Saint Germain via Natalie Glasson, 4 september

St. Germain via Natalie Glasson: Skiftet Väntar på att Inträffa

 

I en tid av sådan inre transformation kan det vara utmanande att acceptera eller erkänna att de större skiftena väntar på att inträffa för er själva, mänskligheten och Jorden.

De flesta av dessa skiften är ofattbara i ert sinne och ändå är de redan närvarade i er själ och kommer sändas till ert sinne för manifestation på en fysisk nivå.

Du är skaparen av alla skiften och transformationer som händer inom din varelse och du stödjer även densamma för mänskligheten och Jorden. Du kanske känner att dina ansträngningar inte är tillräckligt bra eller undrar hur det är möjligt att du stöttar Jorden och till och med människor du inte känner i deras uppstigningsprocess när du bara känner en liten del av din egen uppstigningsväg och syfte eller inte alls.

Detta ställer frågan, är att veta och vetskap viktigare eller mer värdefullt än tro eller tilltro? Vilket skulle ni välja som nyckelfokus på er uppstigningsväg, sökandet efter visdom eller utvecklingen av tro och tilltro.

Jag bjuder in er att kontemplera över dessa frågor för de är två vägar, båda spännande och givande, men de är olika. Många ljusarbetare söker inifrån sina varelser och i sin yttre verklighet, de önskar att ha spirituell kunskap då detta stödjer en spirituell verklighet och Skaparens förkroppsligande.

Medan för några är tro och tilltro placerade på visdomen och vetskapen som uppnåtts, det finns en ständig önskan och kanske till och med strävan att få tillgång till en större förståelse av självet och Skaparen för att gå längs vägen mot upplysning. Detta betyder att ljusarbetaren kanske aldrig helt förkroppsligar visdomen även om de kommer att veta detta i sitt sinne.

Andra ljusarbetare kanske inte vill få tillgång till spirituell visdom och kunskap; att veta i sitt sinne hur universum fungerar, Skaparen och till och med deras egen varelse har lite betydelse. Större betydelse sätts till trosuppfattning, tro och tilltro till Skaparen, att vara på den gudomliga vägen och ta emot allt som är nödvändigt och behövs och få stöd av Skaparen på alla sätt. Sådana människor tror till och med när det inte finns några bevis och ändå pga av deras tilltro till Skaparen kommer bevis många gånger i deras dagliga verklighet.

Vilken av dem uppfattar ni att ni är, en själ som söker spirituell kunskap eller en själ som önskar uppleva den fullständiga omfamningen och stödet av Skaparen? Jag bara bjuder in er att kontemplera denna fråga då den kommer att föra med sig klarhet till er fokus för att gå med lätthet genom er uppstigning. Det är troligast så att ni kommer fram till att ni söker spirituell kunskap liksom tillit till Skaparens stöd. Ni kanske märker att den ena är mer framträdande hos er än den andra.

Ni kanske önskar att utforska och vidare utveckla området brist som ett steg till större upplysning. Ni kanske även önskar erkänna att en av dem upplyser sinnet medan den andra berikar hjärtat. Sinnet söker alltid svar och kan på många sätt aldrig tillfredsställas medan hjärtat redan vet alla svar eller visdom och helt enkelt söker att existera.

För att kunna existera finns ett behov av tillit, tilltro och tro till allt som är Skaparen inom och runt er. Med det jag delar kanske ni vill dedicera er själva till att släppa den naturliga och alltid närvarande vibrationen av tillit tilltro och tro i ert hjärta. Denna energi kräver ingen ansträngning för ert hjärta att uttrycka och influera hela er varelse, den är en konstant energi som inriktar er med Skaparen, uppmuntrar er att existera i det gudomliga flödet från Skaparen, ständigt guidad och stöttad.

Ni kanske anser att ni inte avancerat tillräckligt för att ha tillgång till uppstigning och upplysning för att ni upplever att ni inte har kunskapen och knowhow som andra, ändå om ni låter detta passera och tillåter er själva att fokusera inåt, inser ni att ni är en naturlig varelse av skapelsen.

Allt ni erfordrar och behöver är redan inom er varelse, det behövs väldigt lite letande och sökande, de största energierna som är värdefulla att intensifiera är er tillit, tilltro och tro, då detta kommer att låta er acceptera Skaparens stöd genom och runt er.

Med dessa energier kommer ni att välkomna er själva in i ett rofyllt tillstånd där allt är enkelt och utan ansträngning när ni har uppmuntrat sinnet att inte längre arbeta för mycket och även stödja ert hjärta att bli utvidgningen som det har möjlighet att bli. Sannerligen bjuder jag in er att ändra ert perspektiv av er själva och sättet ni tror att ni måste åstadkomma er uppstigning på Jorden. När ni litar på Skaparen inom och runt er kommer visdom, kunskap och upplysning flöda inom er med mycket liten ansträngning.

Det är den övergången som många gör på Jorden vid denna tid, den kan helt enkelt betecknas som att flytta från sinnet till hjärtat och ändå är det en sådan komplex förändring bara för att den kommer att influera alla delar av er varelse, verklighet och värld. Låt er själva bara tänka en stund på alla trossystem som mänskligheten håller, vilka skulle brytas ner och försvinna för evigt.

Insikten om att arbeta för att uppfylla sina behov skulle suddas ut, lidande särskilt fattigdom och hunger skulle gradvis tas bort, till och med insikten att teknologi behövs för att upplyfta livsstilen, kommunikationen och glädjen. Med denna enkla övergång från sinnet och kunskapen till hjärtat och tilliten skulle hela världen förändras och skifta först inifrån er egen varelse, sedan bli uppenbar i mänskligheten liksom i deras handlingar och i världen.

Det är mycket viktigt att kontemplera över förändringarna för livet på Jorden som skulle åstadkommas genom att människor flyttar sin tilltro och tillit från sinnet till hjärtat och tillåter rikedomen i Skaparens ljus, kärlek och medvetande och visdom att explodera till manifestation på Jorden.

När ni föreställer er alla skiften, övergångar och transformationer som skulle hända automatiskt och naturligt, låter ni dem i själva verket manifesteras, ni tillåter ert hjärta att föra fram nya möjligheter och verkligheter för er själva och hela mänskligheten för att uppleva som främst är fokuserade på att ta emot och uttrycka Skaparen.

Ni kanske också erkänner att det finns många människor på Jorden som kämpar mot processen att väcka upp vibrationen av tillit, tilltro och tro från sina hjärtan, istället låter de sina tankar guida dem, vilket bara kan orsaka dem smärta, lidande och till och med förödelse. För dem som önskar fortsätta vara dominerade av deras sökande på kunskap och att vara drivna av sinnet, är ert hjärtas kärlek det bästa botemedlet.

Jag delar detta med er nu då det är det nuvarande och framtida skiftet som sker på Jorden. Varje övergång kommer att ha detta fokus, det kommer att vara kärnan i alla frågor i er verklighet och i världen.

Det är tid för återfödelse av sinnet till ett nytt gudomligt uttryck, men för att detta ska ske måste gamla tankeprocesser och perspektiv utrotas vilket bara kan ske genom att man väcker upp tillit, tilltro och tro från ert hjärtchakra; en direkt port till er själ och till Skaparen. Med den mentala kroppens transformation så att hjärtchakrat kommer att få mer stöd för att transformeras vilket ger en positiv och vacker effekt på alla andra aspekter av er varelse.

För att påbörja denna process vill jag dela en invokation för att öka er tillit, tilltro och tro från ert hjärtchakra.

’Jag är medveten om skiftet som sker inom min varelse och på Jorden nu, Jag är redo och villig att assistera och stödja de nödvändiga övergångarna att ske inom min varelse och uppmuntra mig att flytta mitt fokus till att leva från mitt hjärta med lätthet och perfektion, snarare än från mitt sinne och mentala kropp.

Jag släpper sökandet efter kunskap och tron att kunskap kommer att hjälpa min upplysning, då den inte längre tjänar mig, Jag fokuserar istället min uppmärksamhet på mitt hjärtchakra för att låta mig själv att existera från mitt hjärtcentrum. Jag bjuder nu in mitt hjärtchakra att aktivera vibrationerna at tillit, tilltro och tro på Skaparen som flödar genom mig och existerar överallt runt mig.

När jag känner och upplever vibrationerna av tillit, tilltro och tro stråla från min själ genom mitt hjärtcentrum, tillåter ja mig själv att verkligen uppleva värdet och inverkan av dessa energier på hela min varelse och verklighet.

Tillit, tilltro och tro fyller hela min varelse, jag ger mitt fokus till mitt hjärta och tillåter det att föra fram genom mig, och attrahera allt som är nödvändigt och behövs för att låta mig förstå att min verklighet är helt och totalt stöttad av Skaparen, därför är allt utan ansträngning och perfekt.

Jag bjuder in mig själv att få kontakt med och komma ihåg vibrationerna av tillit, tilltro och tro som alltid finns för mig i mitt hjärtchakra, särskilt när jag gör övergången från mitt sinne till mitt hjärta till Skaparens sanning. Tack.’

Snälla låt er själva uppleva hur vibrationerna av tillit, tilltro och tro stiger upp inom er, dessa är naturliga energier som existerar inom er oberoende om ni betvivlar eller dömer er själva. Denna enkla övning kommer att uppmuntra er att känna igen Skaparen mer fullständigt inom er varelse och verklighet vilket skapare vackra övergångar för er själva och för Jorden och för fram upplysning.

Med kärlek och välsignelser, Jag är närvarande för att stödja er uppstigning,

St Germain

 

“St. Germaine: The Shifts Waiting to Occur,” channeled by Natalie Glasson, September 4, 2015, at http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html

Source: Natalie Glasson OmNa School

 

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...