Samtal med Vincent van Gogh’s själ via Li i Kina, 5 maj, 2018

Samtal med Vincent van Gogh’s själ

via Li i Kina

5 maj, 2018

Li: Angenämt att få träffa Er, van Gogh. Jag är en spiritualist på Jorden. Kan Ni tala om för mig var Ni just nu befinner Er? Vi människor på Jorden respekterar Er väldigt mycket. Era målningar beskrev människors tankar om konst och människor beundrar Er mer än kärleken till Ert arbete. Vänligen berätta mer för mig och människorna om Er och Universum! Tack så mycket!

Van Gogh: Trevligt att få förena mig med dig! Det är inte meningen att jag ska bli kontaktad av människor på Jorden. Människorna tänker inte mycket på mig och de gillar bara några av mina målningar som jag lämnade efter mig. Du frågade var jag befinner mig. Jag vistas på Jorden just nu, i en andlig form utan min fysiska kropp och jag arbetar för Universum.

Mitt uppdrag är att hjälpa människorna vakna upp, genom att jag använder min energiform för att göra människorna och den materiella energiformen starkare och smidigare. Jag kommer från ett ’profil-system’ av fysikalitet på platser med energier av låg nivå. Van Gogh var min fysiska arbetskropp på Jorden, vars uppdrag var att representera energi i en form av materiell utformning samt att tillföra en del färg-energi till världen. Min uppgift var tydlig och min fysiska kropp var ägnad att fungera som en konstnär som kunde arbeta på ett direkt sätt.

Kanhända ni är på det oklara med vad profilsystemet är. Det är ett slag av Universums olika energier som även existerar i högre sfärer. Dessa förekommer emellertid i sina olika former, utifrån det sätt på vilket de blev manifesterade på materiella platser av låg nivå. Varelser i de högre sfärerna bär inte vissa typer av materiell form. De befinner sig i en form av ljusenergi, som naturligt kan lysa in i olika utrymmen. Den ljusenergi som återspeglas kan åter visa sig i eller transformeras av andra platser i materiell form. Ju mer abstrakt energikroppen är, desto högre källa härstammar den från.

Vårt energisystem fungerar som en processor i Universum. Men det är relaterat till högre platser, svårt att förstå. Låt mig tala om hur det fungerar i den materiella världen. Fysikaliteten existerar på de flesta platser av låg nivå, där allting har sina materiella former, såsom galaxer, stjärnor, alla levande varelser, vilka befinner sig i sin bestämda form och gestaltning. Form och gestaltning ger uttryck för en inre energi.

Till exempel, så har stjärnor bildats i rund eller elipsformad gestaltning, vilket är en regel som är den bästa för att lagra och ta emot energi. En stjärnas snurrande är ändamålsenligt för att varelser ska kunna frodas på den. En rund form fås igång av profil-energin och en snurrande rörelse förmår ta emot Universums högre energi. Riktningen och frekvensen i snurrandet beror på dess lagrande av energi som förser samtliga varelser på planeten.

I Jordens låga nivå har varje materiell varelse sin egen form och gestaltning som ger uttryck för den egna energin. Berg utgör en klassisk form. Bergsenergin kan kännas igen utav sin höjd, topparnas former och geografiska lokalisering, som är likt Jorden som har genererats naturligt och profil-energin är då naturlig. Ett annat klassiskt exempel är pyramider, vilka skapades av profil-energi i stället för naturen. Pyramiderna har etablerats i enlighet med Universums vetenskap. De var de mest kraftfulla formerna för mottagande och lagring av energi och de skapades genom att data i liten skala samt Jordens data integrerades.

Levande varelser representerar också sina energier. Till exempel, så är mänskliga kroppar utformade genom att deras utformning har en vetenskaplig proportion skapad i enlighet med högre varelsers konturer. Endast då kropp och själ smälter samman kan de bli en hel levande varelse. Att enbart inneha profil-energi är otillräckligt för varelser. Rörelserna hos en människa är också ett slags flödande uttryck, vilket är beroende av ens profil-energi som grundas sig på ens hela energi. En högre energi hjälper till att påvisa ytterligare profil-energi hos en människa.

Min fysiska kropp var ett verktyg som representerade en högre energi i Universum på Jorden. Gudar och Buddhor arbetade här och visade sig själva genom att använda sig av energi levererad från profil-systemet. På samma sätt kan vanliga människor uttrycka sina kroppar och rörelser inom en högre energi, efter att ha praktiserat och övat på det och fått välsignelse från högre varelser samt Universum.

Li: Tack så mycket för att Ni har beskrivit profil-energin för oss! Det visar sig vara vetenskap från Universum gällande en människas rörelse. Målningar av Er som van Gogh är alla ett uttryck för profil-energin. Men det hör till konstens område. Vilka är Era välsignelser gällande den mänskliga energin? Jag förstår inte riktigt det. Tack för Era svar!

Van Gogh: Van Goghs uppgift var tydlig, att ge uttryck för energi genom att använda tecknade porträtt. Era människors uttryck gällande konst existerar inte enligt min åsikt. I själva verket är det resultatet av energi som fungerar. Vänligen fundera på varför människor kallar det konst. Det är för att konsten står högre än vanligt liv – är det varför människorna beundrade det så mycket? Det är energi som talar till dem och berör dem. Människorna finner något annorlunda i konstverk; fastän de inte förnimmer energi på vårt andliga sätt så kan de bli välsignade av högre energi. Det är varför människorna älskar alla saker som står högre än dem själva och det alldagliga livet.

Som följande punkt vill jag tala om målandets uttrycksform. Måleri är ett väldigt direkt sätt att påvisa profil-energi. Att använda sig av materiella varelser för att uttrycka energi i den fysiska världen är ett enkelt och effektivt sätt att påvisa profil-energi. Inte bara målningar, utan karaktärer utgör också detta slag av uttryck. Målande är ett mer lämpligt sätt att överföra färger, glädje och andra saker. Det är ett förståeligt uttryckssätt för profil-energi att använda färger, linjer, innehåll och bakgrundsberättelser, vilka även är faktorer som innehåller profil-energi på platser med låg energi.

I själva verket så finns det ingen enkel sak utan sin existerande teori eller oberoende av andra platser. De finns här av en anledning. Men människorna tänker inte på det. De anser att saker har uppstått naturligt. Men vad är essensen i ”naturligt” och vad är naturens grundval? Människorna är oförmögna att kunna veta detta, de är begränsade till sitt intellekt. De slutar tänka och i stället hittar de svar på det sätt som verkligheten visar sig, vilket är ett sätt som aldrig kommer att få slut på deras begränsningar och öppna dörren till ett högre vetande.

Van Goghs målningar var speciella och de relaterade också till mitt energiuttryck vid den tiden som jag levde. Konsten behöver förnyas. Jag tror att olika sätt kan användas för att uttrycka profil-energi. Så van Goghs målningar är raka, kraftfulla, intensiva och påverkande. Hans metoder för målande kombinerat med energin som flödade, skapade ett speciellt slags konstverk. Dessa målningar uttrycker profil-energi och tar emot och förmedlar Universums energi och sätter igång människans kärlek för profil-energi. Det är mitt uppdrag. Tack för Universums tillit! (hyllning)

Li: Ni levde ett kort liv på Jorden och Ni ansågs vara en onormal person vid den tiden. Ni led av mental ohälsa och Ni tog livet av Er själv för att avsluta Ert liv. Skulle Ni kunna berätta för oss anledningen till det? Människorna förstår inte varför många konstnärer vanligen råkar i detta slags sjukdom. Skulle Ni kunna indikera för oss den andliga teorin bakom detta?

Van Gogh: Skapande kräver att kropp och själ smälter samman och kräver att den fysiska kroppen analyserar hela världens energi på rätt sätt. Endast på detta sätt kan arbetet hållas tidsenligt och fyllas med energi. Det behövs en hel del ansträngning och ställer strikta krav på den fysiska kroppen. I det mänskliga samhället kallas det för aspiration, vilket är en hög andlig energi. När en fysisk kropp koncentrerar sig på sin ande, isoleras man lätt från den omgivande världen. Människorna är okunniga gällande denna omständighet. Denna isolering är egentligen en upphöjning. Men i låga tankeformer anses det vara en sjukdom och denna förbindelse med yttre världar måste botas.

En annan anledning är att det ständigt gjordes intrång i min fysiska kropp från negativ energi, vilket är den största svårigheten för arbetare från Universum. Ond energi följer motsatta regler än Universum. Men den onda energin är den huvudsakliga energin på Jorden. Alla högre stående varelser som arbetar här tar skada av denna fiende. Att bli förtärd och invaderad av det onda i sin fysiska kropp kan få en dödlig utgång. Bland våra arbetare finns det segrare och förlorare i dessa strider. De som segrar uppskattas inte genom huruvida de dör eller lever i sin fysiska kropp, utan till vilken utsträckning deras uppdrag kunde förverkligas. En livstids längd beror på styrkan i den onda energins inflytande och typen av ens arbete. Vad van Gogh anbelangar, så avslutade han sitt liv på Jorden på att anständigt sätt.

Li: Tack så mycket för att Ni introducerade så mycket som är okänt för människorna! Detta är värdefull information! Tack så mycket, Herr van Gogh!

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...