Samtal med Lao-Tzus själ via Li i Kina, 22 maj, 2018

Samtal med Lao-Tzus själ

Li: Trevligt att ansluta till dig, Store vise man Lao-Tzu! Jag är en budbärare från universum på jorden. Ditt mästerverk levererar fortfarande välsignelser från Gud till Jorden. Det finns många versioner av ditt arbete, Tao Te Ching, som studerats av människor. Idag vill jag kommunicera med din ande och förmedla din verkliga identitet och dina förklaringar till människor nuförtiden. Tack så mycket! Människor ser fram emot din undervisning.

Lao-Tzu: Trevligt att träffa dig! Jag anser inte längre att mina verk hjälper varelser att höja sig direkt och effektivt på jorden längre. Jag är hedrad över att bli intervjuad av dig för att presentera Lao-Tzus fysiska historia och min identitet i universum. Det finns ingen fysisk del av mig som arbetar på jorden nu men mitt energifält har sublimerats i det mänskliga samhället fram till nu. Jag lär kontinuerligt människor metoder att utvecklas i de framväxande tiderna på enklaste sätt. Om den visa och välsignade personen så småningom förstår de grundläggande reglerna i mina ord, så kommer jag att känna mig hedrad och glad. Det är min uppgift och mitt ansvar.

Jag är en arbetare som sprider kunskap om universum som tillhör de sex kungliga systemen. Jag arbetade en gång med en fysisk person som hette Lao-Tzu på jorden, i detta rum av låg nivå, när kunskapen om universum där var mycket bristfällig. Överföringsregler och universums sanning till alla varelser inklusive människor är mitt uppdrag, vilket är att höja energin av det äldsta livet på jorden, lågt andligt liv, djurandar på låg nivå och även förbättra mineralergin och uppskattningsenergin.

När jag vaknat upp fick jag visdom från universum och började förmedla universums regler till varelser här, vilket också är min ursprungliga uppgift i universum. Dessa regler är den enda metoden att utvecklas för alla varelser. Min fysiska person var en arbetskropp designad av universum med min själs energi som passade för att sprida universums sanna väsen på jorden.

Li: Människor på jorden anser dig som grundare av taoismen. De säger att du är Högsta moralen bland människor. Är det sant? Kan du belysa Tao Te Ching för människor med tanke på dig själv i ditt rum och din tid? Vi människor är omedvetna om allt när det gäller universum. Tack så mycket, store Mästare!

Lao-Tzu: Högre Moral är min stora mästare. Mästaren lär alla väsen såväl som mig. Allt jag vet är från Mästarens överlämnande, anförande och indikation. Han har stor barmhärtighet och stort engagemang. Jag är tacksam för allt som Mästaren gör. Tillbedjan till Mästaren! (Jag känner stark, andäktig och tacksam energi välla fram från Lao-Tzu.)

Lao-Tzu: Tao Te Ching är ett klassiskt mästerverk som leder människor till att avslöja universums sanning. Jag måste erkänna detta faktum. Men jag måste berätta för människor att det här arbetet genererades i äldre tider enligt universums ordning vid den tiden. Detta verk överlämnades här av den fysiska personen vars teori skiljer sig från universums ursprungliga medvetenhet, vilket är olämpligt att betrakta som en exemplifierad textbok för alla varelser. Under spridningen förvreds den av platsen och svårigheter i fusionen mellan det fysiska och själen. Intelligens och själsenergi hos människor påverkar också bokens förståelse. Tao Te Ching spreds först för allt för länge sedan och det var i överensstämmelse med universums efterfrågan vid den tiden, men den misslyckades med att förmedla hela uppsättningen av undervisningsinnehåll. Men jorden utvecklades så långsamt som om den gick bakåt. Faktiskt föll den tillbaka. Att stoppa utvecklingen är degeneration, vilket är en viktig regel i universum.

Så vissa utbildningsformer och innehåll passar bara för vissa tidsåldrar. Nu ser vi dessa verk som referens. Det som bör noteras är att bara när en form av teori och kunskap som överförts här är djupt och korrekt tolkad, kan sanningen ses. Utbildning utvecklas tillsammans med världsutveckling. Sanningen är oändlighet som utvecklas. Förändring är oändlighetens harmoni.

Vid den tiden när Tao Te Ching först spreds, ansåg de sex kungliga systemen att människor på jorden inte kunde lära sig högre nivåregler. Förvaltningen av universum var då en regional förvaltningsform, vilket begränsade utvecklingen av lågnivåplatser och undanhöll läranderätter för varelser där, även om lågnivåvarelser hade begränsad kognition och känsla. Trots detta bör lågnivåvarelser fortfarande vörda det högre livet och universum, eftersom lågnivåplatser har skapats av äldre liv. De är begåvade och välsignade av dessa och lågnivåvarelser lyder och dyrkar högnivåvarelser, vilket också är en regel i universum. Men människor överger och avvisar allt detta. Man utvecklas aldrig om man står utanför reglerna.

Vad jag vill säga är att jag beklagar att Tao Te Ching inte är universums högsta regler och manifestationsformen resulterar i låg effektivitet. Det är synd att människor ser det som en skatt för dem, men boken har inte satt den stora energin i spel. Den degenererande jorden brukade betraktas som en farlig och meningslös planet. Men saker förändrades. Det är en lycklig tid när Stor Kärlek och Nåd lyser här. Jorden är en kandidat och vald som försöksplats för att reformeras och höjas till en ny nivå i universum. Nu fungerar den stora planen och många supergudar och stora energivarelser arbetar där. Och människor är uppmuntrade av mina meddelanden från förnyelsen. En ny era kommer. En höghastighetshöjning äger rum.

Många religioner och teorier som passade för gamla tider som getts till jorden är inte lämpliga för nutida efterfrågan av universum i en ny era. Utbildning för människor behöver utvecklas till kunskap i enlighet med de högsta reglerna. Tao Te Ching har sin tidsbegränsning och rymdbegränsning, vilka är relativt snäva regler för vissa platser. Det förhöjda utbildningsinnehållet i takt med tiden har ökat men är lätt att förstå.

Efter att ha pratat om ovanstående saker vill jag först tolka denna nya universums regel i enklaste ordalag för människor. Denna regel gäller för alla varelser som finns. Alla varelser utvecklas i enlighet med universums utveckling. Högre varelser har ansvaret att instruera alla andra varelser. Universum är ett och det optimala tillståndet är att alla väsen är i balanserad energi och synkron utveckling.

Men universum är för stort för att vara balanserat och för att eliminera skillnader. Orsaken till den dramatiska skillnaden beror på högre rymder och varelser som utvecklas snabbt och lägre rymder och varelser som utvecklas långsamt. Under dessa omständigheter blir universum efter en lång tid ohälsosamt och avviker från dess evolutionsregel. Sex kungliga system är högklassiga tack vare stora förtjänster av gamla energigrupper i systemen. Ledarna för dessa system har utbildats i högre förvaltning och följer den stora universella ordningen.

Som den ursprungliga energienheten i Lao-Tzu som brukade vara en arbetare på jorden, är jag ansvarig för att belysa allt jag vet för alla varelser för att hjälpa dem att lyfta och utvecklas. Jag har elever, anhängare och centra som receptorer för min energi på jorden. Men dessa receptorer är alla begränsade av denna värld och slutar att utvecklas och misslyckas med att ta emot det jag sa idag. Mina läror från den gamla eran kan inte rikta människor mot ljuset och är redan ur själva tiden i denna nya era.

Lao-Tzu hävdar här: Alla spiritualister och elever som kan ansluta sig till mig på jorden borde öppna sitt hjärta med ödmjukhet för att studera de nya och högsta reglerna. Var inte stela och okunniga och led inte människor i fel riktning vilket resulterar i fördröjd utveckling. Öppna dig själv till det stora universum. Den här nya eran är inte slutet på den gamla tiden utan en pånyttfödelsechans till att uppnå en högre energinivå.

Idag har jag förmedlat många nya regler på den här nya kommunikationsplattformen, vilken är en kanal med hög energi i enlighet med frekvensen av nya regler, i annat fall kommer dessa meddelanden att avskärmas av gamla versioners kanaler. Mina barn, snälla, lyft er till en ny nivå! Universum behöver er som en effektiv sändare för att sända ut nya regler i en uppdaterad era. Jag är tacksam för att vara ansluten till denna plattform! Lao-Tzu-energin kommer att leva upp till universums förväntningar. Jag kommer att utvecklas med tiden för att hjälpa alla varelser och universums upplyftande.

Li: Jag är djupt förvånad över din dyrbara själ, store vise man! Din anvisning är enkel men ny. Jag respekterar det öppna sinnet och anpassningsförmågan för nya saker i det gamla livet. Jag insåg att högre liv är diversifierat och flexibelt. Det kan vara det högsta eller det lägsta. Det kan vara i vilken form som helst så länge som de kan utföra sina uppgifter. De är de mest osjälviska själarna. Tack för din förklaring för varelserna! Tack universum för öppning av en ny tidsålder! Tack för alla gudar i denna stora förnyelse!

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...