Samtal #11 via AiA Maria, 21 januari, 2021

Samtal #11 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med er om era upplevelser av mörker och meningslöshet.

Valet av slumpmässiga skeenden begränsar människan till att ej mäkta med att se just något annat. I tron på ”slumpen” förlorar ni er egen kraft. I tron på ”ödet” likaså.

I ”slump och öde” överger ni er egen kraft och lämnar över makten till någon annan.

I samma ögonblick ni lämnar över kraften och makten skapar ni er själva som offer och börjar att offra.

Ni ger allt och får tillbaka det ni ger-offer!

Människan lever i villfarelsen av att ni först måste ge för att sedan få.

Vi säger er detta:”Ge till er själva först”. Hur är det annars möjligt att ge? Det är inte möjligt att ge något ni inte vet att ni bär eller hur?

Vi hör samskapade kollektiva tankar som i att det endast är de ni benämner och bedömer som egoister som tänker endast på sig själva.

Vi säger er detta :- Ego är rädsla. Ego är inlärt och inpräntat. Häri finns en pusselbit. Sök ert ego och finns ert hjärta!

Rädsla kämpar emot. Tillåt att i dess motsats-i tillit skapa nytt.

Vi vet att människan upplever ”omskakad” i dagarna som är i nu. Upplevelsen i överraskande och förvånande i att upplopp utspelar sig trots att det som ni säger:-Inte får ske.

Vi säger er detta:-Allt är möjligt. Kollektivet samskapar verklighet.

Väljer ni att blunda ja då väljer ni att bortse ifrån en del av er verklighet.

Ni kan inte se det ni blundar för-så enkelt är det.

Så frågan är:-Varför väljer ni att se bort ifrån det som ni kan se om ni öppnar edra ögon?

Vi säger er detta:-Det finns ingenting som förvånar om ni väljer liv -med öppna ögon och i tillit.

Ser ni inte att det är när ni ser ja verkligen ser som sanningar uppdagas ?

Varför är ni rädda för att se?

Vi säger er:-Detta är egots makt över era ögon. Egot som bär illusionen av att ni ingen kraft har att förändra det ni ser och då väljer ni av rädsla att blunda.

Varje gång ni blundar vinner egot än mera mark. Betänk denna vår sanning.

Varje gång ni väljer att blunda förlorar ni er egen kraft. Vad händer då om ni väljer att vakna?

Vem vinner på att ni blundar?

Vi väljer här att beröra det ni benämner politik. Vi säger er detta:-Politik är kärlekens motsats. Kärleken bär inget behov av bakdörrar ej heller av vapen till försvar. I tillit bär kärlekens krigare medkänslans kraft.

Politisk kamp bär i kraft rädslan för förlust-alltid. Rädslan för förlust sluter ögon och stänger hjärtan.

Alla bär en gåva-ett hjärta. Släpp fram ditt och ditt och ditt…

Tänd ett ljus-vi är alla ett!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

Du gillar kanske också...