Saint Germain via Sharon Stewart, 23 juli 2023

 

Saint Germain via Sharon Stewart, 23 juli 2023

 

Vecka 21 Frågor | Saint Germain via Sharon Stewart

 

Inskickad till Voyages of Light den 22 juli 2022

Vecka 21, 30 juli 2022

Fråga 1
Kära älskade Mästare,

Finns det andra flammor, olika färger för olika användningsområden?

St Germain: Det finns det verkligen. Det finns den blå strålen av kraft, den gula strålen av visdom och den rosa strålen av kärlek. Var och en har sin symbol att använda: den blå strålen är den för St Michaels svärd, den gula strålen är den för upplysningens eller Ljusets lampa. Och den rosa strålens symbol är hjärtat eller diamanten.

Fråga 2
Om så är fallet, kan du ge oss en kort översikt?

St Germain: Du ber om korthet, mycket bra eftersom det här ämnet kan talas om längre tid än vad Sharon har.

Jag: LOL

St Germain: Mycket bra. Du förstår att du består av alla dessa strålar såklart eftersom du är ett Ljusväsen, ett vitt ljusväsen, och alla färger utgör den vita färgen.

Så när du känner dig maktlös ber du om att St Michaels blå stråle ska stärkas inom dig. Du ber honom att närvara i vilken fråga du än har att göra med. Om du känner dig maktlös, be strålen att lära dig vad det är du måste veta, men du måste vara villig att underkasta dig det.

För den gula visdomsstrålen är proceduren densamma. Du vet inte hur du ska bestämma dig i en viss fråga men du önskar det bästa resultatet, det klokaste resultatet för dig själv. Sitt i tysthet med slutna ögon och visualisera den gula strålen som lyser på dig när du sitter. Lägg märke till Ärkeängeln Jophiel som är närvarande och be om hans hjälp i denna fråga.

Visualisera den trefaldiga flamman i ditt hjärta och se den gula flamman växa sig starkare när den flätar ihop de blå och rosa flammorna.

Vem ser du som en klok person? Visdom fördes till er som en filosofi av buddha, som var en gul stråle, och dra kanske nytta av någon förståelse du har av denna filosofi.

Det finns många sätt att komma åt och stärka strålarna inom dig men i slutändan har det att göra med att göra rätt val. Men det finns mycket vägledning att få.

För den rosa strålen, förstå att du känner dig kärlekslös och önskar att inte vara det i en viss fråga. Be den rosa strålen att lysa på dig, föreställ dig att du sitter i dess kristallenergi och dra nytta av denna energi, andas in den för att få tillgång till mer av den.

Be att Moder Maria tar hand om dig. Hon är mästare på många strålar inklusive kärlekens rosa stråle. Eller be Ärkeängeln Chamuel att komma till dig.

Men för alla, sitt i tyst kontemplation över din utmaning och be att du får vägledning för att göra det rätta. Glöm sedan dina bekymmer; dessa håller bara din frekvens låg. Det är i den högsta frekvensen som du önskar att gå och så kallar du på dessa mästare för att göra det.

Fråga 3
Och utveckla hur man använder dessa andra flammor för att hjälpa till i vår uppstigning?

St Germain: Processen är densamma, min dam, som jag har beskrivit ovan.

Det är faktiskt dessa flammor/kristaller som ni kan använda för att hjälpa världen i dess kollektiva uppstigning när ni använder den violetta flamman. Alla andra flammor/kristaller kan användas för att åstadkomma samma sak som med den violetta flamman.

Den violetta flamman utrotar negativitet men kärlekskristallen och visdomsstrålen är andra tillgångar som är viktiga i denna uppstigningsprocess.

Sitta tyst, andas djupt. Vilken gåva du än vill skänka mer av till denna planet, eller till en del av den här planeten eller till någon på denna planet, andas in den strålen eller visualisera dig själv sittande i kristallen medan du andas. Låt strålen frigöras genom dig genom lämpligt chakra: antingen en rosa stråle genom hjärtat, en blå stråle genom halsen, en violett stråle genom det tredje ögat och den gula strålen genom kronchakrat.

Ni är hjärtligt välkomna. Trevliga resor!

 

www.sharonandivo.weebly.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...