Sananda via John Smallman, 8 februari

Jesus Sananda

Jesus via John Smallman: Ni är, Var och En av Er, Enormt Kraftfulla Energifält av Kärlek.

8 februari 2016

På Jorden verkar kaos bryta ut på många platser som vulkaner!

Förändringen accelererar när medvetandet också får utbrott pga whistleblowers och alternativa nyheter på nätet som publicerar information som länge har hållits hemlig, som en del av intentionen av några få, för att kontrollera och förslava resten av mänskligheten. Denna nya medvetenhet kan inte hindras. Det finns organisationer med intentionen att krossa den eller förlöjliga den för att förhindra den gamla ordningen från att kollapsa.

Men tack vare den pågående enormt expanderande kommunikationsmöjligheten som låter vem som helst att kommunicera direkt med vem man vill var man vill på planeten kan inte mörka och allvarliga hemligheter längre hållas gömda.

Till följd av detta blir de, som under eoner av tid blivit använda och misshandlade av dem som tagit kontrollen genom list och korruption, nu mer och mer medvetna om hur deras tillit till auktoriteter har utnyttjats och använts emot dem. Och de vägrar att tillåta detta att fortsätta.

Den gamla ordningen är ytterst beroende av villiga män och kvinnor inom polisen, underrättelsetjänsten och militären som utan frågor utför order för sina överordnade. Dessa män och kvinnor inser nu att det är de som har makten, och de ställer frågor och kräver ärliga och tillräkneliga svar på varför de ska följa order som befaller dem att kontrollera, skingra eller förstöra andra människor. Och så klart finns det inga svar som eventuellt skulle rättfärdiga dessa order.

Mycket av kaoset och förvirringen som har rapporterats i mainstream media kommer upp som ett resultat av ovillighetena av många grupper av människor runt om hela planeten, ofta anställda inom polisen, underrättelsetjänsten, eller militären, att samarbeta med de auktoritära krafterna som har haft kontroll så länge.

Då de ser, för första gången, hur de systematiskt blivit kontrollerade och manipulerade under eoner av tid, vägrar de absolut nu att samarbeta med ”auktoriteterna” som har och vill fortsätta att ta bort och krossa rättigheterna som varje människa fått av Gud. Enorma förändringar sker över hela planeten, och att den gamla ordningen skulle komma tillbaka, där auktoritära regimer undertrycker och förtrycker sina medborgare med våld, är nu en omöjlighet.

Den enorma korruptionen på planeten som har gjort att de uråldriga familjedynastierna kunnat hålla kvar sina positioner med enorm makt och inflytande under generationer, ävslöjas nu. Ljuset lyser på mörka platser som har varit gömda från insyn och avslöjar den endemiska korruption som hör ihop med viljan att ha makt till varje pris. När Ljuset lyser på de mörka platserna löses mörkret upp och det som återstår är det ruttnande avfallet av egenintresse som bara kan existera i de mörkaste av miljöer.

Ni har ett yttryck som säger att ”makt korrumperar”, och absolut korrumperar makt. Detta är sant. I illusionen är makt det ultimata beroendet, ingen som har upplevt den vill någonsin ge upp den, de vill alltid ha mer. Att stiga i graderna i politikska, religiösa, militära eller kommersiella organisationer ger i allmänhet ökad makt till en individ, som, helt förförd av den, gör vad som helst för de överordnade för att fortsätta att stiga upp på stegen.

Så klart har bara de få utvalda, de urgamla dynastifamiljerna den verkliga makten, för de övriga är det bara en möjlighet att krossa dem under dem. Som hotar deras eller deras överordnades positioner. När en av dessa inte längre är användbar för dem med makt blir fallet hastigt och katastorfalt. Det är där uttrycket ”dog eat dog” kommer från.

De som verkar ha verklig makt på planeten förblir dolda, okända av allmänheten, när de spelar ut sin underlydande mot varandra, eller slår ut dem för att passa deras skändliga syften. Men makt inom illusionen är så klart en illusion, bara rök och speglar, och när man väl inser det är den borta.

Det är det som händer nu på Jorden. När fler och fler av deras smutsiga hemligheter och självtjänande avtal hos dessa maktstyrda Moguler avslöjas, slutar de som Kejsaren i sagan – utan kläder. De flesta av dem rusar nu iväg för att gömma sig, men det finns ingenstans att gömma sig. Sanningen kommer ut!

För er som bär Ljuset och Ljusarbetare förblir er jordliga uppgift den samma – Förtsätt att Hålla Ljuset på Högt! Ni gör detta genom att dagligen ha för avsikt att alltid vara kärleksfull i alla situationer och genom att leva som ni lär. Som ni fått berättat för er så många gånger  – Det finns bara Kärlek. Ni antingen engagerar er i Den eller förskjuter Den. Att förskjuta Den för er allt längre in i illusionen, in i det som verkar vara ändlösa mardrömmar av smärta och lidande. Villkorlig kärlek är inte Kärlek och fungerar inte.

Kärleken är fri, ovillkorlig, accepterade, förlåtande och helande och Den är Gud, Källan till Allt Som Är. Det är er gudomliga natur som gör er evigt En med Gud. Den ger oändligt, söker aldrig något i gengäld för Sin investering. Den behöver inte en gengäld för sin Investering för Den är Allt Som Är. Den expanderar kärleksfullt och skapande och erbjuder sig Själv för evigt till alla utan undantag. Tiden och illusionen kommer att att avslutas och alla kommer att återvända Hem.

Under tiden när ni lever ut det som några kallar ”sluttiderna”, försök inte att döma dem som  verkar så uppenbart ha förrått mänskligheten och planeten. De är verkligen vilseledda, och i stor smärta, vilken de gömmer, då de engagerar sig i sina spel av bitterhet och hat.

De gör bara detta för de har, så att säga, fallit så djupt in i illusionen, att de verkligen tror att det inte finns något annat. När människor tror det, tenderar de att spela spelet som många beskriver som ” den som har flest leksaker när den dör vinner”! Det är ett spel där ingen vinner. Till slut kommer alla som spelar det spelet att sluta med det, men tills de gör det valet, kommer de att finna sig själva i en miljö där de kan fortsätta att spela det.

Resten av mänskligheten som bara söker fred och Kärlek, kommer att återvända Hem. Er uppgift, som ni vet är, är att assistera uppvakningsprocessen genom att leva med Kärleken fullt levande i era hjärtan och genom det demonstrera Kärlek i aktion. Att göra det är det mest kraftfulla sättet ni kan göra för att hjälpa era medmännsikor.

Ni är, var och en av er, enormt kraftfulla energifält av Kärlek, för det är så ni skapades, och inget kan någonsin förändra det. Kraften ni fått av Gud, den sanna Makten, Kärlekskraften sprids från var och en av er ut genom universum, det finns inget objekt, hinder eller kraftfält, som kan hålla tillbaka eller mildra Den. Den är Gud, och Ni, och Den Är Allt som Existerar.

Gläd er därför i vetskapen att ert förhållande till Gud aldrig kan förändras, och att ni kommer att vakna in i den gudomliga Verkligheten vilken ni längtat efter så länge.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Jesus: You are, Each One of You, Incredibly Powerful Energy Fields of Love. Channelled by John Smallman. February 7, 2016. https://johnsmallman2.wordpress.com/

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

Du gillar kanske också...