Sananada via John Smallman, 29:e augusti 2017

Sananada via John Smallman, 29:e augusti 2017

 

 

Länk till: When you go within, to your holy inner sanctuary, you find peace and release from fear and anxiety.

När ni går inombords, till er inre heliga fristad, finner ni frid och frigörs från rädsla och oro.

 
Jag vill bara försäkra er om att största delen av mänskligheten håller på att rensa bort enorma mängder av nedvärderingar och negativa självbilder, vilka legat begravda inombords och som nu måste, och kommer att frigöras, eftersom ni nu är redo att göra ytterligare mycket viktiga inre arbeten. Det är mycket besvärande för er, eftersom ni redan utfört enorma mängder inre arbeten, och trodde ni var klara. Men, naturligtvis, som människor är detta en ständigt pågående process. Och, när allt som varit begravt eller förnekats slutligen kommer fram och frigörs, kommer ni att bli fria för att växa och utvecklas mot medvetenheten om era sanna tillstånd – Enighet – vilket är vad uppvaknandet handlar om.

Hela mänskligheten är nu på en väldigt accelererad väg mot att vakna upp, det är både spännande och upplyftande, och samtidigt ganska förvirrande, eftersom ni tycker er ha förlorat känslan av riktning, andlig sett. Det är verkligen tiden för att låta livet utvecklas för er, precis som ni ursprungligen planerade, istället för att försöka planera det från ert mänskliga och egocentrerade perspektiv, som nästan alltid leder till smärta och besvikelse.

Under eoner har ni försökt styra och planera era egna liv, liksom för era nära och kära, och ni har försökt att skapa en fungerande bas, från kulturen, trosövertygelsen eller nationen. Till sist har det gått upp ett ljus för det mänskliga kollektivet, att detta inte fungerar och kan inte fungera, eftersom ingen vill att någon annan ska kontrollera och styra er, och ska inte heller göra det!

Ni är alla älskande barn av Gud, Ett med Källan, men fria att uttrycka era individuella kreativa förmågor, när ni tar er tillbaka från separationen till Enigheten. Men mänsklighetens egocentrerade egenskaper, individuella och kollektiva, har varit fast ingrodda under eoner, och därför går det åt mycket tid för att riva upp, och slänga bort dem.

Förberedelserna för detta har pågått i över trehundra år, och ganska nyligen uppnåddes brytpunkten, när tillräckligt många av er blev fullt medvetna om vansinnet hos dessa generiska individer, med sina självuppfyllande egocentrerade agendor, för att få igång starten på frigörelseprocessen. Detta accelererar nu mycket snabbt, vilket tydligt framgår av ökningen i konflikter världen över, både mellan en och en, och internationellt. Anledningen och intentionen med dessa konflikter, är att visa så mycket det går, att behovet av stora förändringar i mänsklighetens grundläggande övertygelser är absolut nödvändigt, som fram till helt nyligen varit helt egobaserade.

Det är omöjligt för någon att ärligt hävda, att fler regler och mer våld för att kunna verkställa dem, kommer att lösa de problem och åtaganden som mänskligheten står inför. Det är helt klart att de bara kan lösas med harmoniskt samarbete, och det betyder att de djupt ingrodda trossystemen som finns hos olika raser, kulturer och religioner, måste förgöras. Trossystemen – filosofiska, ekonomiska, politiska eller religiösa – är extremt splittrande, som er historia visar mycket tydligt. Ändå har mänskligheten klängt sig fast vid dem under eoner av rädsla, för att genom att hålla fast vid dem, så verkade de föra människor samman. Och de gjorde det, men bara som grupper av hårt motstånd mot andra grupper, som naturligtvis och oundvikligen ledde till konflikter.

ALLA KONFLIKTER DRIVS AV MOTSÄTTNINGAR OCH OSUNDA SJÄLVRÄTTFÄRDIGANDE TROSSYSTEM!

Inget trossystem är någonsin helt rätt, och inget trossystem ger någon rätt eller befogenhet att bestämma, eller att styra någon annan. Era sociala, nationella, politiska, ekonomiska, religiösa och internationella system, organisationer och regeringar, har fastställt regler och förordningar så att människor ska anpassa sig och lyda. Men verkligen, regler och förordningar ska endast användas för att få ett tydligt sätt med att kommunicera normer, som fungerar tryggt och rättvist för alla, normer som alla gladeligen accepterar och hedrar.

Samtidigt är det absolut nödvändigt att de trosuppfattningar ni har, är öppna för ny information då den kommer, så att den kan utvecklas. Evolutionen är en stor del av hemvändarresan från separation till Enighet. Den Spanska Inkvisitionen startades för att avslöja och krossa de som vid den tiden hade trosuppfattningar som inte var totalt i linje med den Romerska Kyrkans dogmatiska regler, eftersom en ny tid med vetenskapliga upptäckter kom, som började uppvisa många direkta fel i dess auktoritära system.

Men det som hänt under eonerna, som tills nu varit allmänt accepterat, är att de med makt gjorde regler och föreskrifter för att upprätta ”ett trossystem”, som tjänade deras egna egobaserade agendor, som resten måste hedra och lyda. De ”med makten” ställer sig ofta över dessa lagar, och behöver aldrig lyda dem eller rätta sig efter dem, utan använder dem helt uppenbart för att tjäna sina egna personliga syften.

Nu när detta egennyttiga beteende, både är uppenbart för alla att kunna ses och kännas igen som helt olämpligt, kan ni göra de många förändringar som är nödvändiga för alla era system av ledning – statliga, kulturella, internationella, ekonomiska och religiösa – så att alla människors intressen på Jorden, kan behandlas rättvist för att alla ska kunna dra nytta av det. Mänskligheten har kollektivt valt att kasta bort de system som har orsakat så mycket smärta och lidande, och ersätta dem med sådana som bygger på Kärlek.

Kärlek är er natur. Det har det alltid varit och slutligen, i er illusoriska drömvärld av separation, dyker minnen av den sanna naturen upp framför ögonen, först helt kort när ni fylls av kärlek till familjen eller partnern, och sedan mer allmänt då ni upptäcker att det finns mer än nog av Kärlek, att dela och expandera långt bort, och vida omkring. Detta förverkligandet överför automatiskt Kärleken inom er vitt och brett, eftersom ni inte är separerade, ni är Ett, och därför inser ni det alla inser! Inte omedelbart och medvetet, men ändå djupt inombords, växer och förstärks insikten tills ni blir medvetna, och utvidgar Kärleken som flödar från er, vidare omkring. Det är det Kärlekens Tsunami handlar om.

Var er själva, och sluta försöka vara det ni så ängsligt tror att andra förväntar sig, eller kräver av er. Ni kan bara vara er själva, och att försöka vara någon annan än ni själva, är extremt destruktivt – fysiskt, psykiskt och emotionellt – för den del av er som finns i er begränsade mänskliga form. Ni blir deprimerade och olyckliga, och känslorna av värdelöshet blir starkare. Ni är, var och en av er, utan undantag, ett mest fantastiskt barn av Gud. Varför skulle ni inte vara det, när Gud, från oändlig Kärlek skapade er för evig GLÄDJE! I sanning, ni finns alltid i evig glädje, det är bara det att slöjan ni drog mellan er själva och verkligheten, temporärt döljer sanningen och den medföljande eviga glädjen från er.

Gå inom er minst en gång om dagen, för att ansluta till det oförstörbara gudomliga Ljuset – ERT Ljus – som alltid finns inom er och tillåt er själva att acceptera att ni är perfekta gudomliga varelser, som just nu befinner er i en tillfällig och overklig upplevelse av separation. När ni tillåter er själva att acceptera er själva, kommer era rädslor och er oro att försvinna, och ni känner värmen och välbefinnandet av Kärlekens fält, som omger er under varje ögonblick av er eviga existens. Detta ger er styrkan att fortsätta på er mänskliga livsväg, med tillförsikt och visshet, och lyssna och lita på er intuition som kommer från ert hjärta, istället för att förlita er på den mycket begränsade intelligensen, i ert mänskliga sinne.

Ni vet att era mänskliga sinnen allvarligt saknar visdom och intelligens, och ni ser effekterna av det omkring er, i de konflikter och den förvirring som ständigt uppstår. När ni går inom er, till er heliga inre helgedom, och centrerar er i era hjärtan, finner ni frid och frigörs från rädsla och oro. Detta visar er, att det enbart är där sanningen kommer att hittas. Ni kan inte hitta den utanför er, i andra, men att möta andra kärleksfullt, hjälper er, var och en, att hitta sanningen inom er själva. Det finns bara En Sanning, men som människor upplever ni det på ert eget individuella sätt. Ingen har fel, men som människor visas ni alla bara en mycket liten del av Sanningen, även om hela Sanningen för evigt finns närvarande inom er.

Därför, när ni vaknar och innan ni ska sova, ha avsikten att bara älska, oavsett vad som händer eller vilken stämning ni befinner er i, och njut sedan av den frid som kommer under era dagar, när ni utför era sysslor på jorden.

Er Kärleksfulle Broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...