Jesus via John Smallman, 4 juni 2021

 

Jesus via John Smallman

den 4 juni 2021

”Att vakna upp till Verkligheten – En Glädjefylld Bok från Jesus”

Kapitel 18

Verkligheten är där du i varje ögonblick befinner dig

Därför kommer du NU att vakna och när du gör det så verkar det vara så att du aldrig sov, eftersom glädjen i detta eviga Nu-ögonblick fortsätter omfamna dig och omge dig i den gudomliga Kärlekens fält som utgör Källan, som är Du! Du har aldrig lämnat ditt Hem, för ingen annanstans existerar, det finns ingenstans dit du skulle kunna bege dig! Du är Ett med Källan i vartenda ögonblick när du ständigt sam-skapar i samråd med, och ytterst harmoniskt tillsammans med den Enda, med Alltet, i en strålande symfoni av hyllande som oavbrutet erbjuds och accepteras av Källan, Moder/Fader/Gud, Den Enda, Kärleken, Visdomen – Dig! Glädje är din natur och inget kan störa eller förändra den för Kärleken, som är evigt oföränderlig, är Glädje utifrån Sin självaste natur.

I egenskap av människor med en kropp, som upplever drömmen, illusionen, separationens mardröm, så är det nästintill omöjligt för er att begripa det på ett meningsfullt sätt. Ni har tillit, ni vet att ni är oskiljaktiga från Källan och ändå är det som om ni skenbart upplevde separation! Det är faktiskt en enorm paradox för er och eftersom ni lever i vad som förefaller vara en antingen/eller-värld, så uppstår enorma tvivel i era hjärnor. Släpp därför taget om era hjärnor, ta er uppmärksamhet bort från den nästan konstanta tankeströmmen som uppstår där och koppla av in till den underliggande stillheten som är Allt. Bara genom att ha avsikten att göra detta, när ni sätter er ner för att tillfälligt stilla ert sinne, ger er lite frid. Moderna medicinska övningar har bekräftat att när man gör detta, att ta sig tid för att meditera, så är det synnerligen gynnsamt och minskar på stress, sänker blodtrycket samt minskar sannolikheten för en för tidig död. Så både illusionen och Verkligheten bekräftar för er att det är synnerligen viktigt för era kroppars fysiska hälsa att varje dag ta en ”time out”, även för att lösa upp era tvivel gällande Verkligheten. Ni alla är gudomliga Varelser, storslagna Varelser av Kärlek, Varelser som lyser klart, medan Guds Ljus strömmar in i er och ut till det vidsträckta och mäktiga multiversum som i sin helhet ligger inuti er, ett pågående skapande av storslagenhet som är så magnifikt att ni, medan ni befinner er i mänsklig form är totalt oförmögna att begripa det. Låt inte denna tanke bekymra er det minsta, för allting tas omhand i och med att den större planen gällande saker och ting – som är det ständigt expanderande fältet av medvetenhet som utgör Källan – vecklar ut sig, frodas och blomstrar i ett allt ökande mångfald av uttryck för Självet, Gud, Kärleken, som både är oföränderligt och för evigt nytt.

För evigt nytt och för evigt oföränderligt är kruxet, mittpunkten, essensen och substansen för Verkligheten. Ni skapades perfekta på alla sätt, av och utifrån Kärlek, som genom Sin natur inte kan vara något annat än perfekt och därmed är ni, var och en av er, absolut perfekta. Det tillstånd av ofullkomlighet som ni i egenskap av människor upplever, och som stör ett flertal av er, och som en del av er försöker förbättra, är blott ett tillfälligt och illusoriskt tillstånd som endast varar medan ni fortsätter med att göra valet att engagera er i och spela era roller i separationens spel eller drama.

Ni uppfann kollektivt spelet, samt alla regler och begränsningar som är en del av det. På grund av att ni är varelser av enorm kraft och intelligens, förefaller spelet som ni uppfann vara absolut verkligt och det var er kollektiva avsikt att göra så. Nu när ni alltmer fullständigt träder in i uppvakandeprocessen, så anser ni att sanslösheten i de situationer och händelser med vilka spelet presenterar sig självt, är ännu mer oroande och förvirrande. Denna medvetenhet om att det är sanslöst är väckarklockans signal som ni alla behövde uppleva, så att ni skulle ställa in er avsikt på att vakna. Detta har ni gjort och vad som dyker upp för er alla är en intensifierad medvetenhet om detta vansinne, vilket ytterligare förstärker er avsikt att vakna upp.

Alla är medvetna om att det måste finnas ett bättre sätt för mänskligheten att leva fredligt och harmoniskt tillsammans som ett samhälle, medan man helt och hållet accepterar och respekterar olikheterna mellan er gällande ras, hudfärg, etnicitet, kultur, religiös övertygelse och filosofi om livet generellt. Denna medvetenhet ökar och förstärks i varje stund och leder till en mängd världsomspännande konversationer och diskussioner, vilka strävar efter att lösa samtliga frågor som i eoner har varit så uppdelade och destruktiva för mänskligheten. Ni är alla En och er vetenskap har äntligen även insett detta, så nu är den kollektiva avsikten att reparera skadan hos er planetariska omgivning och att utplåna bristen på medvetenheten om fältet av sammankoppling inom vilket ni alla har er eviga existens.

Den intellektuella kunskapen finns nu och är tillgänglig för alla, samt visar att det i sanning inte förekommer någon separation, att allting är sammankopplat med allt annat. Nu måste denna kunskap integreras med ert hjärt-vetande, så att ni ska kunna leva som individer, medan ni även lever som en Enda, och i och med att ni gör det i själva verket känner och upplever denna Enhet, som för er i mänsklig form är en förbryllande, om inte nästan obegriplig paradox. Men i och med att allt fler paradoxer dyker upp i er medvetenhet, så blir det mycket lättare för er att acceptera och att respektera dem. I och med att ni gör det, så känner ni effektivt er väg fram till dem och gör dem vettiga för er, så att ni i slutändan säger till er själva: ”Naturligtvis!” och sålunda rör ni er allt längre längs vägen hemåt till den enda Verkligheten, den Enda från vilken ni aldrig har gett er iväg.

Verkligheten är mänsklighetens livsöde och den är det Hem som ni aldrig har lämnat, ens för ett ögonblick! Men på grund av att ni gjorde upplevelsen av separationen så totalt verklig för er själva, så förefaller det vara ett normalt och oföränderligt faktum att vara separat, den enda tillvaro som är tillnärmelsevis möjlig. Detta beror på det sätt på vilket olika energifrekvenser samverkar, och får saker och ting att verka ogenomträngliga och solida i formens värld. Fastän det nu håller på att bli allmänt accepterat – på grund av nyligen genomförda vetenskapliga framsteg som mycket tydligt påvisar detta – att allting faktiskt oskiljaktigt är sammankopplat, så upplever ni fortfarande en fysisk omgivning i formen av rum. Rum i vilket saker och ting – från mikrober till galaxer – existerar och kan ses, vidröras och samverkas med. För att komma fram till en insikt, eller ännu bättre en visshet om att denna omgivning är overklig, illusorisk, är fortfarande mycket svårt för er, det är en insikt som många har stora svårigheter att acceptera.

Många av dem som har investerat tid och som har fokuserat sin uppmärksamhet antingen i meditation, begrundan, eller djupa tankar, har faktiskt haft korta möten med Verkligheten, vilka bortom alla tvivel har övertygat dem om att den fysiska omgivningen är overklig – fastän i en form som ni måste hantera – och att Verkligheten ligger bortom kroppen och är en upplevelse av Närvaro och att leva som inte går att föreställa sig om den inte har upplevts. De som har ”varit där” har aldrig mer några tvivel gällande Verkligheten, eller sin egen eviga existens inom den. De har ”sett” och därför är de medvetna om den oändliga vidd som utgör Kärlek, Källan, Gud och har känt den här villkorslösa acceptansen, detta tillhörande, sin blotta oskiljaktighet från detta tillstånd och det här ger dem en enorm glädje och frid. Som ett resultat förändras deras tidigare själv-förringande attityder, övertygelser, åsikter och beteenden i och med att de omfamnar Kärleken och sedan delar och sträcker ut Den till samtliga, villkorslöst och utan förbehåll.

Dessa människor går lätt att identifiera genom kraften i deras energifält som från denna stund framåt står fullständigt i linje med Kärlek, Källan, Gud, för de förkroppsligar nu Kristusmedvetandet. Kristusmedvetandet är ett energifält som är helt och hållet kännbart för andra i dess närhet, vilka antingen är oerhört attraherade av det, eller om de har valt en väg som utestänger Kärlek, blir starkt bortstötta av det, för det skrämmer dem. Dessa icke-kärleksfulla kan mycket väl reagera spontant och omedelbart dra sig undan från det, utan någon aning om varför de valde att göra så. Som ni så ofta har fått höra så består Kärlek av en oändlig kraft och därför måste Dess kraft trappas ner när man samverkar med varelser i en kropp, så att deras kroppar varken faller isär eller spontant blir förbrända.

Inget i en form, från mikrober till galaxer, kan förbli i sin form och närvara i fullständigheten av det energifält som Kärleken utgör, för en energi av denna intensitet upplöser formen fullständigt. När Kärlek finns Närvarande så är kroppen ytterst överflödig, vilket är varför era mänskliga kroppar skulle bli upplösta ifall ni mötte Kärlek fullt ut. Men medan ni befinner er i kroppar, så finns Kärlek ständigt med er, för ni är Kärlek och en separation från Den är omöjlig. Den gör enbart sin Närvaro känd på en mycket lägre intensitetsnivå. Tanken för människorna är att utvecklas andligt och det har de gjort alltsedan de till att börja med utvecklades från lägre varelser. Att utvecklas andligt är vägen Hemåt och det sker i steg som passar varje individ perfekt. Ni befinner er alla på er väg, fastän det utifrån det mänskliga perspektivet kanske inte verkar vara fallet.

 

 

https://tinyurl.com/y9z3wy9x

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...