Saul, 19 april

Saul 19 april 2015

Via: John Smallman

 

Livet är en gudomlig gåva som aldrig återkallas

God morgon Kära Saul. Tack för ditt senaste meddelande. Om du önskar kommunicera något finns jag här redo att ta emot, även om jag känner mig trött – men vem gör inte det?

God morgon kära John. Tack för att du tar kontakt, din trötthet är inte bara pga brist på sömn i natt, utan också ett resultat av den enorma förändringen av energier som regnar ner på Jorden för att förnya era kroppar i förberedelse på ögonblicket för uppstigning som hastigt närmar sig. Nej, ni hittar inte på det här, jag vidarebefordrar det till er så att ni kan vara tillåtande mot er trötthet istället för att döma er själva. Detta är en period av intensiv aktivitet då de återstående aspekterna av mänsklighetens uppstignings-/uppvaknandeprocess genomförs så att er uppstigning kan fortgå snabbt och smidigt och låta er få alla de fördelar som har utlovats till er under så lång tid. Ja, det är vad vi alla hoppas på, så låt oss få det att hända!!!!!!!!

 

Ni får det att hända, så låt inte trötthet, eller ens utmattning få er att vekna i ert beslut att få det att hända. Ni har styrkan, kraften och den gudomliga hjälpen att uppnå era mål. Gå tillbaka till den intentionen ofta och håll kvar den för det är därför ni inkarnerade. Innan ni kom till Jorden som människor denna gång, visste ni vad det betydde och ni visste också att ni skulle klara det, att ett misslyckande inte var ett alternativ och att det faktiskt var omöjligt och djupt inom er vet ni att det är så det är.

 

När ni drabbas av tvivel, depression eller oro be oss om hjälp! Vi är här för att stödja er i varje stund, era frågor till oss, era böner och era klagomål blir alla hörda och erkända. Om ni inte visste att den gudomliga planen skulle uppnås, skulle ni ha givit upp för länge sedan att få det till stånd. Att vara människa är att uppleva sinnestillstånd som går upp och ner för att de är en del av det illusoriska tillståndet av separation som ni upplever, och en av anledningarna till att ni upplever dessa sinnestillstånd är att ni kan känna empati med dem på Jorden som ni är här för att hjälpa att väcka upp.

 

Ingenting har lämnats åt slumpen eftersom detta är en gudomlig plan som förs framåt mot sin upplösning i perfekt tid, och slumpen är inte del av planen. Allt går precis enligt schemat, som det alltid har gjort, det är bara det att i illusionen är den där känslan av säkerhet, det där inre vetandet, är svårt för er att få tillgång till i varje ögonblick. Påminn er själva ofta att den gudomliga Viljan alltid uppnås på ett perfekt vis, som det måste vara eftersom det inte finns några andra alternativ, och slappna av i den inre vetskapen då Kärlek fyller varenda litet utrymme inom er från vilka ni har tagit bort tankar och intentioner som inte är i perfekt harmoni med Den.

 

Guds oändliga och intensiva Kärlek för er är totalt bortom er mänskliga förståelse, bara acceptera det och fortsätta att hålla era Ljus högt, där Det behövs, för det är verkligen er egen Vilja, vilket alltid ligger i linje med Guds.

 

Varenda person på Jorden vid den här tidpunkten är engagerad i mänsklighetens andliga utvecklig och valde att delta i uppvaknandet när det sker. Men ett enormt stort antal har definitivt glömt sina syften och undrar ofta om det överhuvudtaget är något sant syfte för ett mänskligt liv förutom den ego-baserade intentionen. ”att vara nummer ett, bättre än någon annan” och om det inte är möjligt, för att de ser sig själva som ”Inte lika bra som, eller inte tillräckligt bra” och då kan deras intentioner förändras bli en avsikt att dra ner andra till sin egen upplevda nivå av misär och otillräcklighet.

 

Illusionen har varit i gång under eoner av tid och pendlat mellan perioder där allas välgång har varit prioriterad och perioder då ett mäktigt ego försökte förslava alla efter sin vilja. Som ett resultat av det har många karmiska rester som de behöver rensa bort och göra sig fria från, för att göra plats i sina hjärtan för Kärlek. Alla har lidit i eoner på grund av att illusionen är en plats som fokuserar på separation, övergivenhet och den ständiga kampen om överlevnad. Varenda människa har upplevt det och många upplever det fortfarande.

 

Det blir tydligt för majoriteten att konflikt och att regera genom auktoritet är omänskligt och helt galet. Måna, speciellt de yngre hos er, vägrar stödja de gamla sätten för de ser skadan som dessa sätt har orsakat väldigt klart och fortsätter att orsaka då stora internationella företag fortfarande i det stora är fria att förstöra planeten i syfte att tjäna pengar. Men som ni väl vet, det finns ingen vinning i att förstöra planeten som stödjer er, för att genom att göra det underminerar ni kraftigt hennes förmåga att fortsätta göra så. Som en konsekvens, förenas människor över hela planeten för att förändra reglerna som har tillåtit dessa själviska och självdestruktiva aktiviteter. Och reglerna förändras.

 

Livet är en gudomlig gåva som aldrig återkallas, det genomsyrar hela det synliga Universum och långt, långt bortanför. Det finns bara liv – Kärlek. Allt som existerar har skapats i Kärlek och all form har liv, det finns inga undantag. Ni ser livet som rörelse, men era sinnen som människor har bara en väldigt begränsad förmåga att uppfatta andra former av liv och därför väljer ni, i ert tillstånd av begränsad medvetenhet, som är det tillstånd som ni upplever medan ni är invaggade i illusionen, att tro att allt oorganiskt material är livlöst, dött.

 

Under de senaste hundratals åren då er vetenskap har utvecklats har den upptäckt att många av dess antaganden och ”bevisade fakta” ständigt visar sig vara fel. Vetenskapligt etablerade ”fakta” visar sig hela tiden att bara stämma delvis, eller inte stämma alls. Detta skylls ofta på de tidigare generationers inkompetens medan man också erkänner att de självklart inte hade fördelen av modern teknologi till hjälp i sitt sökande efter kunskap. Många verkar dock glömma att dessa tidigare generationer hade vad som vid den tiden kallades för spjutspets teknologi tillgänglig. Det är bara att fältet av kunskap fortsätter att expandera och kräver nya sätt att titta på saker och också ny teknologi blir snabbt utdaterad. Ett stort antal i varje generation verkar göra misstagen att ro att de vet mycket bättre än dem som var före dem, och kan inte förstå att de också kan bevisas ha fel allt som oftast. Trots det engagerar de sig i aktiviteter utan att tillåta möjligheterna av att enorm skada kan vara följden om de har fel. Och självklart kan bevisen för den arrogansen ses över hela världen som de fortgående tanklösa skövlingarna av jordens resurser som ofta orsakar ny och svår skada, skada som ”experterna” först sa, att de inte kunde inträffa och sedan sa att de kunde behållas.

 

Den otroliga arrogansen utmanas dock nu. Över hela världen ställer sig folk upp och räknas. De gör det väldigt klart för dem som önskar behålla status quo att detta inte längre kommer att tolereras. Många lagar har i tysthet introducerats för att skydda stora industri-konglomerat från att hållas för räkning för den skada de orsakat genom sin verksamhet och för att förhindra att de måsta besvara något krav på dem för att kompensera eller återställa, dessa oerhört oansvariga lagar är i sanning ointagliga och kommer att återkallas.

Stora och enormt nödvändiga förändringar i de sätt ni lever på Jorden kommer till stånd, vilket garanterar er att den skada som redan är gjord repareras och att de pågående industriella aktiviteterna snart kommer att avslutas. Mycket som händer för att ändra på ert förhållande till planeten, till gagn för hela mänskligheten och för planeten själv, rapporteras inte i den allmänna median. Som en konsekvens av det är det väldigt få av er som har någon idé om de fantastiska framsteg som faktiskt görs när det gäller att rensa upp efter de industriella aktiviteterna. Tidvattnet har vänt, balansen har förändrats och den Nya Tidsåldern föds vibrerande över hela världen.

Detta är en tid för optimistisk entusiasm, släpp taget om era tvivel och bekymmer och påminn er själva ofta om att ni vet att ert uppvaknande är oundvikligt. När ni går till ert tysta inre ställe varje dag för att tillbringa livsviktig tid i bön, kontemplation, meditation eller bara avslappning, öppna era hjärtan för att ta emot Kärlekens överflöd som erbjuds till er i varje ögonblick och be om hjälp för att känna Den, förnimma Den och för att veta att Den stödjer er i varje stund. Vi är ständigt med er, men när ni fokuserar era tankar på tvivel och oro blir er förmåga att känna vår kärleksfulla närvaro väldigt försämrad. Lita på att vi är med er, och effektivt håller era händer och omfamnar den spontana känsla av välmående som följer av det.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...