Saint Germain via Nana, del 2, 7 februari

StGermainVioletGlobe2

Nana februari 7 2016

 

Mina Kära Gladiatorer!

Jag har tagit emot vägledning från St. Germain i hela mitt liv, men det är verkligen en helt annan sak att ta emot ett meddelande från honom, som ska förmedlas till andra. Detta är helt nytt för mig eftersom orden börjar komma när jag precis ska somna, och de är snabba och uppsluppna. Jag försöker så gott jag kan att komma ihåg allt, så jag springer till min dator och försöker skriva ner allt som sades. En särskild frid kommer sedan till mig när jag börjar skriva. Ungefär som att försöka komma ihåg en dröm och jag pratar inte med någon för att inte bryta minnesbilden av det som sagts för att kunna skriva ner så mycket som möjligt av hans budskap. Idag, missade jag en viktig del av St. Germains budskap, men han var snabb att ”pusha” på mig för att få ut det till er. Bättre än att försöka ändra det ursprungliga meddelandet, kommer jag därför att lägga ut det här och införliva det i det totala budskapet lite senare. Var snälla och ha överseende mig, eftersom det här egentligen är ganska främmande för mig.

“När Sananda eller den som ni känner igen som Jeshua son av Josef eller Jesus Kristus, levde på denna jord, var han en mycket lärd Rabbin. Han var verkligen ett Offerlamm som började den process som slutligen kulminerar vid denna tidpunkt. Man kan säga att han var den Förste Martyren. Den enda gången som han tappade humöret var när han var i Salomos Tempel och välte borden för penningväxlarna. Jag hoppas att det inte går förlorat då vi nu på nytt går igenom den tiden och åberopar Hans mäktiga vrede mot dem som har förslavat oss med hjälp av lögner, bedrägeri och lagvrängeri. Deras tid är över. Det kommer inte längre att vara tillåtet att skada er eller skada vår vackra Gaia.

Kristus kom inte för att starta en kyrka eller för att bli dyrkad. Han kom för att avsluta Mosaiklagarna med tyranni och ersätta dessa lagar med det Nya och Eviga Förbundet. Denna konvention är enkel i sin renhet: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt ditt hjärta och med hela din själ och med all din kraft. Och den andra konventionen är: Du skall älska din nästa som dig själv. Han ville inte framstå som om han var bättre än sina lärjungar. På frågan om hans mirakel, svarade han mycket ödmjukt, “Dessa saker som jag gör, skall ni också göra och ännu större ting än dessa skall ni göra!” Han försökte inte splittra er, utan ville att ni skulle förena er som En Enad Människofamilj .

Jag säger dessa saker till er så att ni ska veta att det inte längre finns något behov av att kriga mot varandra i religionens namn. De separata religionerna skapades för att splittra er och för att kontrollera er och stoppa er andliga tillväxt. Det är dags att upptäcka Gudomligheten i varandra och att lägga undan de saker som inte längre tjänar er. Ni ska ta hand om er nästa. Er grannes smärta är er smärta och då blir ni verkligen Ett Hjärta, Ett Sinne och Ett Andetag! “

Som ni kan föreställa er, har detta varit en överväldigande upplevelse för mig. Jag har aldrig fått ord eller tankar som detta och innan jag skickade originalmeddelandet, kontaktade jag Sheldan och bad honom läsa det. Jag frågade honom om dessa ord lät som St. Germain, för att vara säker på att det inte var inbillning. Han bekräftade att detta verkligen är det sätt på vilket St. Germain kommunicerar och att orden är hans.

Så här är det, mina kära vänner. Jag tror att jag är helt klar nu. Jag visste att jag glömde en viktig del av hans budskap men kunde inte komma ihåg det förrän jag hade redan skrivit meddelandet.

I Kärlek och Ljus och Gudomlig Hjälp till er!

Nana

 

 

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...