San Kanaliserar Sitt Högra Jag via Angel Skog, 23 augusti, 2018

Hej mina ljussjälar och krigare på jorden.

I början på den här veckan började nya frekvenser av ljus att strömma mot jorden och tvinga fram lägre frekvenser av stagnerad energi inom er själva. Det är inte alltid ni vet vad som är på väg upp för att transformeras och det är inte alltid ni behöver veta det. Det som däremot är viktigt att minnas är att det är det som händer. Och att inte se det som ett bakslag på något sätt, för första gången i mänsklighetens historia är det faktiskt positivt att uppleva dessa otroligt intensiva och negativa symtom. Det är läkningen, transformationens och uppstigningsprocessens sång som ni upplever.

Tillåt er själva att vila och finna trygghet i den vetskapen, att allt är väl och precis som det ska vara. Precis som Sananda förmedlade häromdagen så är sanningen lika sann även när ni inte förmår att ens se en skymt av den. Och minns mina vackra vänner att den villkorslösa kärleken strömmar mot er i samma styrka som de negativa känslorna och fysiska besvären som tycks ta över hela ert varande.

Det ser väldigt vackert ut här där vi ser det ifrån och om ni blundar och tonar in den bilden jag nu försöker förmedla kommer ni med förstå hur vacker er transformation är och hur obetydliga era ”bakslag” som många av er ser det som, är. Det är de som är uppstigninsprocessen, de så kallade bakslagen! Symtomen över att inte kunna sova, att inte kunna andas, att frossa, få feber, konstiga utslag, känslorna som överrumplar er, hopplöshet, ilska, depression, förvirring, illamående, trötthet, rädsla o.s.v.

Det är positiva symtom på att allt går precis som det ska, för er handlar det om en medvetenhet över det som händer, en tillit och valen över att hela tiden fortsätta välja kärlek till er själva och andra i alla stunder som ni förmår att göra det och förlåta er själva i de stunder som ni inte förmår att göra det. Älska er själva precis som vi älskar er.

Med kärlek, ljus, mod och styrka.

Er vän och vägledare// San

Sanangel.nu

You may also like...