SaLuSa, 17 april

SaLuSa

17 april, 2015

Kanal: Mike Quinsey

 

Kära Ni,

Ljuset ökar mycket snabbare och allt tack vare dem av er som ståndaktigt och lojalt håller fast vid er livsplan. Ni kanske inte nödvändigtvis med säkerhet är medvetna om hur väl ni följer den, men ni känner en djup ”känsla” av tillfredsställelse i allt ni gör. Ni får hjälp av oss, tillika av era Guider, i varje händelse, vi håller er på er sanna väg och hjälper till där vi kan. Slutresultatet av hela ert engagemang är att ni kan fortsätta gå framåt utan att bli distraherade bort från er väg. Era belöningar för att ni gör så är rikliga och en dag i en inte alltför avlägsen framtid kommer ni sannerligen att bli medvetna om hur mycket er insats har uppnått. Det handlar inte om kvantitet utan kvalitet, och varenda en av er hjälper på ert eget sätt att upprätthålla Ljuset på Jorden. Ni är de facto priviligierade att ha blivit utvalda för dessa uppdrag, eftersom många själar frivilligt har anmält sig för att utföra ett sådant arbete. Alla har emellertid inte nödvändigtvis valts ut för denna verksamhetsperiod. Nu har tiden kommit, som ni i många livstider har arbetat för och redan nu kan många ”känna” förändringarna som har skett då de negativa energiernas påverkan har minskat.

 

De tider som ni nu befinner er i är besynnerliga att beskåda, då man får uppleva ytterligheter, vilka kan vara rätt förvirrande. Det här är en period då de negativa energierna verkar växa och förorsaka fler problem än vanligt. Men de får en större effekt och uppmärksamhet på grund av det. Det är snarare som att det sker en ”djupdykning” och man tar tag i de sista resterna av den gamla perioden. Fortfarande görs tydliga lärdomar men snart kommer tiden då vibrationerna kommer att höjas. Då detta sker kommer de att lyfta upp er till en nivå som inte kan acceptera de lägre vibrationerna. Så fortsätt att stadigt blicka framåt och tillåt inte ert fokus och er beslutsamhet att vackla. De Mörka är medvetna om att deras tid håller på att rinna ut och likt en trängd råtta i ett hörn är de benägna att gå till angrepp utan att ta hänsyn till konsekvenserna. De hoppas att de skall kunna fly från Jorden när allt vänds emot dem.

 

Som ni redan känner till, så ”väntar tiden inte på någon” och trots att framtiden i princip är fastställd kommer er fria vilja att avgöra exakt hur den utfaller. Mänskligheten består av en mycket blandad grupp själar från olika planeter och till och med stjärnsystem. Men den huvudsakliga gruppen är de som har kommit till Jorden för att utvecklas. Det finns ingen annan plats som är precis som Jorden, och som erbjuder en så snabb evolutionsväg. Den är tuff och krävande, men den är den snabbaste där man får uppleva allt som behövs för att utvecklas bortom de lägre vibrationerna. Bär i minnet att oberoende hur svårt livet än kan vara, påtvingas det aldrig på en själ, och man måste ha gett sitt samtycke till alla erfarenheter det kan erbjuda. En själ kan förvisso ändra sig, till och med i sista minuten, när det gäller en inkarnation. Det inträffar sällan, för ni har i förväg gått igenom syftet för den, innan ni inkarnerar och vet precis vad ni kommer att kunna uppnå i den.

 

Ni behöver inte bekymra er över resultatet för en annan själs väg. Var och en av er går igenom upplevelser i enlighet med era behov, och många själar kommer att korsa er väg och ha flyktig kontakt med er. Det är ofta på grund av ett speciellt syfte, men kan ändå vara ett viktigt steg för er båda två. Huvudaktörerna i ert liv har helt sannolikt varit med er i andra liv och några familjer förblir tillsammans i många inkarnationer. De deltar ofta i olika roller och ni borde vid det här laget känna till att det innefattar upplevelsen av att uppleva de olika energierna som antingen Man eller Kvinna. Om ni tillbringar alltför många på varandra efterföljande liv i ett kön, verkar det bli svårare att byta när behovet uppstår. När ni får en överblick över helheten kommer ni att förstå att det krävs en hel del förberedelser för att säkerställa att era liv på Jorden blir produktiva, och att de verkligen hjälper er att utvecklas.

 

För er framtid planeras de mest underbara händelser, när punkten är nådd då ni kan leva den sanning som kommer att avslöjas. Livet kommer att bli helt annorlunda jämfört med vad ni just nu upplever och har litet samband med vad det borde eller kunde ha varit. Under årens lopp har er utveckling förts i den riktning som har passat Illuminatis målsättningar, och de har hållit er tillbaka. Det skedde för att hålla er under deras kontroll och i ett tillstånd av förvirring, så att ni hålls i ett tidlås. Ni kommer naturligtvis mycket snart att bryta er ut ifrån det och era liv kommer att gå framåt med skutt och språng. Det betyder emellertid inte att era liv har varit bortkastade utan ni har tvärtom väldigt snabbt lärt er mycket. Under mera normala förhållanden skulle era framsteg ha skett mycket långsammare. Som vi tidigare har nämnt erbjuder varje situation er någon slags möjlighet att föra er utveckling framåt.

 

Ni kanske har hört att det finns utomjordiska baser både på land och under havsytan. Vi är medvetna om dem och de har tillåtits att stanna kvar, förutsatt att de inte gör försök att göra ingripanden med andra livsformer. Alla de som är involverade med Moder Jord är här för att uppleva er dimension och allt som den har att erbjuda. Några Varelser såsom Agarterna har varit bosatta i den Inre Jorden i eoner av tidsrymder och avvaktar tills den rätta tiden infaller för att ta del av Jordens framtid. Andra såsom Anunnaki har ingripit i er evolution och viglade upp den ena rasen mot den andra med krigen som det ledde till. Deras inflytande och makt över er har dock tagit slut efter cirka 5000 år. Dessa var ingalunda de första besökarna till er Jord som har blandat sig i er evolution. Men trots allt som skett i dessa perioder har karma kommit med in i bilden och som all annan utmaning för er övertygelse, har det gett en möjlighet till utveckling. På Jorden har ni till stor del hållits ifrån all utomstående påverkan som skulle ha kunnat ändra planen för er evolution, eftersom den redan har godkänts av de Högre Makterna.

 

Jag är SaLuSa från Sirius, och älskar den beslutsamhet som ni har visat för att hålla fast vid friheten som är er rätt och ert arv. Yttrandefriheten är så viktig för sann demokrati och för att göra det möjligt för er att fortsätta med er utveckling utan inblandning. Er nuvarande tidsperiod har kommit till sitt slut och det finns tecken på att den nya har börjat påverka era handlingar. Leta ständigt efter Ljuset i alla och när tillfälle ges, dela er glädje och lycka med dem. Det är förvånande hur snabbt ett vänligt ord eller en vänlig gest lyfter upp en annan själ och höjer upp deras vibration.

 

Tack SaLuSa

Mike Quinsey.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...