Samtal med Mästare St Germain, 22 november, 2023

Samtal med Mästare St Germain
Jahn J Kassl 2023-11-22

Upplysning, men till vem?

Mardröm
JJK: Jag hade en mardröm idag! Jag såg hur unga män torterade och dödade andra människor, inklusive barn, bara för skojs skull. Bortom den vildaste fantasi så såg jag en råhet jag aldrig skulle ha misstänkt hos människor. Även om nästan ingenting förvånar mig, var våldet och verkligheten i denna dröm tuff…
MÄSTARE ST. GERMAIN: Du har sett vad människor är kapabla till när de dehumaniseras. Du visades människan i all hans omänsklighet.
JJK: Varför?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Du fick se det för att stärka och skärpa ditt omdöme.

Idag är det viktigt att fatta rätt beslut.
Många människor agerar som om världen utanför inte existerar, och stoppar huvudet i sanden.
JJK: Ja, men låt oss inte forma världen “där ute” själva. Är det inte upp till oss om sådana scener som i drömmen blir verklighet?
Föränderliga vibrationsfält
MÄSTARE ST. GERMAIN: Du kan kontrollera, påverka och styra många saker i ditt liv. Det finns dock områden där man inte har något inflytande. Detta är den del som existerar separat från dig, men som du ändå kan beröras av om och om igen. Det är den här tidens särart.
På grund av det faktum att många vibrationsnivåer för närvarande genomtränger varandra och vibrationsfält som överlappar varandra, kan saker blandas in i ditt liv som du aldrig attraherade eller ville ha. Det är viktigt att inse detta i god tid och reagera på det i tid.
JJK: Så ondska och lidande kan nå mig?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Bara om du är på fel plats vid fel tidpunkt. Det är vad det handlar om, att vara uppmärksam på rätt timing med visdom och konsekvenstänk. Så länge dessa föränderliga vibrationsförhållanden råder, har uppmärksamhet den högsta prioriteten.
JJK: Människor är kapabla att skapa så mycket fasa. Det skrämmer mig, drömmen har fortfarande effekt…
MÄSTARE ST. GERMAIN: Du har sett vad som finns kvar av en person när han ger efter för det onda. En människa är aldrig kapabel till detta, men inte allt som har en mänsklig form är en människa.
JJK: Hur kan man skydda sig själv?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Du är skyddad.
Det som är viktigt är att du känner igen hela spektrumet av entiteter, och att du inte förnekar det onda och det degenererade.
Luftslott
JJK: Borde vi inte koncentrera oss på det goda, det ljusa, och lämna det negativa därhän?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Koncentrera sig på det goda – ja – men inte ignorera det negativa.
Du skapar din verklighet genom ditt förtydligade medvetande, vilket uttrycks i en ren och tydlig vibration. Du uppnår detta genom sanningsenlighet. Att ignorera vissa nivåer är motsatsen till det. Erkänn det genom att verkligen titta på det och först därefter lämna det därhän – för hos många människor existerar inte det som inte borde finnas.
Den stora omvandlingen lyckas när människor erkänner det som behöver omvandlas, inte genom att ignorera en del av livet.
JJK: Ska vi lära ut om detta? Den senaste tiden har jag fått många meddelanden som säger att vi ska fokusera på ljuset, och lämna avgrunden bakom oss.
MÄSTARE ST. GERMAIN: Utbildningen kommer av sig självt. Detta blir effekten av de budskap du tar upp, du utmanar individen att modigt främja självhealing, att läka på djupet genom att gräva djupt in i själen efter sanningen och leta efter ljuset. Att bli sig själv är vad det handlar om nu.

Denna process utelämnar ingenting utan lyfter fram allt i ljuset; det som har förträngts görs medvetet och kan healas. Det kommer inga framsteg utan ett omvandlingsarbete.

Det är nu viktigt att få bort många människor som är på den andliga vägen, ur dessa luftslott – och det är vad det här samtalet är till för.
JJK: Att kompromisslöst lysa inom sig själv, men lämna upplysningen utanför?
MÄSTARE ST. GERMAIN: För de som har valt den andliga vägen är detta vägen.
Du är välsignad och otroligt mycket älskad.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *