SaLuSa, 24 april

SaLuSa, 24 april
Kanal: Mike Quinsey

 

Vägen framåt kommer att vara full av trevliga överraskningar, bortom vad de flesta av er har förväntat sig. Men många av dem kommer att uppfylla era nuvarande förväntningar baserat på vad ni har projicerat in i framtiden. Det är inte satt i sten, men kommer ändå att ta er in i den Nya Åldern som ni har förberetts för. Ert öde har förordats av de högre krafterna, men ni har haft fri vilja att bestämma på vilket sätt ni reser på den vägen. Ni har gjort den tuffa delen , så att säga, och nu kommer inte längre de negativa krafterna att kunna störa era framsteg som de har gjort tidigare. Deras makt har redan inskränkts och de har inte längre möjlighet att göra som de vill.

 

Ert mål bör nu vara att centrera er uppmärksamhet mer på er själva, så att ni inte halkar tillbaka då ni redan har uppnått så mycket. Er resa genom dualitet har varit tuff och krävande, och er styrka har finslipats under livets strider. Er plats på jorden är nästan som en åskådare då ni lever ert liv i ert eget energifält, i stort sett opåverkad av händelser som inträffar utanför det. Ibland måste ni gå utanför, men ni kan återkomma opåverkade av de lägre energierna. Er roll är att vara ett ”lysande” exempel för andra så att de kan lära av det. De kommer att lockas till er och det ger er möjlighet att hjälpa dem att höja sina vibrationer. Som ni vet, ”lika attraherar lika” och när ni närmar er dem, sker en naturlig rensning över alla lägre energier.

 

Där karma är involverat kan ni fortfarande testas, men i takt med att ni stiger upp finner ni utmaningen lätt att hantera. Dessa är de tider i de lägre vibrationerna, av de slutliga liv för många av er, som då ni gör framsteg kommer att börja förstå var era nästa erfarenheter måste vara. Ett panorama av val ligger framför er, och ni kommer att få hjälp att göra ett klokt val som garanterar era fortsatta framsteg. Skillnaden mellan det förflutna och nuet är att ni är tillräckligt upplysta för att göra era egna val. Moder Jord har gett mycket av sig själv för utvecklingen av mänskligheten, och hon utvecklas också och många av er kommer att gå med henne.

 

Som ni vet så händer allt i ”Nuet” och det är därför vi kan se in i er framtid och se vilken väg ni sannolikt kommer att gå. Vad vi med säkerhet vet är att ni kommer att fortsätta att utvecklas ganska snabbt inom Ljuset, och än en gång bli Galaktiska Varelser. Återigen, hjälp kommer att ges för att hjälpa er på den vägen av dem som redan har gått den med framgång. Livet kommer att vara helt annorlunda än vad ni upplever nu, och den mest anmärkningsvärda förändringen blir den grad av frihet som ni kommer att erhålla för att resa i Kosmos. Ni kommer till synes att ha oändliga möjligheter att få träffa andra former av liv, och vara mentor för dem.

För närvarande är det svårt för er att förstå vad som väntar er, eftersom Kosmos är så stort och livsformer existerar överallt. Ni har också många dimensioner framför er som ni kan utforska, och er enda begränsning är er egen vibration. Intelligent liv finns i överflöd, och Jordens Mänsklighet kommer att finna att det finns så mycket mer att lära och uppleva. Tänk er att alltid kunna resa med tankens kraft, att avståndet som ni nu förstår det, inte innebär något hinder. Som jämförelse kan sägas; er tid på Jorden är mycket som att vara i karantän, och det är väldigt sant. Av nödvändighet var ni tvungna att skyddas från yttre inblandning, även om andra Varelser har tillåtits att ta kontakt med er. Med alla saker i beaktande, borde ni nu börja förstå varför era erfarenheter på Jorden har observerats noggrant och planerats omsorgsfullt. Vad de än kan ha bestått av, tänk på att ni har, såsom ni själva skulle sagt ”tagit den snabba kursen” för att säkerställa er snabba utveckling, och var och en av er har frivilligt anmält er att vara del av den.

 

För att återvända till Jorden.. det är en vacker planet som en dag i en nära framtid kommer att återkomma till ursprungligt skick. Ni har hört talas om ert Edens lustgård, och de dagarna kommer tillbaka igen då Moder Jord ännu en gång tar sin plats i de högre vibrationerna. Evolution pågår och det ultimata är när perfektion uppnås, och allt liv återgår till Gudomen. Men det finns mycket att uppleva innan den nivån nås. Njut, då ni upptäcker de underverk som ligger framför er, och möter de mest gudfruktiga Varelser som lever i de högre dimensionerna.

Tillbaks till er nuvarande situation; ni kommer snart att få uppleva några händelser som ni ivrigt väntat på. De mörka Tjänarna är att inte betrodda och har ofta brutit sina löften för att möjliggöra utvecklingen av Ljuset, som planerat. De har dock oundvikligen brutit sitt ord, och orsakat förseningar som skulle ge er fördelarna med den Nya Tiden. De väntar och är redo att avslöjas, och planerna är långt framskridna för att göra tillkännagivanden så snart som möjligt. Vi hänvisar till den tid som kommer före det nya året, och det är det tidigaste tillfället för att göra det. Andra kommer snabbt följa när de kommit igång, och vid den tiden kommer de mörka Tjänarna inte längre att kunna påverka resultatet.

 

Mina Kära, vi beundrar er beslutsamhet att vinna kampen mot de mörka Tjänarna, och det har redan uppnåtts genom ert engagemang för att etablera Ljuset på Jorden. Etableringen har påbörjats och det finns ingen återvändo nu, och heller inget sätt som den kan stoppas på. Striden har vunnits och allt som återstår är att städa upp efter att det återstående karmat har uppfyllts. Det är naturligtvis för tidigt att göra anspråk på en total seger, men det härliga ögonblicket kommer i de flestas livstider. De lägre energierna minskas ytterligare genom era fortsatta åtgärder att etablera Ljuset fullt ut på Jorden.

 

Jag är SaLuSa från Sirius och välsignad att vara den som utsetts att fortsätta denna kontakt med er. Vi vet att ni svarar bra på den information som ges ut, och vi ser hur Ljuset växer snabbare och ett stort nät placeras runt jorden. Vår kärlek är med er då ni håller ert fokus på målet för fullständig framgång.

Tack så mycket, SaLuSa

Mike Quinsey

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

 

Du gillar kanske också...