Saint Germain via Susan Leland, 14 mars, 2017

Saint Germain

via Susan Leland

”Den mångsidiga Violetta Flamman, Alkemi och Min Bank”

Ashtar On The Road Telekonferens

14 mars, 2017

 

“Hälsningar, Mina Älskade! Jag är Sant Germain och jag kommer i det Violetta Ljuset för att hälsa er alla och bjuda in er till att komma närmare, så att ni ska kunna känna av den värme, den Kärlek och det bemäktigande som det ger var och en av er. Jag påminner er om att jag erbjuder er detta – denna Violetta Flamma – för att användas till alla transformationer som ni väljer att göra, för vi är i sanning Ett i samma Familj, i vår ande och i vårt mål! Det finns inget tillbakahållande längre. Vi går framåt inom alla områden och på alla plan!!!

”Jag har en närvaro här. När jag säger ’här’, säger jag ’med er, med var och en av er’. Precis som ni håller på blir alltmer multi-dimensionella varelser, så är jag en närvaro i den tredje dimensionen, såväl som i de Högre dimensionerna. Så vi kan sväva tillsammans, så Högt som ni kan nå!

”Jag talar om för er att ni har kraften att ta er själva ännu Högre!!! Jag förstår att ni kan uppleva vissa stunder då ni känner er maktlösa. Ashtar talade om jordning, och det är ett gott råd.* Knyt återigen an till Moder Gaia och hennes Riken. De kan förefalla vara närvarande endast i den tredje dimensionen – och det är de fortfarande, inom alla varseblivningar. De är fortfarande en närvaro, men Moder Gaias medvetande och hennes Riken har – nästan helt och hållet – rört sig upp och ut från 3D!

”Så anslut er till dem. ’Få en resebiljett’, som man säger och följ med till den Violetta Flammans Ljus eller hur ni väljer, för ni är alla individer som alla har er egen individuella genetik, MEN – och detta är stort – jag vill påminna er om att ni alla inom er genetik bär en Alkemists bemäktigande – förmågan att förändra allt som finns inom er och som ni kan förändra!!

”När ni höjs upp i era dimensionella nivåer, är det inte då rimligt, om ni vill tala om rimlighet – känn det verkligen just nu, förnim med era sinnen den Frihet från vad vissa människor ibland kan kalla ’det värdsliga’ – vad de då talar om är tredje-dimensionella situationer, insnärjningar, förslavande, stress- samt orosmoment!

”Ni vet, jag har en bank och jag har obegränsade tillgångar som backar upp denna bank – inte enbart från det som finns här på Planeten Jorden! Jag har tillexempel redan tagit in guld från Venus. Jag bjuder in var och en av er att använda er av den Violetta Flamman som er ingång. Om ni önskar ta er en titt på min bank, så kanske ni vill ta på er något slag av glasögon, för det är mycket ljust i min bank, mycket bländande!

”Nåväl, min bank befinner sig utav nödvändighet på en lite Högre plats, på en Högre nivå av dimensionalitet än, ni vet, 3D:s lägre belägna områden – lågmarkerna, eller de låga nivåer som fortfarande existerar. Men jag har lagerlokaler på Planeten Jorden, som är redo att avlägsna pengar som den stora åtskiljaren, för när det förekommer ojämlikhet i ekonomin eller finansvärlden, så förekommer det polaritet. Det förekommer en ojämlikhet mellan de rika och de fattiga människorna. Tidigare fanns det en slags mellangrupp, men de har nästintill utplånats. Så ni har de få som är förmögna och den övriga världen. Detta är en tredje-dimensionell skapelse, en låg-vibrations-tredje-dimensionell skapelse.

Vi, Alkemisterna, får det i balans, så att samtliga får Gudomligt Styre och finansiell självständighet!! För ni har blivit så hjärntvättade med hela idén, ni känner till ordspråket ’Pengar får Jorden att snurra’ – och så vidare och så vidare. Det kan stämma om man har pengar; det är inte så trevligt när man inte har det. Och vi vet att en stor del av er fortfarande får ta itu med underskott och så vidare.

”Använd den Violetta Flamman för er själva som individer och visualisera sedan hela Världen. Ta det sedan steget vidare, där det inte förekommer några pengar någonstans, för ni lever äntligen i harmoni med era Gudomliga Gåvor – ni kan fritt få tillgång till dem, för ni vet att ni har dem och ni behöver inga pengar för att skapa eller manifestera vadhelst ni önskar er, för det är det slutgiltiga målet!!!

”Så för nu, för att kunna bygga en bro och eliminera den stora uppdelande polariteten – så försäkrar jag er att det är därför jag startade min bank och det är därför jag kan tala om för er att jag har obegränsade tillgångar för att kunna göra precis det. Så med Gudomligt Styre – med Ekonomisk Frihet för alla och ett Överflöd för alla, som leder vägen till att inte behöva pengar längre – samt med det arbete som ni, i denna Ashtar On The Road- Familj och de andra Ljusarbetarna som i sanning är fokuserade utför, så kan Planeten Jorden utvecklas! Planeten Jorden stiger upp och Planeten Jorden når de Högre nivåerna inom dimensionaliteten, vilket kommer att ske som en del av Uppstigningsprocessen – så att vi ska få den Gyllene Tidsåldern!!!

”Så jag, Saint Germain, bjuder in er att använda er av den Violetta Flamman – eller andra sätt. Ta in Kärleks-Ljuset! (Ni kan göra Healing Hands** för att ta in ännu mer av er själva, för att höja er själva, lyfta upp er själva och dela det med Världen.) Gör det oavbrutet! Med andra ord, ni kan be om att er avsikt respekteras, att ständigt få ta emot och ge ut av Ljuset, till och med när ni sover, eller äter, eller kör bil. Det behöver inte vara en fortgående meditation! Det är helt enkelt att en del av er kan vara engagerade medan ni fortfarande delvis är medvetet uppmärksamma på – eller åtminstone i främsta hand medvetet uppmärksamma på – era Levnadsvanor inom det som återstår för er av den tredje dimensionen.

”Jag ber er inte att fullständigt ignorera de ansvarsområden ni har av en tredje-dimensionell karaktär. Jag ber er att använda den Violetta Flamman – det Gyllene Vita Kärleks-Ljuset och allt annat ni har, som ni känner att ni kan göra – för att höja vad som kan finnas och som är av 3D, till åtminstone de allra Högsta 4D-nivåerna; fria från stress, fria från oro. Och det ger ett stort bidrag till hela Mänsklighetens utveckling och upplyftning för, som ni vet så har Moder Gaia redan utvecklats till de Högre nivåerna och det är där hennes medvetande primärt befinner sig!

”Så, kom igen, Mänsklighet, låt oss gå vidare med programmet med att, som ni kan säga och återansluta er till Höjderna – ta er själva upp med de medel som ni kan finna att är mest harmoniska för er – och sedan få ännu mer av de levande Livsstilsvanor som ni kom hit för att leva inom som Gudomliga Varelser i mänskliga kroppar!!! Så jag tackar er alla och jag hyllar er för att ni befinner er här, för att ni lyssnar på dessa nyheterna och för att ni delar era Kärleks-Ljus med alla som har samlats här och med alla som kommer för att lyssna och bortom det med hela Världen, Galaxen och Universum bortom! Så är det. Namaste!”

 

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-you-are-multi-dimensional-beings.html

 

** Sananda’s Healing Hands of Lovelight Meditation

http://www.ashtarontheroad.com/sanandas-lovelight-mp3.html

 

 

http://www.ashtarontheroad.com/st-germain-alchemy-my-bank.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, March 14, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or delete

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...