Saint Germain via Natalie Glasson, 4 juni 2021

 

Saint Germain via Natalie Glasson

4 juni 2021

En Uppmärksam Framtid

Hälsningar, jag är Saint Germain, och det är en ära att få komma fram till er ytterligare en gång. Jag har levererat många meddelanden och uttryck för insikter eller energi till er under denna period av uppstigning. Jag är extremt exalterad och adderar, mitt i den uppstigningsprocess som nu sker, min egen visdom, vägledning och mitt stöd till alla som går genom den nu.

I denna stund vill jag, Saint Germain, dela en insikt för att öppna ert sinne, för att skapa ett nytt perspektiv, en vision, eller en förståelse ni kan bära in i er uppstigning och er existens på Jorden. När vi har en vision eller en förståelse i vårt sinne, stöttar den oss i att åstadkomma det som är nödvändigt. Den får också er egen varelse att öppna upp för några nya möjligheter och upplevelser, likaså låter den nya energier komma in i ert utrymme.

Den vision, det fokus jag vill dela med er, handlar om en uppmärksam framtid, till och med en uppmärksam nutid. Varje varelse på Jorden går ombord på sin egen andliga resa. De rör sig genom uppstigning med Moder Jord och oss, de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, som vägleder och stöttar. Vi går genom vår egen uppstigningsprocess också. Vi kan inte döma någon varelse på Jorden. Om ni uppfattar att en varelse inte följer sin uppstigningsprocess, är det omöjligt att döma, för ni vet inget om deras process, ni känner inte till den väg de valt eller de mål de försöker uppnå. Därför är det viktigt att acceptera att alla varelser på Jorden går genom sin uppstigningsprocess och att varje varelse är en andlig varelse.

Ni kanske känner er som andlig varelser som går genom er uppstigningsprocess, och då är ni lyckliga som har den förståelsen och medvetenheten, så var vänliga och gratulera er själva. Ni har tillåtit er att erkänna mer än den verklighet som för närvarande är er existens, detta stöttar er enormt. Som andlig varelse kan ni ta er tid för meditation, med fokus på er andning, ni kanske är uppmärksam på era tankar, era reaktioner och era känslor. Ni kanske tar er tid för att läka känslomässiga sår från ert förflutna, från er barndom eller liknande livstider. Ni kan ta er tid för att ansluta till era guider, Skaparen, att låta Skaparen flöda genom er varelse. Det är möjligt att ni kanaliserar eller ni tar emot inspiration, intuition och vägledning. Det finns så många vägar, så många processer av andlig utveckling, det är därför viktigt att bekräfta var ert fokus ligger.

Ert Nuvarande Fokus Är Att Vara En Uppmärksam Fridsam Varelse på Jorden

Detta inbegriper allt ni åstadkommer på er andliga väg. Alla era andliga intressen, era andliga mål och er existens på Jorden, även era drömmar, era önskningar, era strävanden. Det är ett fokus på nutid, och framtiden stöttar er och alla varelser i er existens som fridsamma och medvetna varelser.

Vad betyder det att existera som medvetna fridsamma varelser? Fundera ett ögonblick på vad det betyder för er.

Observera det dömande som kommer upp ur er varelse. Sådant som, det är omöjligt att vara uppmärksam hela tiden, eller, det är omöjligt att vara fridsam hela tiden. Hur kan man vara fridsam när man känner ilska eller frustration i sin varelse? Ni kanske känner det som att vara fridsam och uppmärksam är att vara undergiven och inte hålla fast vid er kraft, eller att inte göra anspråk på er kraft som er egen. Det kan finnas ett flertal åsikter och dömanden som kommer upp i ert sinne när jag inbjuder er att vara uppmärksamma och fridsamma människor på Jorden. Jag uppmuntrar er att verkligen erkänna och observera era reaktioner när jag inbjuder er att vara det. Då ni erkänner era reaktioner, erkänner ni de energier som hindrar er, tankeprocesserna, mönstren, övertygelserna som hindrar er från att vara uppmärksamma och fridsamma personer. Emellertid, när ni gör så, vill jag gratulera er för att ni är uppmärksamma och fridsamma varelser på Jorden, helt enkelt genom att ni tillåter er att erkänna era reaktioner, och det är att inte sopa dem under mattan, göra er av med dem, utan att helt enkelt erkänna.

Jag vill att ni, innan ni reagerar på någonting, kommer ihåg att ni är fridsamma och uppmärksamma varelser, och ge er själva förståelse, empati, vänlighet, kärlek och förlåtelse om det behövs. Observera er reaktion och låt den vara så rå som den måste vara. Som medvetna och fridsamma varelser är det viktigt att vara respektfull mot andra såväl som mot er själva. Så, om era känslor är råa, gå till något annat ställe där ni känner er trygga, låt dessa känslor vara råa eller släpp ut dem, låt dem flöda. Låt er själva leva som fysiska varelser på Jorden och ni kommer att se att ni släpper känslor och tankar med lätthet. Ni kommer att se er själva kliva fram naturligt, utan någon uppmuntran, ni kommer att kliva fram för att vara fridsamma och uppmärksamma varelser. Ni kliver bara in i det.

När ni tänker på en fridsam och uppmärksam person, måste ni också fundera på vad det innebär att vara mänsklig. När ni funderar på vad det innebär att vara mänsklig, är det viktigt att ni tar hänsyn till era behov. Fundera på vad som gör er lyckliga, uppfyllda och fullkomliga. Det är också viktigt att tänka på att det finns ett behov av respekt, inta bara för er själva, utan för andra, deras begränsningar, deras önskningar och deras behov.

Jag vill uppmuntra er att de närmaste dagarna erkänna vad det innebär att vara en mänsklig varelse, erkännande att ni har känslor, tankar, känslighet och förnimmelser i er kropp. Ni har önskningar och strävanden, ni vill bli älskade, er kropp behöver näring, ni behöver vänskap och stöd. Det är så många saker som kvantifierar vad det innebär att vara en mänsklig varelse. Det ni ska acceptera är att ni förtjänar alla dessa saker och att ni, genom att fokusera nu och i framtiden på att vara uppmärksamma och fridsamma varelser, kommer att gå genom en healingprocess som får er att bli precis det, som får er att respektera och erkänna er själva som mänskliga varelser. På så vis accelereras ni längs er andliga väg och stöttas i att låta dem som behövs i er verklighet att träda in där. Det handlar om att respektera sig själv, att älska sig själv, vara vänlig och generös mot si själv och göra samma mot andra. Att tillåta allt flöda; tillåta känslor flöda när det behövs, tillåta tankar flöda men inte alltid engagera sig i dem, och tillåta er själva till fullo känna vem ni är som varelse. Det kommer att ta tid att förkroppsliga detta fokus på att existera som fridsamma, uppmärksamma varelser, men ni är redan sådana, det är nu dags att förkroppsliga detta.

Det bästa råd och den bästa vägledning jag kan dela med er nu är att vara observanta, var observanta på hela er varelse. Var observanta på hur ni mår, vad ni tänker på, era vanor, era övertygelser, era situationer, era verkligheter, era skapelser, alla delar av er kropp, och var medvetna. Då ni är medvetna, påminn er om att ni är fridsamma och uppmärksamma varelser och låt er sedan reagera från den platsen, det betyder inte att ni måste reagera på ett fridsamt och uppmärksamt sätt. Ibland måste energier få röra sig genom er varelse, känslor, tankar måste röra sig genom er varelse, även genom er verklighet, så att ni kan komma till en fridsam och uppmärksam plats. Jag råder er att, när ni är tillsammans med andra, vara medvetna om dem om ni kan, på många nivåer av deras varande, försök inte anta vad de tänker eller känner, var bara närvarande med dem.

Då vi låter oss gå fram på detta sätt med att vara närvarande, inte bara med vår egen varelse, utan med andras, då skapar vi en verklighet som är fridsam och uppmärksam, och därför mer öppen för Skaparens uttryck.

Min kärlek är för evigt med er, jag tackar er.

Jag är Saint Germain

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...