Saint Germain via Dana Zook, 15:e september 2017

Saint Germain via Dana Zook, 15:e september 2017

 

 

 

När ni känner vördnad för denna djupa gåva som finns inom er, och ni börjar undra vad den vill att ni ska göra, då börjar det bli magiskt …

Jag är St. Germain, väktare av den Violetta Flamman och JAG ÄR-Närvaron. Jag för ut min energi; det är energin som kommer genom kanaliseringen, som hjälper er att ta er djupare in i överlämnandet och få en djupare tillit. Ni ifrågasätter fortfarande era kanaliseringar och kan alla komma djupare, men samtidigt har ni alla gått framåt på den vägen som ”sanningens väktare”, oavsett om ni tror det eller inte.

När man tittar på saker utifrån er personlighet, sinnet eller egot (vilket som) är det lätt att tvivla, om saker inte går som planerat.

Men när ni går in i ert hjärta, när ni knäböjer inför flamman av er JAG ÄR-Närvaro, som utstrålar en enorm kärlek och ni bugar med vördnad för detta ljus, denna visdom, denna Gud som finns inom er, där finns allt.

När ni känner vördnad för att denna djupa gåva som finns inom er och undrar vad den vill att ni ska göra, för att vägleda era steg och överträffa egots och sinnets planer, och ber att ljuset, Guds kärlek, ska uppenbaras i ert liv, ”Vänligen, uppenbara dig i mitt liv”, då börjar det bli magiskt; då kan trollkarlen i er flöda igenom och omsluta magiken.

Ju mer ni håller på med ert tänkande, era planer, era bekymmer om det förflutna eller framtiden, desto svårare blir er väg, kära ni. Ni har alla nått mästarnivå, vilket innebär att ni går i tilltro, med kurage. Tilltron går verkligen in i det okända, tar steg ut i det tomma som uppstår under era fötter.

Er JAG ÄR-Närvaro kommer att manifestera det för er. Ert sinne och ego kan inte; de kommer att hålla er i en låda med begränsningar. Om ni ber om att få slippa begränsningar, betyder det att ni gör det på samma sätt som ni alltid gjort … och jag tror att det finns ett talesätt på er planet som säger så.

Men det betyder, kära ni, att er kreativitet kan flöda. Ni går alla, på något sätt, in i okänt territorium. Se det som ett äventyr för er själ (soul) och inte en rädsla för målet (goal). Ni vet att jag älskar att rimma. Jag älskar att ha roligt.

Ju mer ni går in i er JAG ÄR-Närvaro och låter det fylla ert väsen, ert sinne, ert hjärta, er kropp, desto högre kan era vibrationer nå. Och ju högre era vibrationer når, när ni lägger till kärlek och tacksamhet och förändrar er inställning, så utvecklar ni ett underbarare öde.

Det är så lätt att glömma när ni är fångade i 3D-nätets liv. Och vi kommer med samma budskap för det mesta, till och med med rimmen! Energierna är olika. Meddelandena är liknande, ja, men vi påminner er verkligen, älskade bröder och systrar av ljuset, om magiken inom er varje gång, för att ni glömmer. I kampen för att överleva är det lätt att dyka ner till de lägre världarna, och vi kommer bara för att påminna er om att ni inte behöver känna er nere.

Det finns en kärlek inom er som flödar ut i hela universum, som flammar inom er, och den har verkligen magiken att kunna skapa, om ni bara slutar stoppa den … svårt att få till, jag vet. Jag har vandrat den vägen, och jag säger alltid att jag aldrig kommer att återvända, eftersom det är en svår väg, men jag vill uppmuntra er, älskade vackra varelser av ljus, att inte ge upp.

Tack så mycket för att ni fortsätter ert engagemang, och tillåter oss att omge er med vår kärlek, påminna er om den visdom som redan finns inom er och att påminna er om vilka ni verkligen är. Vi kommer att upprepa det många gånger, för alltid om det behövs, eftersom vi älskar er så mycket.

Jag lämnar er nu och jag önskar säga, ”Jag omfamnar er med den Violetta Strålen och jag för den igenom alla aspekter av era liv, alla aspekter av era tidslinjer och livstider. Ni behöver inte stanna fångade i karma, när ni använder den Violetta Flamman. Den kan transmutera den. Begränsa inte er själva.”

Gå i fred och kärlek. Farväl, kära ni.

 

»Källa – Kanal: Dana Zook

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...