Dikt via Per Beronius; Tecken från skyn, Kärlekstecken, 23 maj, 2018

Ämne: Tecken från skyn, Kärlekstecken.
Meddelande:
Ett talesätt
från en evighetens gången tid
”När nöden är som störst, är hjälpen närmast”.
Och visst är det så, i denna tid, där allt
från dag till annan, till oigenkännlighet förändras.
Prövningar i legio oss möter, men vi får inte ge upp
uppgivenhet, hör inte det mänskliga psyket till.
Vi må minnas
när dagen känns tuff, tröjan trång
Änglar beskyddande, i stora skaror
bredvid oss vandrar, lämnar oss aldrig
utom synhåll.
Med denna vetskap, lättare att överleva
om än det mesta, för att inte säga allt, från dag
till annan, till oigenkännlighet förändras.
Moder/Fader Gud
håller sin vakande hand över oss
ser till, att inget, som ej skall hända händer.
Vi må också låta oss påminnas
i dessa nådens dagar, i Tusenårsriket
vi har vår boning, där ljuset tagit över.
Mörkrets krafter, fått stryka på foten
har en gång och för alla gjort sitt.
Gud är med oss
ord ur Hjärtat sprungna.
*  *  *
__________________________________________
Under mitt liv, på mången plats jag levt, och frågan
mig nu ställer, var står väl mitt hem att finna, där jag
föddes, där som barn jag lekt eller någon annanstans
där en boning jag haft, när denna fråga jag mig ställer
djupt inom mig en röst mig svarar, sök ej utom dig ditt
hem, ej där du föddes ej där som barn du lekt ej heller
någon annanstans där en boning du haft, ty ditt hem
är ej en plats, ditt hem, du blott kan finna, när djupt
inom dig du söker, och när dig själv du funnit, då är
du alltid hemma, på vilken plats du än dig befinner.
Denna text hämtad ur boken
Spårljus Del 3 Evigheten
utgiven 2005.
__________________________________________

Du gillar kanske också...