Saint Germain via Genoveva Coyle, 5 februari, 2018

St. Germain, 5 februari 2018 

Via Genoveva Coyle

Jag hälsar er käraste bröder och systrar! Jag är St. Germain, förvaltare av den Violetta Flamman, er följeslagare under den här resan av kärlek och medskapande, alltid er familj och allierade.

Jag har kommit hit för att gratulera er. Jag är här för att höja mitt kristallglas fullt av ametistelixir. Jag är här för att salutera er och hjälpa er att gå framåt och ge er mod att förena er med mig i nästa äventyr, som vi ska ta oss an tillsammans. Ja, jag utmanar er att medverka i nästa gruppmöte (webinar) tillsammans med Modern, Linda Dillon och hela Rådet.

Jag är här för att bjuda in er att vara med mig de närmaste veckorna, och jag utmanar er att titta på insidan av ert söta jag för att se vad ni är inspirerade av att presentera. Vad är det som ert hjärta längtar efter att manifestera, och vad är det som ni har varit ovilliga att möta på grund av rädsla? Rädda för att det skulle vara för stort, för ovanligt, konstigt eller verklighetsfrämmande, kalla det vad ni vill eftersom det inte gör någon skillnad varken för mig eller Modern.

Jag är här för att berätta för er att det är lätt att köpa kärlek med guld och silver, eller med rikedom av alla typer och slag. Men låt mig säga något till er som ni redan vet, men inte erkänner för er själva … var och en av er ser kärlek, guld, silver och överflöd på så många olika och unika sätt. Var och en av er är mer än kapabla att berika livet på ett underbart och kreativt sätt. Allt ni behöver är en liten knuff, lite uppmuntran för att förstå helheten om vilka ni är.

Låt mig ta bort alla dessa blockeringar och handikappande medel som hindrar er från att bli ert skickliga, allvetande och skapande jag. Låt mig ta bort och lösa upp de sista rädslorna och tvivlen som ni har inom er. Låt mig sudda ut uppfattningen om att ni är separerade från oss och Källan, som aldrig någonsin skulle skapa något som är mindre än kärlek och ljus. Och som ni förstår, kommer ni, som vi, heller aldrig att kunna skapa något som är mindre än perfekt, eftersom vi är Ett.

Vi har haft massor av diskussioner angående er förmåga att få till stånd – bra eller dåligt, eller bättre sagt, oönskade element, för dåligt är bara den andra änden av spektret – beroende på vad ni låter leva kvar i ert personliga fält. Eller är ni rädda för att ert ego ber er eller påverkar er att arbeta med projekt som inte är användbara, eller till och med farliga för andra. Släpp dessa rädslor nu meddetsamma! Låt mig ta hand om dem för er, eftersom de håller er i ett tillstånd av brist och osäkerhet i onödan.

Ni har era aningar och era känsliga sinnen är fullt aktiverade, så att ni lätt kan urskilja när det är någon typ av manifestation som inte är i linje med det högsta och bästa för er. Alla ni vet när er uppmärksamhet och era energier fokuserar på låga vibrationer, och ni är snabba att omgruppera och omdirigera, även innan era guider skickar er några varningssignaler och ledtrådar.

Var säkra på att när ni är förankrade i kärlekens sjunde dimension av Kristusmedvetandet och bortom det, som ni alla här är, var då medvetna om att det bara kommer att finnas mirakel i överflöd och storhet och godhet för er alla, som ni med lätthet bemästrar och skapar själva.

Det är roligt, det är glädje, det är vad vi alla har väntat på. Ta bara min hand och kom med mig. Ta min hand och anslut er till det Kreativa Rådets Cirkel.

Jag kommer att lämna er nu med min Violetta Stråle av underbar glädje och kärlek. Vi ses snart. Farväl!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

http://counciloflove.com/

Du gillar kanske också...