Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 22 augusti 2022

Kollektivet
Via Caroline Oceana Ryan, 22 augusti 2022
Den Omvandlande Violetta Flamman
https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-light-bringers-august-19-2022
Denna veckas vägledning är från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementen, Fae Elders, Änglalegionerna, Ärkeänglarna och andra Gudomliga Varelser kända som Kollektivet: Dagens budskap är från Lady Master Portia.
COR: Jag har funderat på hur svårt det är för Stjärnfrön som kommer från planeter, när det gäller själens ursprung – de kommer från planeter som är Rättvisa.
Där finns inte miljoner och åter miljoner människor som svälter, eller åtskilliga miljoner människor som utsätts för krigets fasor.
De har ingen brist på mat eller bostäder. De har inte människor som bor i sina bilar. De har inte människor som stängs ute från jobb, eller hålls fångna vid gränsen i ett år eller mer under osäkra förhållanden.
Alla dessa orättvisa situationer, och dessa är bara några få – de finns bara inte på andra (högre dimensionella) planeter.
Så stjärnfröna kommer hit, och de måste ta itu med mycket som inte är meningsfullt för dem – det verkar inte vettigt!
Jag talar med Lady Master Portia ibland – den Violetta Flammans väktare, Rättvisans och Möjligheternas Gudinna. Jag frågade om hon ville prata med oss idag, eftersom jag ibland känner att det är så svårt att förstå vad som händer på Jorden.
Jag vet att vi älskar Jorden, oavsett om vi ursprungligen kommer från Henne eller inte. Förmodligen kommer de flesta av oss någon annanstans ifrån, vad det gäller själens ursprung.
Och det är så svårt, eller hur, att se alla dessa situationer där du vill att saker ska vara på rätt köl, och du vill att det ska vara fred och fridfullt.
Och du tänker: ”Är inte det här Sat Yuga? Och var är NESARA?”
Och ”Vad sägs om allt detta Ljus som strömmar in? Borde inte saker och ting vara OK?”
Och folk kommer att mejla mig och ställa dessa frågor till mig – ”Hur kan vi vara i femte dimensionen, eller hur kan vi gå in i femte dimensionen när all denna galenskap pågår?”
Så låt oss kalla in Lady Master Portia; låt oss se om hon kommer att prata med oss om Gudomlig Rättvisa.
Låt oss gå in i vår andning för en stund … andas in genom näsan med munnen stängd … andas ut genom munnen med ett ”haaa”-ljud …
Och så kallar vi fram henne …
LADY MASTER PORTIA: ”Hälsningar kära ni! Vi är mycket hedrade över att få prata med er alla. Vi är medvetna om dessa ojämlikheter som vår käre vän precis talade om. Vi är medvetna om hur konstigt det är; att det känns som om den femte dimensionen är väldigt långt borta vissa dagar, och det är förståeligt.
Men alla vi i de högre världarna – och vi är både i de högre världarna och på Jorden – vi förflyttar oss som alla ni gör ibland, utan att tänka på det – men alla vi önskar att ni kommer att förstå att ni inte kom till Jorden för perfekta resultat i samma paradigm som ni ser på problemen och utmaningarna, och vad människor kallar problem – som i allmänhet är deras egen design.
Så man kan lika gärna se på en fråga, ett problem, en utmaning och säga: ”Nej, det är inget problem. Det är min egen design. Det är mänsklighetens design.
”Vi bestämde oss för att lära oss på det här sättet. Jo, det ser ut som en enda röra, vi inser det! Men vi tänker inte bry oss om den faktiska formen av den här röran. Vi kommer att flytta till en plats där vi minns att vi
inte kom hit bara för att flytta runt saker fysiskt, och fixa problemen fysiskt.”
Helt underbart att hjälpa andra. Titta på den här underbara trädgården – vackra saker kan byggas utåt, absolut! Men när det gäller de större problemen, mina kära, kom ni hit för att förändra den vibration som skapade dem till att börja med.
Det är ett större jobb, men det är också det som kommer att fixa det för er. Den som verkligen kommer att fungera för er.
Så i mitt dagliga arbete arbetar jag med lagar, med frågor om rättvisa och frågor som kräver vissa förändringar på den här planeten, och öppnar portaler för det.
Att inte fixa allt och inte rädda er – ni behöver inte räddas – utan bara hjälpa till att ändra saker lite vibrationellt, till dit där ni alla är kapabla att vakna upp lite mer, och inse att ni blir hjälpta och att inse er extrema och fullständiga egenmakt, vilken ni inte har gjort anspråk på helt.
Och ni har inte gjort anspråk på dem, alla dessa underbara gåvor, för ni har tänkt att NESARA inte kommer att hända.
”Hur är det med mina Stjärnnations familjer? Hur kommer det sig att jag känner mig så oduglig på den här planeten? Allt är så konstigt! Saker och ting är aldrig vad jag förväntar mig att de ska vara. Det är bara konstigt, känslan av att vara utanför. Känslan av att inte passa in.”
Och vi förstår detta till fullo.
Alla Uppstigna Mästare kommer någon annanstans ifrån. De kommer från Fridens planeter och Fredens planeter och de kom hit, inte för att känna sig modfällda mer än vad ni gjorde, utan för att känna sig bemyndigade genom insikten att även när man är i det fysiska – en vacker gåva; en häpnadsväckande upplevelse – kunde ingen övertala er att inte göra det – men även när man är i det fysiska har man fortfarande förmågan att skifta vibrationer.
Det är inte alls ovanligt. Ni gör det hela tiden utan att tänka på det!
Ta nu en fråga som är svår för er, och lägg den i Saint Germains förvandlande och omvandlande Violetta Flamma.
Han är vid min sida medan jag talat.
Och lägg nu in hela ert jag – stig in i den där (coola) Violetta Flamman.
Om ni inte är bra på att föreställa er, så är det OK. Stå upp och ta ett steg framåt. Föreställ er flamman framför er i det ögonblicket. Om ni inte är bra på att fantisera är det OK. Bara var medvetna om att ni går in i den. Ni kan göra det en annan gång!
Lägg alla tyngder ni bär omkring på nu, kära ni – lägg dem i den där Lågan och säg: ”Jag befaller dig att gå till en högre nivå. Min vibration ökar för varje dag!”
Ni kan göra det med de problem som plågar er – på Jorden, och med de personliga problem som plågar er. Det spelar ingen roll vilka de är, eller hur de började. Gör vad ni kan för att komma ur de där självförebråelserna och självkritiken. Det är inte de ni är, ni är ren kärlek.
De ni är är Själva Gudomligheten!
Och kalla nu på Strjännationens familj. Ni vet att de ständigt är med er – ni vet det! Ni besöker dem så, så ofta. I ert sömntillstånd sträcker ni er efter dem. De finns där för er.
Ni är ombord på skeppen. Ni gör så mycket, kära ni. Ni gör så mycket för att hjälpa Jorden. Ni gör så mycket för att växa och för att stiga upp. Ni måste ge er själva beröm för det, och veta hur älskade ni är. Ni är inte lämnade för ett ögonblick.
Så använd den Violetta Flamman, speciellt när ni känner att inget annat har fungerat – underbart, perfekt! Det innebär att ni verkligen håller på att klättra uppåt.
Vi alla skickar er mängder med kärlek, och jag riktar en speciell stråle med Ljus till ert hjärta, så att ni känner er uppmuntrade i dessa dagar, och tillåt er själva att komma Hem till De ni verkligen är.
Namaste!
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...