Sananda via Ann Dahlberg, Söndag 26 mars 2017

Sananda    

Kanal Ann Dahlberg                                                                                        

Söndag 26 mars 2017

 

Jag är Sananda och jag är här idag för att fullborda löftet, löftet som gavs för 2000 år sedan om att en ny och bättre värld skulle födas här på Jorden. Den tiden är inne nu, kära barn på Jorden. Det knakar och brakar när den gamla matrisen faller samman och den nya tar plats i stället. Energin runt Gaia är hög och kraftfull och hon får inte längre plats i det trånga utrymme som den lägre energin innebär. Det betyder kära barn på Jorden att den nya eran på Jorden har börjat och att allting på Jorden har ett fritt val att följa med Gaia. Hon har bjudit in alla att följa henne, alla kan få möjlighet att höja sin frekvens och tillsammans med henne gå in i det ljusa rike som väntar henne. Den här möjligheten har ni fått för att en hel planet stiger upp och hon älskar Er så mycket så att hon vill ha alla med sig. Allt liv och alla de varelser som finns på er planet idag och dagar som har varit. Det betyder att alla behöver höja sin frekvens så att de kommer i samstämning med Gaia.

Ljuset som tränger in i Jorden idag öppnar upp för denna högre frekvens. Mörkret flyr ljuset och det är en hel del mörker som nu har nått ytan och som nu löses upp och försvinner i horisonten. Många människor tar till sig ljuset som också löser upp deras mörker och negativa erfarenheter. De höjer sin frekvens och hjälper sig själva och Gaia uppåt på sin färd med alla hennes skapelser. Ju fler ljus som tänds, ju fler skapelser kan hon ta med sig. Detta mångfaldigas hela tiden då ljuset växer i en allt större hastighet. Det är många hjärtan idag som känner hoppet och ljuset i sitt hjärta. De börjar gå sitt hjärtas stig och blir mer medvetna om vad som händer runt omkring dem. Ja, allt är ju inte vackert som du ser, men det vackra finns precis bredvid dig. När kärleken växer i ditt hjärta så förändras bilden av vad det är du möter på din stig. Du ser mer kärlek och du möter mer kärlek vartän du går. Din värld förändras från grå till ljus. Färgerna blir klarare och klarare, du får ett annat perspektiv på den värld du lever i.

Ja, det är mycket rensning som pågår och har pågått en tid nu. En del av er har snart rensat färdigt och har höjt sin energi så mycket så att de är samstämmiga med Gaia. Andra har nyss börjat och har det lite jobbigt just nu men det blir ljusare och ljusare. En del känner sig mer harmoniska och börjar ta ett steg i taget. De börjar att lära känna sitt hjärta och försöker känna in för varje steg de ska ta. Ja, vi är ett mångskiftande folk och befinner oss på många olika skiftande steg i livet. Vi kan nu ta tag i varandra och hjälpa varandra på färden mot det sanna ljuset. Vi har alla en chans att nå dit bara viljan finns. Vi kan välja att stanna kvar och få mer erfarenheter och få möjlighet att stiga upp vid ett annat tillfälle. Ni är likafullt älskade för det och kommer att få den guidning och de medel ni behöver för detta.

Många äldre själar på vår Jord har dock valt att stiga upp med Gaia och de kommer också att göra det. Det finns också själar som redan är uppstigna på Jorden idag och de hjälper Gaia med sitt ljus vare sig de är medvetna eller omedvetna om detta. De återvänder hem när deras uppdrag är över. Ja, det finns en mångskiftande skara på Jorden av både medvetna och omedvetna varelser och de har alla olika ljus och färger. Ni kan aldrig veta vilka det är ni möter om inte erat hjärta strålar av ljus och är fullt öppet av kärlek. Det är därför bäst att möta alla med ett öppet sinne utan fördomar. Ni kan aldrig veta vilken uppgift er medmänniska har med sig i bagaget och vilket syfte det skulle tjäna. Vi är alla ”ett” så vi hjälper eller stjälper varandra på vägen. Det är dig själv du möter och det är av dig själv du lär dig saker tillsammans med andra. Ni lär varandra saker så studera situationerna du hamnar i och fråga dig vad det är du ska lära dig av detta. När du förstår det och tar till dig den erfarenheten kan du släppa det för nya erfarenheter tills du har lärt dig det du har valt att lära dig. Det är då harmonin kommer tillbaka i ditt liv och du är redo att öppna upp dig för kärleken. Ditt hjärta leder dig fram till kärlekens port så lyssna noga på det. Det är ditt hjärtas röst som ska höras allt starkare nu. Det är våra hjärtan som tar över världen idag.

Mitt hjärta gläds med era hjärtan och jag ser fram emot ett snart återseende.

Gå i frid, gå med hjärtat. Jag finns bland Er och hjälper Er nu.

Ljus och kärlek sänder jag till alla hjärtan som finns på Jorden.

Sananda

Du gillar kanske också...