Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 Maj, 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 Maj, 2018

 

Att hålla en Högre Vibration – det 9-onde Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar, vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få ansluta till er alla.

Vi har observerat att det mänskliga kollektivet har förmågan att upprätthålla en vibration längre, som ett kollektiv, än vad ni har förmågan till som individer. När ni arbetar tillsammans för att hålla en vibration, ger ni varandra näring.

När ni arbetar ensamma är det svårare för er att upprätthålla den vibration som ni önskar. En av orsakerna till detta är att när ni håller denna vibration tillsammans med andra så ger deras fysiska kroppar ut samma vibration. Ni blir som intonande instrument och denna kollektiva energi har förstås ett större inflytande i universum. Så det som reflekteras tillbaka till er är större än vad som skulle ha reflekterats tillbaka till er om ni arbetade ensamma med att upprätthålla en viss frekvens.

Nå, vi uppmuntrar er alltid till att vara uppmärksamma på er egen vibration, er egen frekvens, och vi kommer att fortsätta med detta. Ni gagnas absolut av att träna er på att hålla en viss frekvens, för er själva, och att skapa något unikt som är ert och bara för er att uppleva. Vi vill bara att ni ska inse att ni har stöd i den fysiska sfären oavsett om ni inser detta eller inte.

Något som vi hör ifrån många av er när vi ansluter till er är att ni känner er isolerade och ensamma. Ni känner att det inte finns någon omkring er i ert samhälle som är på samma våglängd som ni. Detta är en av anledningarna till att ni har internet att koppla er samman på. Ni kan finna människor i andra delar av världen som är i linje med er, och ni kan ta kontakt med dessa människor och arbeta tillsammans med dem för att kunna hålla en högre vibration för hela mänskligheten och för ett speciellt ändamål.

Ju fler människor ni bjuder in för att delta i denna strävan, desto längre kan ni hålla denna vibration. Ni behöver inte vara nära varandra för att känna effekterna av vibrationen som någon annan håller. Ni behöver bara tona in er på den här personen och ni vet att ni kan göra detta för det har ni gjort. Ni har nått ut till varandra genom telefoner under en längre tid och nu har ni många andra vägar att kunna nå ut till varandra, sammankoppla er, känna varandras vibration, och erbjuda den där vibrationen med ett syfte.

Vi vill att ni ska veta hur kraftfulla ni är även som individer. Så ännu en gång, missförstå inte oss med att tro att ni enbart är kraftfulla då ni sammankopplar er med andra och då håller en viss vibration. Vi har enbart lagt märke till att det är lättare för er att hålla den här vibrationen under en längre tid. Så vi uppmuntrar er att göra just detta.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada över att få ansluta till Er.”

Översättare Veronica

 

 

Du gillar kanske också...