Saint Germain via Natalie Glasson, 16 april 2021

 

Saint Germain via Natalie Glasson

den 16 april 2021

”Drömmen om Sanning del 1”

Hälsningar och kärlek! Jag Saint Germain sträcker nu ut mig till er. Det är en ära att idag få vistas i er närvaro. Jag framkallar Skaparens magi, kärlek och sanning för att de ska ösa ner över er, för att stötta er i er pågående existens på Jorden. Ni har gett er in på att genomgå en högst underbar uppstigningsprocess; allting blomstrar just nu och finns förkroppsligat djupt inom er varelse. Det är nu en tid för att vara medvetet uppmärksam på allt som äger rum inom er varelse, runtomkring er och som är kopplat till er andliga väg. Vi, de Uppstigna Mästarna önskar hjälpa er med att uppnå detta. I er vardagliga verklighet, uppmuntra er själv genom era tankar att vara medveten och uppmärksam på allt som sker inom er och runtomkring er.

Jag Saint Germain önskar tala med er om sanningens energi, sanning är ett så vida expansivt ord. Sanning är och kan beskrivas som något som är generellt och ändå såsom en andlig varelse där ni vandrar på er uppstigningsresa där på Jorden, så är sanning något som står påfallande nära ert hjärta och er själ och som är mycket meningsfullt för er. Den är er kraft och en påminnelse om er koppling till Skaparen, den stöttar er i ert uttryck för Skaparen.

Sanningen är just nu under uppstigningen synnerligen viktig, det är nödvändigt att ni tar er lite tid för att fundera över vad sanning är. Många varelser som har kanaliserat före mig, har talat om sanningens energi, vibration och frekvens, med en inbjudan om att fundera över sanningen. Det har aldrig varit lika viktigt som det nu är att kontemplera över sanningen.

Vad är sanning?

 

Vad betyder sanning för dig?

Vad förväntar du dig av Sanningen?

I egenskap av en andlig varelse bjuds du in till att släppa taget om förväntningar, för att i stället skapa intentioner. Snarare än att förvänta dig att något ska hända, håll intentionen att det redan har skapats och redan har manifesterats, samt kommer in i din verklighet. Om du skapar intentioner om sanningen, om att förstå din sanning, fundera över vad sanning och ditt unika uttryck är; detta låter dig ta kontakt med Skaparen på en djupare nivå. Ditt uttryck och din förståelse om sanning är viktigt, detta är unikt för dig, därför är det väsentligt att du verkligen börjar förstå vad din sanning är. Vad betyder detta? Sanning är inte nödvändigtvis vad du tror på, fastän den kan vara det. Den är mer vad du önskar känna, vad du vill uppleva, vad du vill skapa för dig själv i din uppstigning och på Jorden. Snarare än att försöka förstå livets mening och Skaparens sanning, eller vad Skaparen vill att du ska känna till för att bli en vis varelse eller Guru. Sanning handlar om ditt eget unika uttryck och kan på många sätt endast uttryckas, om det inte uttrycks så blir det till någonting annat. Ditt uttryck är unikt, det handlar allt om vad du känner, vad du tänker, vad du upplever och vad du skapar. Detta är din sanning.

Din sanning sträcker ut sig från Skaparens vibration, som du är förenad med, eller för att säga det på ett annat sätt: Skaparens vibration som du håller inombords. Om du låter ditt sinne fly undan med rädslofyllda tankar, om du låter dina emotioner ständigt ta fram gamla sår utan att närma dig dem, möta dem eller heala dem, så kommer din varelses vibration och vibrationen i din koppling till Skaparen att vara annorlunda. Det kanske inte är så inspirerande eller upplyftande. Om du förmår bemästra ditt sinne, förlåta dig själv, villkorslöst älska dig själv, heala dig själv, uppmärksamma och vilja heala såren inuti dig och även fysiska sår, så kommer din koppling till Skaparen att bli annorlunda. Den kommer att vara mer upplysande och mer inspirerande, med bekant och mer sanningsenlig.

Ert uttryck för sanningen förändras konstant i och med att ni utvecklas och framskrider genom er andliga evolution. När vi börjar begrunda vad sanning är: Vad betyder detta för er? Vi släpper även taget om förväntningar och i stället skapar vi intentioner. Vi blir medvetna om sanningens närvaro runtomkring oss, inom oss och att den hjälper oss i vår verklighet, den strömmar genom oss från Skaparens källa. Då är vi mer kapabla till att ta kontakt för att uppleva sanningen.

Vi har talat om att ni uttrycker er egen sanning och hur detta kan förändras, växla och skifta, i synnerhet när ni uppstiger. När ni kontemplerar över sanning, så kommer ni att uppmärksamma att ni önskar känna till Skaparens sanning, ni vill ta emot sanning eller visdom som ska vägleda er framåt med att stötta er själv, andra, samt Jordens uppstigning. Skaparens sanning är densamma som er sanning, den strömmar igenom er. Ju mer ni höjer er energivibration, desto mer blir ni till ett uttryck för hög, upplysande, inspirerande uppstignings-sanning som för in detta till er verklighet samt in till världen. Titeln på min kommunikation med er idag är ’Drömmen om Sanning’.

 

Vad betyder Drömmen om Sanning?

Det är min förståelse att du inom din varelse har en dröm, en förhoppning, något som du önskar manifestera och det kan vara att detta är en dröm om sanningen. Nu kanske den ser ut som att önska att det fanns mer fred i världen eller en önskan om att du hade mer överflöd, eller att det fanns mer överflöd i världen. Inom dig finns denna dröm om sanning, något som du vill ska manifesteras som du önskar dig och längtar efter att få bli upplevt på Jorden just nu, eller i framtiden. Denna dröm om sanningen är oerhört viktig för den stöttar dig också i att förstå ditt livsöde och ditt syfte i den här uppstigningsprocessen. När du tar steg framåt för att få uppleva din dröm om sanning, så upplever du det som din själ önskar att du ska uppleva. Jag önskar uppmuntra dig till att ta kontakt med din dröm om sanning, för att förstå vad den är, du kan ha flera, det kommer att vara något som förefaller ligga inom räckhåll. Det kommer att vara något som verkar vara oerhört skrämmande att uppnå, eller en omöjlighet. Detta blir din dröm om sanningen och jag uppmuntrar dig till att under de kommande dagarna i meditation eller i en stilla stund inombords ställa frågan: vad är min dröm om sanning?

 

Vad är min dröm om Sanning?

Du kan ha en, eller så kan du ha flera drömmar om sanning, skriv ner dem så att du lättare kan se och känna dem. Jag uppmuntrar dig att under de kommande dagarna verkligen utforska dina drömmar om sanning. När du väl har utforskat dina drömmar om sanning, börja be Skaparen, dina guider, någon du vill, mig Saint Germain, någon varelse som du önskar, någon vibration av ljus, att stötta dig. Att stötta dig med manifesterandet, med uttrycket för, samt förkroppsligandet av din dröm om sanning. När du gör det framkallar du Skaparens vibrationer, Skaparens sanning, din själs och din själsgrupps sanning. Allting från din själ som nu behöver manifesteras och upplevas i din verklighet. Du kommer att ladda ner energi till din varelse och in till Jorden, till mänskligheten och Moder Jord för att stötta mänskligheten och Moder Jord i att uppleva sanning, eftersom det just nu är så viktigt. Det är ett skifte i perspektiv och ett skifte i förståelse som behövs på Jorden. En ny koppling, en förhöjd koppling till Skaparen och ett förhöjt uttryck för Skaparen.

Nästa vecka önskar jag träda fram inför er, för att fortsätta med den här konversationen. För tillfället, vänligen uppmuntra er själva att utforska er dröm om sanning. Tänk stort, tänk expansivt, bortom begränsningarna, för detta är Skaparens sanning.

Jag tackar er.

Välsignelser vare med er.

Jag är Saint Germain.

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...