Vad är den Violetta Flamman och Hur Använder man Den? av Paul Butler–31.3.2019

Vad är den Violetta Flamman och Hur Använder man Den? av Paul Butler–31.3.2019

Per Staffan 2 april 2019

Saint Germain (kanaliserade meddelanden)

Vad är den Violetta Flamman and Hur man Använder Den? – Paul Butler @ Prime Disclosure – 3-31-19

PRIME DISCLOSURE

31 mars 2019 Kommentarer

Den violetta flamman är en gåva av ljus till alla oss från Moder/Fader Gud. Väktaren av den violetta flamman är Saint Germain, som är en uppstigen mästare. Den violetta flamman är mycket kraftfull och transmuterar all negativitet och alla överträdelser som du kan ha i denna livstid eller tidigare livstider.

Vad du än tidigare har manifesterat genom dina ord, tankar, gärningar eller handlingar kan nu transmuteras och släppas in i ljuset. Alla behöver göra det individuellt och kollektivt eftersom du inte kan ta dessa saker med dig när vi flyttar upp i medvetenhet genom uppstigning.

Tänk dig, allt som du har gjort, sagt eller trott var en överträdelse kan nu transmuteras till ljuset och i princip släppas permanent. Vilket sätt att släppa och rensa och läka dig själv! Saint Germain tar den violetta flamman in i mänsklighetens medvetna sinnen. Den är där för dig att använda och transmutera alla dina överträdelser. Så snälla använd den när du behöver den. Vi behöver alla den i dessa tider.

Det här är ett sådant användbart verktyg för att hjälpa dig att läka dig själv. Den violetta flamman innehåller förlåtelse, medkänsla och barmhärtighet och kommer att transmutera alla dina överträdelser. Men du måste be om hjälp från ditt hjärta med de renaste avsikter. Genom att be om den violetta flamman kommer den att omdirigera all negativitet som du kan ha som nu pressas upp till ytan av de ökande energierna för att släppas. De måste frisläppas för din uppstigning och den kollektiva uppstigningen.

Detta måste göras individuellt och kollektivt nu eftersom du inte kan ta denna negativitet in i de högre dimensionerna. Återigen, det är därför du ser så mycket smärta, lidande, ilska, frustration, krig, skuld, skam och allt som handlar om separation, kritik och dömande. Slå bara på TV: n och räkna alla historier som är negativa.

Dessa är alla tredimensionella ego-baserade känslor som inte är hjärtbaserade och de måste släppas och transmuteras. Den violetta flamman gör det här för dig och för mänskligheten.

Allt detta måste sändas in i ljuset innan vi kan stiga upp kollektivt. Den violetta flamman hjälper till att transmutera allt detta. Den violetta flamman är tillgänglig för varje person och du påkallar den genom din JAG ÄR-närvaro. Var och en av er har en Jag är-närvaro, er själ.

Det här är vem du är, din Gudsgnista. Du måste be innan du kan ta emot. När du gör det, kommer den violetta flamman att göra vad som helst som du ber den att göra. Den hjälper dig med relationer, pengar, smärta, lidande, skadade känslor, allting.

Allt detta kan sändas in i ljuset och släppas. Det här är hur kraftfull den violetta flamma är och den är där för dig att använda. Den violetta flamman kan transformera allt som du vill läka, allt som du vill ha bättre i ditt liv. Den är så kraftfull och den är nu tillgänglig för dig. Vänligen utnyttja den och åkalla den in i ditt liv.

I alla de helanden som jag gör omger jag alltid alla de människor jag helar med den violetta flamman och ber att den transmuterar allt till ljuset. Det fungerar. Den violetta flamman hjälper dig i ditt liv. Den kommer att hjälpa dig att läka genom att släppa ut smärtan och lidandet som du kan hålla på. Den hjälper dig att förlåta och låter dig gå vidare i ditt liv. För att åkalla den violetta flamman, säg följande:

Genom min JAG ÄR- närvaro, åkallar jag nu den violetta flamman. Jag ber den att strömma nu genom mitt kronchakra in i mitt hjärta och in i varje cell i min mentala, fysiska, emotionella, andliga och fysiska kropp. Jag ber den nu att sända in i ljuset varje tanke, handling, ord eller handling som jag någonsin har gjort under denna livstid och tidigare liv med avseende på___.

Ange bara vad situationen refererar till i det understrukna området. Kanske hade du en kamp med din make, säg det då där. Kanske har du skadats av någon och kan inte förlåta dem, säg då detta. Det spelar ingen roll vad det är! Det finns inga synder, bara karma. Det är avsikten som är viktig. Oavsett situation som stör dig eller hindrar dig på något sätt, inklusive fattigdomsmedvetande, säg det bara i åkallandet. Och när du gör det här, ha tillit och lita på att det fungerar, för det gör det.

Har inga förväntningar på resultatet och oroa dig inte för det, precis som att du inte oroar dig för att solen går upp imorgon. Moder/Fader Gud har gett oss den violetta flammans gåva som gör det möjligt för dig att omedelbart transmutera alla dina överträdelser från denna livstid och alla tidigare livstider genom att åkalla den violetta flamman med ditt hjärtas varma avsikt. Försök att låta det fungera för dig.

Se hur mycket bättre och lättare och lyckligare du kommer att vara. Sedan jag började använda den violetta flamman, har jag aldrig varit lyckligare i hela mitt liv än jag är nu. Den fungerar. Lita på mig. Åkalla den och rensa och rena och transmutera dina bekymmersamma överträdelser till ljuset.

När du gör det här kommer ditt ljus att lysa klarare och du kommer att låta andra se ditt vackra skinande ljus. Kom ihåg att DU är älskad, DU är kraftfull och DU är LJUSET!!! Och ingen och ingenting kan stänga av DITT ljus! Så lysa på mina vänner …

Andrew

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...