SaLuSa

SaLuSa

24 oktober, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Vi hör ropen från dem som är de som känner att de har blivit övergivna, och motigt försöker att finna en mening med livet. Mitt i denna omvälvning som pågår är de förvirrade och kan inte se en framtid för sig själva. Om de bara kunde förstå hur enormt det som händer är så kanske de kunde se de stora förändringarna som är på gång. Den Nya Åldern påbörjades tidigare detta år när de gamla energierna drogs tillbaka för att bytas ut mot nya som kommer in, med andra ord så har båda uppsättningarna påverkat ert tänkande. De nya energierna kommer dock att byta ut de gamla och medföra framsteg och förändringar som klart kommer att indikera vägen som Mänskligheten har styrt in på. Det kan förstås att ni är förvirrade över händelser som äger rum, men om ni tar ett steg tillbaka och noga observerar så kommer ni att se att saker och ting förändras till det bättre. Ja, konflikter äger fortfarande rum och fred på Jorden förefaller långt borta, men redan nu så inses det hur fruktlöst krig är. Varelser med en förståelse av hur fredliga lösningar åstadkoms träder fram, och deras röster kommer att höras och läggas märke till.

Försök att se bortom oroligheterna på Jorden, och vet att er framtid är tryggad. Många grupper från de högre nivåerna stöder er och använder sitt inflytande för att införa fred. De kan inte påtvinga er sin hjälp, men är redo att hjälpa när ni svarar på lämpligt sätt. När ni ingick i den sista Åldern fick ni fri vilja att välja att växa i enlighet med ert val av framsteg. Ni fick dock alltid guidning då ni vände er till Högre Varelser om hjälp. Men ofta så ignorerade ni det och tog er egen väg, och som en konsekvens satte ni er själva på en väg som ni själva hade valt. I enlighet med den fria viljan ni hade fått fortsatte ni att växa, men istället för att bli ett med varandra så fördrog ni att gå er väg framåt ensamma. Ni har hela tiden fått guidning, men i slutändan är det ni som har beslutat om riktningen som ni ville följa. Så, då ni ser tillbaka på Mänsklighetens historia så ser ni resultatet av era val.

Idag har ni en mycket mer acceptabel situation, då inflytandet som har hållit er i stort sett i ett krigstillstånd inte längre har makten att hålla er i detta tillstånd. Överallt runt omkring er så växer en rörelse för fred och förändringar som kommer att bli så mäktig att inget kommer att kunna stoppa era framsteg. Den nya Åldern har börjat och ju fler av er som fokuserar på den desto snabbare införs den. Många teknologiska framsteg väntar på detta ögonblick, och när det sker kommer ni att snabbt rusa framåt. Alla behov kommer gradvis att tillfredsställas och med vår hjälp i en takt som kommer att förvåna er. Så vi ber er att inte låta er tro tyna bort, och vet att framtiden har setts och ni kommer att lyftas upp ur er nuvarande nedgång. Slutet har uttalats och ingen kan ändra på detta, och till skillnad från tidigare Åldrar så kommer denna att ha ett lyckligt slut. Majoriteten av er kommer att se förändringarna under ert nuvarande liv, och en del av dem äger redan nu rum.

Vi ser alltid om er och Moder Jord, då hon också är mycket involverad i de förändringar som till slut kommer att se hur en ny Jord träder fram. Det är förstås förändringar som inte händer på en dag, men det är lika bra att ni vet vad framtiden har att bjuda och att ni är förberedda. Jorden har varit den plats där ni har gjort största framsteg under en relativt kort tidsram. När jag nämner detta vill jag påminna er om att ni har levt många liv inom alla olika sorters förhållanden, och ni får hjälp från era Guider att välja de som har mest nytta att erbjuda er. Ni finner nu hur ni skördar frukten från sådana erfarenheter, och många av er har nått en punkt då ni inte länger behöver inkarnera igen i de lägre vibrationerna. Ingen väljer ut vem som är redo att ge sig av, det sker genom automatiskt val baserat på den ni nivå ni har uppnått. Gläds och var vid gott humör då er långa resa nästan är slut, och håll er helt och fast inom Ljuset.

Hela universum väntar på att den mänskliga rasen skall gå vidare, och det är ett mycket större ögonblick i er utveckling än ni förmodligen kan uppskatta. Det blir stor glädje efter att ni har stigit upp och gamla vänner och bekanta från många tidigare inkarnationer kommer att delta i firandet. Vi inom den Galaktiska Federationen som nära har följt era äventyr kommer till slut att kunna visa oss själva och träffa er på Jorden. Vi har mycket att göra tillsammans inom en nära framtid, och vi skall hjälpa att påskynda er ankomst till de högre dimensionerna och assistera er att finna er hemma. Nu är det spännande tider oberoende av vad som äger rum på Jorden, då den nya Åldern kommer fram snabbare än någonsin.

Vad som visas er under dessa avslutande stadier av den gamla Åldern är det extrema hos de som inte kan frisläppa uppfattningar som håller dem tillbaka. Det enkla svaret är dock att inse och erkänna att alla själar är Ett. Under sådana förhållanden så är vad ni gör mot en annan något ni gör mot er själva, för ni kan inte avskiljas från något som händer. ”Enheten” är fullständig och som ett kollektiv avgör ni vägen som Mänskligheten tar. Det enda undantaget är då krafter mäktigare än de på Jorden beslutar sig för att träda in och avgöra er framtid. Detta har ofta hänt vid slutet på en cykel när den avslutas. Det påverkar dock inte er fria vilja, som ni utövar hela tiden. Naturligtvis finns det alltid inflytande som attraherar er på det ena eller andra sättet, vilket låter er göra ett val av fri vilja. Som en individ fattar ni era egna beslut då det gäller vägen ni tar, men det finns dock vissa villkor som gäller beroende på ert slutmål.

Jag är SaLuSa från Sirius och då tiden går märker jag att många själar börjar expandera sitt medvetande och Ljuset expanderar stadigt. Det finns en klar uppdelning som äger rum då det gäller de som har valt Ljuset för att lyfta sig själva upp ur mörkret. Det är oundvikligt att de kommer att gå framåt och till slut ta sin plats i de högre vibrationerna.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...