Ivo från Vega via Sharon Stewart, 12 september 2019

Ivo från Vega via Sharon Stewart

12 september 2019

Ni Tror på Rädsla

Ivo: Ni tror på rädsla. Därför skapar ni den. Ni lärdes att tro på rädsla av andra som också tror på den. Dock är ni en varelse av kärlek och ljus och att vara rädd är inte något av era normala tillstånd.

Ni lever i en abnorm existens. Ni är inte bara i ett tillstånd av separation gentemot den fysiska kroppen, ni är också i tillstånd av rädslor som förhärskar era liv och styr dem. Ni arbetar för att ni är rädda att få brist. Även med arbete upplever en del brist … så arbete är inte lösningen, skulle jag säga.

Vad är lösningen till brist då? Att förlora er rädsla för den och gå in i ert naturliga tillstånd av överflöd. Medvetenhet är nyckeln. Sharon skriver ned dagliga rädslor hon känner för brist och ber dem sedan att helas. Vi är med er. Vi av Ljuset vill hjälpa er genom detta. Ni gör inte det här alldeles själva, det har ni aldrig gjort.

Återigen, eftersom ni upplever separation i era fysiska kroppar, har ni trott att ni är ensamma. Ni har upplevt övergivenhet. Många ljusarbetare minns liv där de varit älskade, antingen rakt på sak eller bara essensen i dessa liv, icke desto mindre minns ni. Så att komma till jorden och känna ensamhet är att känna övergivenhet. Ni har hjälp. Det har ni alltid haft.

Sluta tro på att rädsla ens är möjlig i era liv. Radera dessa tankar en gång för alla, och vägra tillåta dem komma tillbaka in i ert sinne. Det kan göras. Det har varit så. Kärlek är mycket starkare än något som inte existerar, sådant som rädsla.

Ni kan skapa rädsla eftersom ni tror på den. Så skapa kärlek, överflöd och lycka istället.

Rädsla existerar inte i den femte dimensionen. Jag känner inte rädsla. Er värld är fortfarande i lägre frekvenser, dock kan rädsla ändå elimineras inom den individ som väljer att göra det.

www.sharonandivo.weebly.com

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...