Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 16 april, 2021

Strypgreppet som Illuminati har haft på er blir sakta men säkert uppbrutet, och så mycket väntar på att uppenbaras, vilket kommer att driva er in i den Nya Tiden. Framåtskridandet går långsamt men hela tiden pågår förberedelser för att släppa ut information som förbereder er för de kommande förändringarna. Det är så mycket som behöver göras för att höja livskvaliteten på era liv så att framtida upplevelser kan göra att ni känner er lyckliga och tillfreds. Under en lång tid har subtila förändringar pågått för att lägga grunden till er framtid, så att ni kan njuta av livet utan intrång av olika planer som de Mörka kläcker.

Nästan alla krig i senare tid har blivit till genom de Mörka, för att hålla er i ett tillstånd av rädsla och osäkerhet. Ljusstyrkorna har dock också haft bråttom och har kommit långt med att framgångsrikt ta bort fienden som önskat förgöra er. Deras inställning är sådan att de till och med är beredda att dö för sin sak, och det avslöjar hur farliga de är för mänskligheten. Låt dock aldrig deras närvaro och aktiviteter skrämma upp er då de får näring av energier som rädsla. Som alla själar som saknar Ljuset är det störande för dem att vistas nära det.

Många andra civilisationer är angeläget intresserade att se hur ni kommer ut ur den nuvarande perioden med så mycket oro och uppror, därför att de är medvetna om de uppoffringar som görs för att komma över de existerande problemen. Det är ganska invecklat och som bäst får ni reda på mycket lite av sanningen om vad som pågår utan er vetskap. Det är bäst att det sker på det sättet då ni redan har tillräckligt som oroar er. Ju mer avstånd ni kan hålla till de Mörka desto bättre tjänar ni Ljuset. Ni behöver hålla er lugna och fokuserade på allt som är rent och har höga vibrationer. Genom att göra så håller ni er fast förankrade på vägen mot Uppstigning.

Under era många, många inkarnationer har ni levt i alla större länder och har en rikedom av erfarenheter som ni nu kan få bra användning av. Det betyder att undermedvetet känner ni till andra livsstilar och religiösa tänkesätt, vilket hjälper er att förstå och acceptera dem. Alla religiösa vägar leder till Gud eller den huvudfigur som en del dyrkar. Det är en lärandeprocess och när ni är redo att ”Gå Vidare” blir ni uppmuntrade eller visade till nästa steg i er utveckling. För en del betyder det ett nytt liv där man kan följa sin intuition, som vägledning för vad man behöver för att komma vidare i sin evolution.

Ni får vägledning när det gäller allt, men det slutliga resultatet beror på er och er fria vilja. Det är dock nödvändigt ibland att åsidosätta den om ni står inför ett vägskäl som påverkar er framtida livsplan. Mycket har redan tagits beslut om före ni reinkarnerade, och ni föds med en inre drivkraft att följa en särskild väg. Med andra ord så händer inget av en slump om det är viktigt i ert liv. Ni har dock en talan när beslut tas som påverkar era livserfarenheter, men accepterar högst troligtvis er livsplan när ni ser den.

Vi har ofta pekat på att en del själar får sin livsplan utlagd för dem när de inte kan göra det själva. Generellt skulle ni bli förvånade över hur nära er evolution följs och hur mycket hjälp som ni får. Det ni kanske kallar tillfälligheter, när något viktigt i era liv har berott på att något händer av en slump, har nästan säkert ordnats särskilt för er. Det sker ofta när ni till exempel undvikit en allvarlig olycka, som troligtvis kunde vara livshotande och som skulle ändrat er livsplan.

I era religiösa skrifter finner ni ibland referenser till människor i det förgångna som levde i hundratals år. Det verkar otroligt med tanke på de korta liv ni lever för närvarande, men det är san,t och inte alltför långt bort i framtiden kommer ni att uppleva mycket längre liv igen. Det kommer med de ökande vibrationerna och betyder att ni förstås har en kropp som håller en mycket lång tid därför att den förnyar sig själv kontinuerligt. Som jämförelse med knappt ett par tusen år sedan, ökar ni ni gradvis er livslängd. Standarden på hälsan hade förstås stor inverkan på livslängden då, men generellt sett levde folk kortare liv.

Fördelen med att leva i de högre dimensionerna är ständigt god hälsa och tankekraft som kan framkalla i stort sett allt man behöver. Så att leva i de högre dimensionerna ger er obegränsad frihet att färdas vart ni vill och att ha alla behov tillgodosedda direkt. Det liknar inget eller mycket litet det ni är vana vid på Jorden. Jorden är faktiskt ett öppet fängelse där man kan träffa alla sorters människor som fortfarande i huvudsak är i tidiga stadier av sin evolution. Det tar lång tid för dem att vakna upp till sitt sanna jag, och det är svårt för dem att höja sina vibrationer, vilket är vad ni behöver göra om ni någonsin vill utvecklas och slutligen stiga upp.

Medan Människan stiger upp når nästa civilisation ett läge där människan var för länge sedan, redo att uppleva svåra prövningar liknande den Mänskliga erfarenheten. På vilken nivå ni än är, ligger tonvikten på evolution och ni kommer att sträva efter den, för ni är motiverade inifrån. Det är en drift som håller er igång på ett uppdrag där ni söker svar på evolutionen och vad ni behöver för att gå framåt. Hjälp finns alltid att få, särskilt från Änglariket. Evolution är svaret på allt och era livsplaner är ordnade i enlighet med den, så att ni kan komma upp på rätt väg.

Stora saker ligger framför er och vi ber er att ha tålamod då allt kommer att bli rätt till slut. Det vore sällsynt om en själ inte skulle lyckas att nå en nivå som leder till Uppstigning. Så ge aldrig upp då det finns all hjälp att få för att säkra att ni kan stiga upp.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...