Saint Germain via Natalie Glasson, 4 augusti, 2017

Den senaste kanaliseringen från Omnas heliga skola

Av Natalie Glasson – 4 augusti 2017

Saint Germain och Ängla Riket

11 augusti 2017

Få tillgång till er inre kraft av Saint Germain och Ängla Riket

Kanaliserat genom Natale Glasson – 11 augusti 2017 –

Originalkälla: OmNas heliga skola.

 

Hälsningar och kärlek breder ut sig över er. Vi, Saint Germain och Ängla Riket framträder som ett kollektivt medvetande som representerar Skaparens transformation för omvandling, fred och nåd. Vi vill väcka dessa egenskaper inom er. För att kunna göra detta, så behöver ni rikta ert fokus inåt för att aktivera er inre kraft. När ni får tillgång till och är i ständig kommunikation med er inre kraft blir ni allt ni vill vara. Ni blir er egen sanning, ni förkroppsligar Skaparens kärna och de kärleksfulla kvaliteteter ni vill dela med världen. Utan aktivering och ständiga kommunikation med er inre kraft, kommer alla Skaparens kvaliteter som ni aktiverar inom er sakna styrka och påverkan. Det är som om ni ser, känner och erkänner kärnan i ert varande utan att fullt ut förstå det.

Er inre kraft är en reflektion av er sanning

Det finns ett behov och även ett gudomligt krav för att ni ska få tillgång till er inre kraft och reformera anslutningen och den ständiga kommunikationen med er inre kraft. För att göra det måste ni först erkänna vad er personliga kraft betyder och vad ni hänvisar till när ni använder ordet ”inre kraft”. Er inre kraft är en återspegling av er sanning, Skaparens väsen som finns inom er varelse. Varje persons inre kraft är olika, kommer att uttryckas annorlunda och manifesteras på olika sätt. Det betyder att bara ni vet om ni har full tillgång till er inre kraft.

Sitt lugnt en stund och fokusera på er andning. Tänk er att ni går in i ert hjärtachakra och vilar i detta kärleksfulla utrymme. När ni är redo, håll intentionen att vara helt ärlig mot er själv när ni frågar varje del av ert väsen: ”Har jag full tillgång till min inre kraft?” Vänta tålmodigt på ett svar som kan komma som en vision, känsla, kunskap eller uppvaknande. Ta er tid att överväga och förstå det svar ni får. Det kan vara att ni har tillgång till er inre kraft i vissa områden eller aspekter av ert liv och inte i andra. Detta är ett heligt ögonblick att acceptera er själv, som går bortom gränser och begränsningar. Det är viktigt att ni tar er tid att förstå var tillväxt och anslutning behövs.

Vad är er inre kraft?

Det är bara när ni får tillgång till er inre kraft som ni verkligen förstår vad er inre krafts kvaliteter består av och hur den aktivt stöder er i er verklighet. Er inre kraft kan inte vara stark, dominerande och auktoritär. Istället kan er inre kraft vara medkänsla, kärlek, mild och kreativ. Det finns många egenskaper som kan beskriva er inre kraft åt er, vilket uppmuntrar er att frigöra er från all er eventuella rädsla eller ångest för att få full tillgång till och förkroppsliga er inre kraft.

Sitt lugnt och fokusera på er andning. Säg högt: ”Jag ber min själ att vägleda mig för att ansluta mig till min inre krafts källa, så att jag kan gå bortom alla mina illusioner avseende min inre kraft. Låt mig få tillgång till en klar vision och förståelse för min inre kraft och den energi som brinner inom mitt väsen och existens.”

Kom ihåg att er inre kraft är ert skapande bränsle, det ger energi till allt som ni är, belyser och manifesterar. Det är grunden för ert varande. Ofta har vi skapat eller accepterat illusioner om vår inre kraft eftersom vi tror att vår inre kraft kan skada både oss själva eller andra. Ibland tvivlar vi på vår inre kraft och tror att det är bättre för oss att existera utan att ha tillgång till den. Detta orsakar bara ytterligare smärta och leder till verklighetsupplevelser, som uppmuntrar oss att få tillgång till vår inre kraft. Genom att be er själ att låta er förstå er inre kraft bortom illusionerna, bjuder ni in er själv att visa den ur ett tydligt perspektiv. Kanske även erkänna och acceptera illusionerna eller skador som blockerar er från er inre kraft.

Säg högt: ”Jag accepterar och förstår tre positiva egenskaper, som representerar och beskriver min inre kraft.” Låt er själ styra er djupare inåt för att ansluta sig till er inre kraft. Ta er tid att uppskatta och förstå den information som ni tillåter er att uppleva. Tillåt er att fullt ut att engagera er med de positiva kvaliteterna ni känner igen eller upplever tills ni känner er själv förkroppsliga dessa tre egenskaper. (Om ni bara får en eller två egenskaper, fokusera på att känna dessa kvaliteter som rör sig genom ert varande. Ni kan alltid repetera övningen en annan gång för att få tillgång till ny förståelse.)

Läkning av er inre makts skador

Med kopplingen till fundamentet och kärnan i er inre kraft är det lättare för er att erkänna illusioner, skador eller smärta som hindrar och blockerar er från att komma åt er inre kraft. Med en förbindelse med er inre kraft kan ni inse att de illusioner ni har hållit på med avseende er inre kraft helt enkelt faller bort, vilket gör att er makt kan blomma ut och växa. Det kan vara tillgång till er inre kraft vilket ger er den säkerhet som krävs för att erkänna energierna, skadorna eller förflutna / andra livsupplevelser, som gör att ni försummar er inre kraft.

Säg högt: ” Nu accepterar jag och förstår de skador som orsakar frånkopplingen från min inre kraft och sanning. Jag ber nu att förstå, vilken smärta som blockerar min inre kraft?” Låt er själ styra er djupare in i alla skador, smärta eller illusioner. Ta er tid att uppskatta och förstå den information ni tillåter er att uppleva. Detta är en värdefull upplevelse och process eftersom ni kanske känner igen negativa energier och mönster som påverkar och har varit närvarande i ert liv eller som ni kanske känner igen för första gången. Ta emot den insikt ni får, även om det inte är meningsfullt eller ni känner att den föddes från er fantasi.

Enkelt erkännande och medvetenhet skapar ofta det helande och frigörandet av energi som krävs. Vi, Saint Germain och Ängla Riket önskar dela vår energi med er och uppmanar er att åkalla vårt helande för att lösa och läka alla skador, smärtor och blockeringar.

”Saint Germain och Ängla Riket, jag inbjuder er att omfamna mig med er högsta helande energi för omvandling, fred och nåd. Låt mig bada i ert ljus, låt med avseende på min inre kraft, mina skador, smärta och illusioner sköljas bort, så jag får tillgång till min inre kraft med större lätthet och perfektion. Skapa en healing kammare runt mig så att jag kan dra full nytta av er högsta healing, kärlek och omvandling. Tack.”

Ta er tid att andas djupt och upplev den helande och uppvaknande process vi vill dela med er.

Varför få tillgång till er inre kraft?

Ni kan inte längre fortsätta er andliga resa och uppveckling utan er inre krafts närvaro. Er inre kraft är unik för er; Bara du kan förstå och få tillgång till din inre kraft. Skaparens unika energi behövs nu på jorden. Ert arbete och integrationen av er energi och tankar med andra aspekter av Skaparen är avgörande för uppstigningsprocessen. Det finns ett behov av att ni står i er makt, så att ni öppnar er för att leverera Skaparens kärlek, sanning och visdom till jorden och in i allas hjärtan. Att komma åt er inre kraft kommer att accelerera uppstigningsprocessen för alla, det här är er roll och syfte just nu.

I sanning och omvandling,

Saint Germain och Angelic Kingdom

Du gillar kanske också...