Saint Germain via Vania Rodriguez, 13 mars 2022

 

Saint Germain via Vania Rodriguez

13 mars 2022

Ta Planeten i Era Armar

När en stark storm rasar kan den göra stor skada, till och med döda. Gör stormen det leende? Provocerar dess agerande så många transformationer, utan att bry sig om vad som händer med resultatet? Varför bildades stormen? Svaret är: Inget som händer i er värld härrör från någon annan än er. Var och en av er skapar det som händer i er värld. Ni skördar det ni sår, ni skördar det ni emanerar, inget är ur funktion, allting sker för förändring, för att ni ska se vad ni skapat.

Någon kanske frågar sig, ”Men skapade jag krig?” Ja, du och en hel bunt på planeten. Ni var rädda för det hela tiden. Ni skapade detta klimat av rädsla och övertygelse om att detta en gång skulle ske. Däri ligger svaret: allt är bara konsekvenserna av vad ni emanerat och fortsätter att emanera. Det är upp till var och en av er i denna stund, på denna planet, att emanera Kärlek och Ljus. Känn er inte små, känn er inte maktlösa, känn er inte okapabla, för om detta blir emanerat, gengjuder det också. Om alla på planeten vibrerar Kärlek och Ljus, skapas nya nätverk, och ju mer Kärlek, ju mer Ljus, desto fler negativa nätverk blir bemötta.

Så vad kan ni alla göra just nu? Emanera Ljus, emanera Kärlek till planeten. Fokusera inte på problemet, fokusera på planeten. Det är medvetandet på en global nivå som måste förändras. Glöm konflikten, emanera Kärlek och Ljus, emanera Fred. Även om ni inte känner till någon teknik, ta planeten i era armar som om den är ett litet djur ni älskar väldigt mycket. Känn planeten i era armar och precis som ni skulle utstråla Kärlek och Tacksamhet till ett litet djur i er famn, utstråla den till planeten. Om ni, var och en, gör detta, kommer ni att se resultat.

Omfamna planeten, visa all er kärlek och tacksamhet till den, visa planeten hur mycket ni älskar den. Och denna våg av kärlek kommer att utgå från ert hjärta, den kommer att omsluta planeten Jorden och nå varje hjärta på den. Det kräver inte mycket, några få sekunder, bara omfamna planeten; visa hur mycket ni älskar den, hur mycket ni älskar alla på dess yta, och ni kommer att se resultat. Ni kan, ni har den makten. Det finns ingen starkare kraft i den här världen än Kärlek. Kärlek förstör allt negativt. Men den måste komma från hjärtat. Gör detta så många gånger ni vill dagligen, omfamna planeten, känn den liten mellan era armar, utom kärleken som kommer att utstrålas där, Gaia kommer att veta hur den ska tas emot och multipliceras över hela hennes yta.

-Saint Germain

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...