Samtal #31 via AiA Maria, March 8th, 2021

 

Samtal #31 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärt innerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med eder om drömmar. Vi ser mången av eder leva livet som i upplevelsen av eder värsta mardröm. Vi ser eder drömma eder bort från det ni upplever som eder nuvarande verklighet.

 

Vi frågar eder:-Vad är det ni drömmer eder bort ifrån? Drömmer ni eder bort ifrån en verklighet som inte överrensstämmer med bilden ni har av hur livet ska vara?

 

Vi uppmanar eder här att utforska vad skillnaden är mellan dröm och verklighet. Vi frågar eder:-Är det skillnad mellan dessa båda? Om så är fallet-vad är då skillnaden?

 

Från vårt perspektiv är det ni bedömer som en förväntad verklighet just endast en dröm. Vore den verklighet vore den ingen dröm eller hur?

Drömmen ni drömmer är inte mindre verklighet än den förväntade verkligheten eller hur?

 

Verkligheten är varken igår eller imorgon eller hur?

 

Från vårt perspektiv är verkligheten ögonblicket i nu. Nuet är allt som finns-allt annat är en illusion eller ”en dröm”.

 

Ser ni det vi ser?

 

Vi säger eder att det är inget fel att drömma men påminner eder om att det finns möjligheter i att genomskåda illusioner av ”verkligheter” och ”drömmar”.

 

Vi återvänder här nu till ”mardrömmen” mången av eder upplever sig befinna sig i. Vi ser denna ”nattliga mara” jaga eder dag som natt och vi vet att mången av eder är utmattade och uppgivna och sänder eder ljus.

 

Ljus att belysa maran som jagar eder-eller är det ni som jagar maran?

 

Vi uppmanar eder att spegla denna vår fråga och reflektera över edert eget svar.

 

Det är möjligt att ni här ser myntets två sidor som i att ni både upplever eder jagade och och som den som jagar. Här följer då frågan vem som skapar denna mardröm?

 

Vi ser mänskligheten sitta fast i en historisk mardröm av andras mörka sanningar som i rädsla skapar våld, hat,krig och endast åsamkar eder alla stor smärta.

 

Vi säger eder detta:-Mänskligheten har använt snooze alarmet länge nog- nu är tid att vakna!

 

Liv i ögonblick skänker in-seende som i se inåt. Väck edra hjärtan!

 

Öppna hjärtan skapar ny verklighet i varje andetag är ni fria i varje ögonblick badar ni i kärlekens ljuva överflöd.

 

Tänd ett ljus-så skapar vi ljusöar som stärker och helar varandra !

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

You may also like...