Saint Germain via Nancy Tate, 9 februari

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain, 9 februari 2016  

Via Nancy Tate

Det har varit en hektisk tid på pengafronten för dem som arbetar med distributionen. Jag har varit en del av det, och när jag interagerar med dem talar de om för mig att det kommer att bli en enorm omvälvning för alla människor på planeten. De talar om för olika individer att det kommer en tid när det inte längre finns någon girighet, ingen föda som inte är näringsrik och inget behov för något annat än att vara i den Kärleksenergi som börjar märkas runt om i världen.

Det är hög tid för förändring. Allt eftersom den utvecklas kommer det att finnas otroliga möjligheter för er alla att bli det som ni har drömt om att vara. Ni kommer att finna att när nya sätt att vara utvecklas, kommer ni att stöta på färre och färre hinder. Det kommer en dag när fullständig frihet råder för alla i den nya Kärleksenergin som skapar överflöd för var och en.

Ja, den finns redan i kulisserna och har släppts på olika vägar till vissa individer för att distribueras utan risk för störningar. Det har varit en av de viktigaste delarna av hela denna process, som jag är säker på att ni förstår nödvändigheten av. Det kommer att bli en enorm förändring för mänskligheten när det inte längre behövs pengar för att ha ett lyckligt liv.

När sanningen uppenbaras om vikten av överflöd, så kommer människor att komma till insikt om att ett verkligt lyckligt och fridfullt liv inte finns i plånboken, utan i hjärtat. När ni en gång har upplevt vad det innebär att leva i harmoni med varandra, då kommer ni att se att pengar inte behövs för att leva i frid, glädje och kärlek.

Det kommer en tid när det blir en lång procession av händelser som kommer att komma fram och som människor kanske har hört talas om, men betraktat som falsk information. De kommer vid någon tidpunkt att förstå att det är en fråga om att ta till sig den informationen och leva efter den och inte förneka den.

Till dess, mina vänner, lev ert liv på det bästa sätt ni kan. Var medvetna om att när ni för in glädje i ert hjärta och till andra, kommer ni att leva ert liv på ett sätt som kommer att ge er frihet på er väg, som ni kommer finna öppen för er resa till sanningen. Då kommer ni att veta att det är dags att följa viskningarna i ert hjärta som leder er till frihet i ert liv på ett sätt som är i Frid, Glädje och Kärlek. Framåt och uppåt, mina kära, för det är ni som är ledare för era liv och vi är med er hela vägen.

Tack så mycket St. Germain.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...