Saint Germain via Sharon Stewart, 3 juli 2022

Saint Germain
Via Sharon Stewart, 3 juli 2022
Vecka 17:s Frågor
Frågor från Ingrid:
Fråga 1
Handlar om innan uppstigningen och innan ET-kontakt, om provision av medel och basinkomst. Jag antar att när alla har fått en basinkomst kommer många människor att sluta arbeta och istället ägna sig åt nöjen och personliga intressen, kanske kommer de att erbjuda produkter som de själva har skapat. Finns det en plan för att hjälpa mänskligheten genom denna övergång till självförsörjning eller är det helt upp till oss själva?
Saint Germain: Det är faktiskt poängen med välståndsfonderna – att människor får ett liv med mer rekreation och fritid. Varför? Först och främst måste det gamla systemet ”dö ut,” och jag säger detta för att det gamla systemet var skapat för att förslava er. Det är ett system för monetärt slaveri. Var snälla och förstå det. Upprepa det om ni måste. Ni är monetära slavar!
Poängen med det nya systemet är att få människor att förstå sina liv i termer av pengar: dollar, pund, euro, pesos, eller vilken er valuta än är. Det här kommer att kräva lite fantasi från er sida, eftersom ni har blivit så indoktrinerade i detta system. När det gäller stöd finns det redan, och det kommer att finnas mer stöd i den femte dimensionen när utomjordingar tillåts landa.
Just nu finns det ett krav på att vilket land som helst kan ansluta sig till det ständigt ökande BRICS-systemet, det guldunderstödda finansiella systemet som Ryssland och Kina nu leder (BRICS – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika). Kravet för inträde i det här systemet är att landet måste vara fredligt. Uppenbarligen är inte Ryssland fredligt just nu, men det agerar på uppdrag av Ljuset. Varje krigsåtgärd som vidtagits av tidigare skäl – till stöd för DS av vilket land som helst, förbjuder deras inträde i Quantum-systemet, det guldunderstödda valutasystemet, BRICS-systemet. Anledningen till detta är för att välvilliga, positiva Ljusvarelser inte kommer att landa i stor skala på en krigande planet. Massorna håller på att förberedas för utomjordisk kontakt igen. Det här är en tusenårig plan för att hjälpa mänskligheten på Jorden. Var så säkra på det!
Fråga från Irene:
 Fråga 1
Vad kommer att hända med ett stjärnfrö som är fantastisk och vänlig men som inte är vaken och v/d? Kommer v/d verkligen att skada/döda dess själ?
St Germain: V kommer inte att döda själen lika lite som att skära av själskontakten. Var snälla och förstå att under många år har många saker gjorts i hälsans namn för att skära av er från ert intuitiva sinne – vilket är er själ. Er tallkottkörtel har blivit attackterad genom fluor, EMF´s, television m.m. Ert endokrina system har attackerats genom vitt socker, droger, amalgamfyllningar o.s.v. Cigaretter, alkohol, stress, choklad, m.m. – har alla skapats för er för att hindra er från att uppfylla ert löfte som människa.
Själen kommer att välja vägen som den här personen ska ta. Om den är kontrakterad att gå till den femte dimensionen i denna livstid, kommer det att ordnas. Sharon var kontrakterad att göra det, så hon har haft ett mycket tufft liv och kämpat mot mörkret varje steg på vägen. Själar som inte är kontrakterade att gå till den femte dimensionen i denna livstid, kommer att göra det i en annan livstid, de kan även stanna kvar i den tredje dimensionen i många fler livstider. Vi har en planet med fri vilja och den uttrycks på detta sätt.
Att fortsätta att tro på det nuvarande systemet, att lyda dess mandat och påbud, fortsätter att göra er till slavar. Den uppstigna människan är självförverkligande, självstyrande och följer universell lag. Att inte göra det ger er inget annat val än att fortsätta vara en tredimensionell varelse.
Fråga 2
Har träd själar? Vad händer när ett träd huggs ner? Kan blommor höra mig efter att de har klippts av?
St Germain du förklarade att de tillhör en andra dimension/medvetandenivå. Är det ett gruppmedvetande eller har varje träd och blomma en själ?
St Germain: Träd och blommor har gruppsjälar. En fullt realiserad varelse som kan tänka självständigt har en själ. Djur reagerar mer på instinkt och växter har mindre medvetande än de.
När ett träd huggs ner, är det fortfarande vid liv. Det har sina rötter och stubben finns kvar. Du kommer att se hur stubben fortsätter att växa och skapa skott till nya grenar.
Nu ser du att många träd blir bruna och dör för att de inte kan anpassa sig till de chemtrails de får i sig. Växtliv absorberar föroreningar, och jag kan tillägga att när man äter växter får man i sig föroreningar också.
Trädet kommer att leva kvar ett bra tag, till och med som träplanka i människors hem, som inte förstår vad de har gjort.
Jordens flora och fauna offrar sina liv för det högsta goda, och det högsta goda är den högre nivån av medvetande som är en människa.
En blomma kommer att höra dig efter att du har klippt av den. Du har stängt av den från dess matkälla och den har bara en kort tid kvar att leva. Men den kan fortfarande göra vad blommor gör – den går igenom en dödsprocess och även den processen är en del av livsprocessen. Så ja, den kan höra dig.
VIOLET FLAME SOLSTICE PRAYER
www.sharonandivo.weebly.com
YouTube:  SharonandIvoofVega
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...