Saint Germain via Meline Lafont, 11 september

Saint Germain

Via Méline Lafont

11 september, 2015

Ta sakerna i egna händer och genomför skiftet!

Mina kära vänner!

Ni framkallar nu styrkan i några storslagna inre krafter, då ni ber dessa komma fram och delta i er tillvaro. De får tillåtelse till det medan ni blir medvetna om det oändliga skådespel som allt nu handlar om. Ser ni styrkan som är tillgänglig inuti era hjärtan? Kallar inte den på er för att ni ska ansluta er till den och ta del i allt, för att ni ska få en mer uppfyllande upplevelse av glädje och för att ni ska få uppleva inflödet av de Kosmiska energivågorna? Är det inte det som ni alla har gjort när ni har samlats i grupper för att komma för att finna det som ni har letat efter?!

Det är den inre friden som är närvarande, ett ögonblick av klarhet gällande vad ni inom ert eget medvetande definierar att medvetandets naturliga tillstånd är, när ni upplever den fulla potentialen av det inuti styrkan av er frid. Ni förstår, allt som är ni kommer att förverkligas och det finns tillgängligt för er alla. Det här betyder att fönster till möjligheter kommer att öppnas, vilka medför att ni kommer att kunna dyka ner på olika plan, och allt som ni är, får då full möjlighet att både kunna ansluta sig till allt inom denna Dimension och också att höja upp er till Stjärnornas Sfärer och vibrationer.

Det som ni är kommer ner till era Jordiska plan, som en upplevelse av ert JAG på denna nivå av ert hjärtas närvaro. Ni går inte upp, upplevelsen kommer ner och manifesteras på ert plan, på den nivå där ni bor, som en medveten varelse. Det är fråga om en kollision av splittrade bitar som är ämnade att ytterligare en gång bli ni, som en helhet av er Varelse, och detta sker som en sammansmältning när hjärtat finner sin boning i en inre vibration av inre frid med sig självt.

En kollision av världar är vad den kollektiva sfären skulle kunna uppleva som ett värsta scenario när man bor i övertygelsen av en separerad Källa, fastän det för många av er blir en fridfull förening när ni väl accepterar förändringen som måste få ske, för att ni ska kunna vara en del av er medvetna verklighet. På det sättet deltar ni på ett storslaget sätt i det som sker i den sfär, där ert hjärta genljuder, och som helt är i linje med er Större upplevelse av Gudsmedvetandet, vilket ni bär inombords.

Ni kallar fram Enhetens existens att vara Närvarande inom varje hjärta på era plan. Det är detsamma som att kalla fram den Högre Vibrationen av varje medvetande inom den Upplysande Sanningen, för att den ska komma ner till Jordens sfärer och ta del i det massiva medvetandeskiftet för Gaia i Hennes helhet och för Mänskligheten. Ni bör uppleva detta inom allt och genom Strålarna av er upplysande Eld som representerar er inre Sanning – er Gud och Gudinna inombords. Detta kommer att upplevas inom ert fysiska skal.

Detta är det medvetna deltagandet i Gudomligheten, i JAG ÄR och ALLT som ni ÄR inom denna begränsade varseblivning och övertygelse om vad ni själva är. Det är så att Ni kan belysa och avslöja er egen verklighet och er snurrande förmåga. Detta är det som markerar förändringen inom era celler och er kroppsuppbyggnad när den förändrar hela er värld av varseblivning och övertygelser. Det som ni kommer att upptäcka inombords leder också till en förändring i er yttre verklighet. . . på det sättet är er fysiska kropp en representation av er inom denna yttre verklighet, som en yttre form.

När ni kallar fram era inre krafter och låter dem dyka upp för att nu ta på sig den aktiva rollen i er Planetariska Uppstigning, kommer därmed er medvetna upplevelse att höjas upp till ett utvidgande, där ni alla ska komma att få veta vad Himlen på Jorden är. Jorden lämnar inte denna upplevelse för att sticka iväg och resa bort igenom tiden. Hon ger näring till den oändliga jordningen av JAG ÄR – upplevelsen inom ALLAS Gudsessens. Jorden kommer att förbli på er vibrationsfrekvens när ni höjer upp er egen, och hon blir en del av er verklighetsupplevelse under så lång tid som ni önskar.

Tillsammans höjer ni och Jorden det vibrerande Shuman- genklangsfältet och sålunda förblir ni tillsammans på denna resa och delar era upplevelser av Gudspartiklar och Koden från Källan för att stiga ner i er Tillvaro när ni samtidigt höjer er egen vibration i ert medvetande. Ju Högre er vibration når, desto lättare kan dessa Högre Kosmiska vibrationer sammansluta sig till scenen, stiga ner och inta en aktiv roll medan en djupdykning äger rum i era kosmiska vibrationsfält.

Jorden har fått besök och har blivit en spelplan med upplevelser för andra Kosmiska vibrationer för att samverka med Mänskligt liv, med Jordens kraftfält och för att sluta sig samman till den Magnetiska Dragkraften som varje Varelse har som en levande Källa. Ni är Guds medvetande, ni ser och ni vet när det är dags att dra samman era strängar och att ansluta er till krafterna i era hjärtan. Det är dags för enhetens medvetande och att inte längre tillhöra det gamla medvetandet av separation. Fokusera på KÄRLEK och att vara inuti allt som lever bland er. Fokusera på att Kärleken ska hållas inom alla krafter som existerar. Mörker och materia är ävenså krafter av Ljuset, de är en vibration av KÄRLEK så väl som alla andra existensformer. Fokusera på det för då ska Enheten kunna bli er upplevelse för alla inom kollektivet.

Den minsta fokusering på separation, på bra och dåligt, på rätt och fel, kommer att framhäva mer av medvetandet av separation/dualitet. Se Ljuset och Gudomligheten inom er alla, mina vänner! Det finns inget bra eller dåligt, det finns endast ALLA som Ett. Anfallaren kommer på att han går lös på sig själv när han inser att förövaren och offret är en och samma, och spelar en roll av dualitet inom separationens medvetande. Låt oss andas enhet, låt oss se enhet och låt oss börja med att enheten är ert enda medvetande från och med nu. Ett kollektivt spel gäller nu här så ni borde ställa frågan till er själva hur långt ni kommer att gå tillsammans med allt detta? När är det nog och vad får er att börja lägga märke till att allt av detta enbart är ett kallande på uppmärksamhet att man önskar bli älskad och att bli omfamnad med kärlek. Det är det som alla dessa bitar önskar! Det är ett rop på kärlek av alla slag och i alla former, till och med av dem som är desperata.

Kalla på Enhetens nätverk, att detta ska bli er Närvaro och kraft inombords och förena er med Kärlek. Ni är kraften i ALLT, kära vänner! Tillåt nu Kärleken stiga fram igenom er när ni representerar detta.

Med största eviga Kärlek och Välsignelser.

JAG ÄR VAD JAG ÄR.

Master Saint Germain.

Copyright ©  2012-2015 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.www.melinelafont.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...