarar på Några Frågor via Sharon Stewart, 16 maj 2022

St. Germain Svarar på Några Frågor
Via Sharon Stewart, 16 maj 2022
www.sharonandivo.weebly.com
Frågor från Angelique:
Jag känner det som att vissa människor som fortfarande äter kött, inte är vakna för den nya Jorden. Jag känner underbara människor som spenderar en hel del pengar på workshops och de äter fortfarande kött eller använder kambo, vilket är en fruktansvärd sak för grodan. Så om man inte är vaken och äter kött antar jag att man fortfarande har en chans att vakna, men om man driver en skola för uppvaknade … och använder animala produkter, känns det mörkt eller väldigt dumt för mig. Är detta riktigt? Tack och (hälsningar från Nederländerna.)
St. Germain: Om din önskan är att jag ska välja sida för eller emot människor på planeten, är det inte vad jag väljer att göra.
För dem som äter kött eller tar betalt för det, finns det lika många kanske ännu fler, som dömer dem för att de gör så.
Den fjärde dimensionen är en blandning av energier. När man höjer sin frekvens förändras kosten, behovet av pengar minskar, och negativa vanor som att döma andra förändras till att acceptera att alla är på sin plats i livet.
Jag föreslår att du finner dem du känner dig bekväm med, och slutar med att döma andra som inte uppfyller dina förväntningar. Du kan inte förändra alla andra om du inte har börjat med dig själv först.
Var snäll och förstå att köttindustrin förändras. Det finns nya bönder som säljer kött från djur som lever ett anständigt liv innan de slaktas. Detta är långt från de tider där alla animala produkter behandlades fruktansvärt illa innan de dödades.
Naturligtvis sänker det medvetandet, eftersom du äter kött som har lägre energier. Med det nya systemet som är på väg, kommer köttätare att dra nytta av produkter med högre medvetenhet, och kommer så småningom att tappa intresset för att äta kött när deras frekvens höjs.
När människans medvetande höjs, kommer även djurens medvetande att höjas. Förstå att din del i det här är att hjälpa till att höja människors medvetenhet på Jorden, så genom att hålla din vibration borta från fördömanden, kommer du att göra mer nytta för djuren.
Ja, under antiken var djuren människans vän, de levde inte i rädsla som de gör nu, och man åt inget kött. Ni har fortfarande lång väg att gå.
Fråga 2
Om astrologi, ändras stjärnornas betydelse för att vi är i en ny era (jag läste om det en gång 1999, att vi kommer att sväva i en annan bana och kanske vara i omlopp på en annan plats i Universum?)
St. Germain: Ja, de kommer att förändras. Kan du hänföra en tredimensionell dualistisk förklaring till en energi av femdimensionell medvetenhet? Jag tror inte det.
Kommer Jorden att förflyttas till en annan plats i Universum? Kommer stjärnbilden att se annorlunda ut i femte dimensionen? Ja.
Fråga från Jorge:
Jag ser i Ivos inlägg att han är mycket emot eliten, men när jag tittar på St. Germains biografi är de flesta av hans inkarnationer i elitistiska familjer, såsom Francis Bacon, en engelsk filosof som är mycket starkt kopplad till frimurarna i England, som Christopher Columbus, hans expeditioner var sponsrade av den tidens katolska monarker, som Christian Rosenkreutz, var han arrangören bakom kulisserna för de Hemliga Sällskapen i Tyskland i slutet av 1300-talet och början av 1400-talet. Betyder det att de Uppstigna Mästarna och eliten i Europa inte är alienerade från varandra, utan är kollaboratörer i mänsklighetens utveckling?
St. Germain: Så skulle man kunna uttrycka det. Jag inkarnerade hos elitistiska familjer som en influenser, en Ljus-influenser. Var det svårt? Det krävdes all min kraft för att göra det, kan jag tillägga. Jag bevittnade hemska grymheter och många kränkningar av mänskliga rättigheter, men min energi och min briljanta hjärna krävdes för att hjälpa till att styra tidslinjerna, så jag inkarnerade till utmanande omständigheter.
Sharon: Jag tror att det var Ashtar Sheran som talade om “Ljusa och mörka familjer,” och hur de föds in i varandras blodlinjer för att ändra DNAt, för att manipulera deras avsikt och för att ändra tidslinjerna. På samma sätt som många stjärnfrön föds in i familjer med tung karma och förväntas omvandla karman och ändra kroppsmodellen för den blodlinjen, så föddes Mästarna såväl som stjärnfröna i mörka familjer i historien. Denna styrning av tidslinjer för att få dem till den punkt vi är vid nu, har pågått under en lång, lång tid.
St. Germain: Jag var inte Christian Rosenkreutz. När det gäller Christopher Columbus var jag honom, och anledningen till att jag ville “upptäcka” Nordamerika var att jag var väl medveten om att det fanns. Det andra skälet till att jag gjorde det var att jag senare skulle kunna påverka grundarna att skriva Amerikas grundlag, vilken är vad Amerika försöker att återinföra nu. Jag har dykt upp i historien för att påverka, och i vissa fall kan det jag har gjort framstå som “dåligt” för er, men ni måste betrakta de senare händelserna som härstammar från mina handlingar då.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...