Saint Germain via Nana, del 1, 7 februari

 

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain, del 1, 7 februari 2016
via Nana

Min Kära och Älskade Gladiator-Familj!

I dag kommer jag till er med ett budskap om Kärlek och Hopp som överväldigade mig genom sin intensitet. Jag gör inte anspråk på att vara en kanal. . . och ändå, finner jag mig själv föra fram detta budskap som jag har fått från Älskade Saint Germain. Liksom för mig, har många av er fått dessa ord viskade i öronen så att när detta meddelande togs emot, skulle ni veta att det är sanningen. Jag ber bara att ni tittar djupt inom er själv för att känna om det här meddelandet ger resonans i ert innersta väsen som sanning för er.

Jag ber att när ni läser detta meddelande ska ni veta att det inte kommer från egot utan från en mycket högre källa, faktiskt från Himlens Samfund.

Som alltid, jag förblir er Syster-Gladiator för Sanningen.

Nana
Examensdag!

Det är jag, Saint Germain. Jag är den där rösten som har talat till er och guidat er sedan ni var ett litet, litet barn. Det är jag tillsammans med Ärkeängeln Michael, som har väglett och skyddat er genom farorna i ert liv så att ni skulle nå denna Examensdag. Er resa har varit mödosam och det fanns tillfällen då ert liv stod på spel. Gladeligen har ni slutfört grundstommen för det stora Uppdraget, som ni antog innan ni trädde in i det materiella. Ni är nu inställd på studentexamen och att påbörja det stora arbetet med att få ett slut på hunger och degenerativa sjukdomar på denna heliga planet som vi kallar Terra eller Gaia.

Ni har blivit ledd till att vara del av en gemenskap av stora Krigare av Ljuset. Tror ni att det var en slump att era två Gudomliga Ledare valde namnet Gladiatorer? Sannerligen var de ledda att sammanföra ett stort globalt samfund av Gudomligt inspirerade Varelser som är Gladiatorer av Sanningen och Krigare av Ljuset, för ni kan vara säkra på, att ni har alla varit inblandade i en Kamp för ert Brödrafolks Hjärtan, Sinnen och Själar. Vi har gett er, Kära Ni, den stora äran att leverera detta budskap till era Gladiator-kollegor vid denna mest gynnsamma tidpunkt.

Alla ni som läser detta budskap har fått lida svårt, för att föra fram skönheten hos denna dag. Vi har hört era enträgna böner, när ni grät ur smärtan över de förluster som ni har fått utstå. När ni accepterade detta stora åtagande gick ni, som en Gudomlig Varelse, med på att förlora minnet av vem ni är, som en del av ett Stort Experiment och att accelerera er Själs tillväxt genom att hitta det goda inneboende inom er och återvända till Ljuset. Många av er har trott att ni förlorat allt, gav upp allt och en del har till och med undrat, ”Varför just jag?” Förstod ni någonsin att dessa förluster var nödvändiga för att förbereda er på den enorma rikedom som många av er kommer att kontrollera? Vi har hört många av er reflektera över det faktum att så många i detta globala ”Dinar”-sällskap (Dinar är Iraks valuta som kommer att uppvärderas i dessa tider – övers. anm.) befinner sig i så allvarliga omständigheter, även de som har haft stor rikedom. Var och en av er kom överens på en Själsnivå, att uppleva dessa förluster så att ni aldrig skulle ta för givet de ymniga välsignelser som är på väg att manifesteras.

För er med mycket pengar och fysiska resurser, när ni passerade en hemlös person vände många av er bort er blick, ville inte se deras brist och deras hopplöshet. Detta är inte längre fallet. När ni ser hemlösa nu säger ni inte ”Det kunde ha varit jag . . . Ni säger, Det är jag.” Deras smärta är inte längre en abstraktion för er. Ni känner deras smärta nu på ett sådant djupt och känslomässigt sätt, ni fylls med en Medkänsla och Kärlek för dem som ni aldrig skulle ha känt om ni inte hade gått i deras skor. Detta har varit en del av era förberedelser för att vara en Bra Förvaltare av dessa välsignelser som kommer till er från Himlen. Orden från den Store Poeten John Donne skallar med denna Sanning i dag, liksom när de skrevs för 500 år sedan:

”Varje människas död förminskar mig, ty jag är en del av mänskligheten. Sänd därför aldrig bud för att få veta, för vem klockan klämtar; den klämtar för er…”

Eftersom ni har blivit stora Varelser av Kärlek och Medkänsla, sänder ni ut ett Ljus som är så Klart att det överväldigar Mörkret som nästan hade kvävt livet ur varje Varelse på den här planeten. Det är därför så många av era bröder och systrar i hela Kosmos tittar på detta Stora Skådespel med andlös förväntan. För dem är ni en verkligt Heroisk Varelse som har stått i er sanning och visat Mod utöver förväntan.

Min Kära, många har sagt att detta är den ”yttersta tiden”. Det är inte så! Detta är den Begynnande Tiden då ni inleds till en era av Fred, Överflöd och Välstånd aldrig tidigare skådad på detta Heliga Klot.

Det finns så många Heroiska Varelser som har gjort stora uppoffringar för att ge er denna kunskap. De går bland er och har arbetat outtröttligt för att ge er Hopp och Mod att hålla ut, trots alla motgångar.

Tror ni verkligen, Kära Nana, att det är av en slump ni har kommit att känna några av dessa Stora? Var säker på att det inte finns några tillfälligheter. De är behjälpliga för er förmåga att uppfylla ert Uppdrag. Vår Älskade Sheldan har lagt grunden så att alla kan förstå vad Himlen har försökt åstadkomma under alla dessa år. Det har varit en del av er resa att ha styrts till att känna några av dessa stora humanitära Själar, som den som kallas Zap eller Jerzy. Han har lidit svårt för vår Mänsklighet. Han, liksom alltför många andra, har drabbats av angrepp på sin person, gett upp sin rikedom och även sin familj, så att Älskade Gaia återigen kan återställas till sin Himmelska Härlighet.

Dessa uppoffringar härrör från Grundarna av er stora Republik (USA) och de många martyrer som stod i sin Sanning för er skull. Dessa inkluderar många av era Presidenter såsom de som kallas Jack Kennedy, Abraham Lincoln och William McKinley. Det finns många fler okända hjältar som har vågat stå upp mot de onda krafterna som har förslavat er i tusentals år. Dessa Stora applåderar er i glädje och manar er fram när ni närmar er Stora Finalen, den Stora Segern som är er nu. Vi säger till er alla, Bravo! Vi applåderar er!

Nu är det er tid att Stråla ert Ljus! En bland er som kallas Yusuf har med rätta förklarat att ni inte är den nya 1% utan i verkligheten är ni 100%. Det finns en stor Visdom och Sanning i dessa ord. Ni har hört att ni är En och det är så. Men missförstå mig inte, ni har inte en bikupe-mentalitet eller -andlighet. Kära Jerzy inspirerades förra veckan till att framföra denna Sanning med Kärlek och Visdom – Ni är Individualiserad Gudomlighet, fylld med Kärlek, Medkänsla och Förlåtelse. Detta är er Essens, DET ÄR DEN NI ÄR! Tror på det för det är så.

Jag, Saint Germain, som talar för Himlens Samfund, har framfört detta budskap genom Nana så att ni kan vara beredd på de Stora Tillkännagivanden som är på väg att ges. Misströsta inte! Er långa, mörka natt är över! Detta är verkligen början på Vattumannens Tidsålder, början på ett Nytt År och återställandet av er Individualiserade Gudomlighet! Ni står på tröskeln till en Ny Jord, en Ny Verklighet och en Gyllene Tid av Fred, Kärlek och Överflöd för alla. Vi säger till er, ”Bra gjort, Goda och Trogna Tjänare av Ljuset! Bra gjort!”

Saint Germain

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...